Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 294 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

13 575 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.3.2008 Praha 4 - Nusle, Na strži 65/1702, PSČ 14000

28259203

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

5xqdc5p

Historické názvy

27.3.2008 - 7.10.2014

CENTRAL GROUP 5.investiční a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14100

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.1.2012

14 200 000 Kč

Historické jmění

27.3.2008 - 12.1.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. října 2014 : Valná hromada společnosti konaná dne 7.7.2014 rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. Společnost vstupuje do likvidace dne 7.7.2014.
  • 30. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. prosince 2011 - 12. ledna 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné do notářského zápisu N 618/2011, NZ 400/2011, ze dne 13.10.2011, vyhotoveného JUDr. Evou Nohejlovou, notářkou v Praze, se mění v části "Za tř... etí", a to tak, že:a) zvýšení základního kapitálu nebude prováděno nepeněžitým vkladem popsaným v odst. 3) výčtu nepeněžitých vkladů obsaženého ve shora uvedeném rozhodnutí, tj. stavbou technické infrastruktury - obousměrná komunikace IV. třídy (charakteru obytné ulice) včetně jejího odvodnění, 43 parkovacích stání a chodníků v rámci akce "Obytný soubor - Výhledy" k.ú. Suchdol v Praze 6 na pozemcích v katastrálním území Suchdol, obec Praha, p.č. 6/26, p.č. 1627/72 a p.č. 2194/1 (kolaudována rozhodnutím ÚMČ Praha 6 č.j. výst. 4121/05/Fr/komunikace SuchVýhledy s nabytím právní moci dne 17.10.2005), jejímž výlučným vlastníkem je společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 639 99 102,b) a v důsledku této změny i tyto další změny shora uvedeného rozhodnutí:ba) Základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč o částku 12.200.000,- Kč na novou výši 14.200.000,- Kč.bb) Hodnota nepeněžitého vkladu CENTRAL GROUP a.s. bude 9.195.560,- Kč. Celková hodnota nepeněžitých vkladů všech upisovatelů je tedy 12.215.560,- Kč.bc) CENTRAL GROUP a.s. na základě svého nepeněžitého vkladu upíše 919 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 9.190.000,- Kč a splatí část emisního ážia ve výši 5.560,- Kč. Celkem tedy bude upsáno 1.220 ks nových k,enových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o nominální hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč, zbylá část hodnoty jejich nepeněžitých vkladů (částka 15.560,- Kč) tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
  • 4. listopadu 2011 - 12. ledna 2012 : CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3507, která je jediným akcionářem spole... čnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s., IČ: 28259203, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14100, rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s., IČ: 28259203, ze stávající výše 2.000.000,- Kč o částku 14.490.000,- Kč na novou výši 16.490.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, která je jediným akcionářem společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování nových akcií.Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování akcií, budou nové akcie upsány předem učenými zájemci, obchodními společnostmi: CENTRAL GROUP a.s., IČ: 63999102, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s., IČ: 26737582, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, a CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o., IČ: 25096222, se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno nepeněžitým vkladem - vkladem nemovitostí a staveb:1) pozemky, jejichž výlučným vlastníkem je jediný akcionář společnosti, společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102:a) pozemky v katastrálním území Vršovice, obec Praha, p.č. 2096/16 o výměře 18 m2 a p.č. 2096/17 o výměře 17 m2, zapsané na LV č. 3973, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,b) pozemek v katastrálním území Křeslice, obec Praha, p.č. 412/102 o výměře 20 m2, zapsaný na LV č. 356, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,c) pozemky v katastrálním území Radlice, obec Praha, p.č. 316/22 o výměře 197 m2, p.č. 316/63 o výměře 752 m2, p.č. 316/65 o výměře 16 m2, p.č. 316/66 o výměře 11 m2, p.č. 316/68 o výměře 42 m2, p.č. 316/69 o výměře 59 m2, p.č. 316/71 o výměře 79 m2, p.č. 316/72 o výměře 61 m2, p.č. 316/73 o výměře 69 m2, p.č. 317/5 o výměře 419 m2, zapsané na LV č. 529, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,d) pozemky v katastrálním území Košíře, obec Praha, p.č. 1232/1 o výměře 40 m2, p.č. 1233/1 o výměře 159 m2, p.č. 1232/4 o výměře 4 m2, p.č. 1233/4 o výměře 1 m2, p.č. 1239/5 o výměře 179 m2, zapsané na LV č. 3477, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,e) pozemky v katastrálním území Nebušice, obec Praha, p.č. 1000/19 o výměře 2.149 m2 a p.č. 206/3 o výměře 3 m2, zapsané na LV č. 1301, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,f) pozemek v katastrálním území Bašť, obec Bašť, p.č. 71/2 o výměře 70 m2, zapsaný na LV č. 452 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha - východ,g) pozemky v katastrálním území Suchdol, obec Praha, p.č. 6/26 o výměře 2.681 m2, p.č. 1627/3 o výměře 1.639 m2 a p.č. 2194/1 o výměře 2.660 m2, zapsané na LV č. 2125 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,2) pozemky, jejichž výlučným vlastníkem je společnost CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 26737582:a) pozemky v katastrálním území Horní Měcholupy, obec Praha, p.č. 511/104 o výměře 1.893 m2 a p.č. 509/200 o výměře 61 m2, zapsané na LV č. 1144, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,b) pozemky v katastrálním území Smíchov, obec Praha, p.č. 1599/1 o výměře 632 m2, p.č. 1599/59 o výměře 579 m2 a p.č. 1599/60 o výměře 403 m2, zapsané na LV č. 6750, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha,3) stavba technické infrastruktury - obousměrná komunikace IV. třídy (charakteru obytné ulice) včetně jejího odvodnění, 43 parkovacích stání a chodníků v rámci akce "Obytný soubor - Výhledy" k.ú. Suchdol v Praze 6 na pozemcích v katastrálním území Suchdol, obec Praha, p.č. 6/26, p.č. 1627/3, p.č. 1627/72 a p.č. 2194/1 (kolaudována rozhodnutím ÚMČ Praha 6 č.j. výst. 4121/05/Fr/komunikace SuchVýhledy s nabytím právní moci dne 17.10.2005), jejímž výlučným vlastníkem je společnost CENTRAL GROUP a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 63999102,4) stavby technické infrastruktury, jejichž výlučným vlastníkem je společnost CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 25096222:a) veřejná komunikace včetně chodníků v lokalitě "Obytný soubor 14 RD U Hřiště" a dvě opěrné zdi - stavba umístěná na pozemcích v katastrálním území Nebušice, obec Praha, p.č. 1000/19, p.č. 1225/1, p.č. 206/1, p.č. 1253/2, p.č. 1246/1 a p.č. 206/3 (kolaudována rozhodnutím ÚMČ Praha 6 č.j. MCP6 042674/2009 s nabytím právní moci dne 8.7.2009),b) stavby technické infrastruktury v lokalitě "Ke Štítu" v katastrálním území Křeslice, obec Praha:- komunikace - hlavní větve A, B, vedlejší větve A1, A2, A3, B1, B2 vč. nájezdů na jednotlivé parcely rodinných domů, chodníků, přilehlých zelených pásů, odstavných parkovacích stání v počtu 8 ks (z toho 2 ks pro ZTP)- odvodnění komunikace- vsakovací šachta na konci slepé větve B2- dopravní značeníc) stavby technické infrastruktury v lokalitě "Jihozápad I." v katastrálním území Křeslice, obec Praha:- komunikace - páteřní větev A - ulice Mátová, boční větve A1, A2 a A3 vč. zelených ploch a odstavných stání, a větev B (část ul. Mátové mezi zástavbou a ul. K Čestlicům) s asfaltovým povrchem bez obrubníků a zelených pásů- odvodnění komunikaced) stavby technické infrastruktury v lokalitě "Jihozápad II." v katastrálním území Křeslice, obec Praha:- komunikace - hlavní větev A, boční větve A1, B1 a B2, vč. vjezdů na pozemky, parkovacích stání, chodníků a zelených pásů podél komunikace- odvodnění komunikacee) stavby technické infrastruktury v lokalitě "Fantův mlýn" v katastrálním území Křeslice, obec Praha:- komunikace - napojení na komunikace Štychova na dvou místech, obsahující větve A, B, C, C1, C2, C3, D, E, F a G vč. chodníků, vjezdů na jednotlivé parcely zeleného pásu, 26 parkovacích míst (z toho dvou ZTP), slepé příjezdové komunikace k parcelám č. 70, 71 a 72, zpomalovacích prahů u hlavních příjezdů do lokality a dvou křižovatek se zvýšenou niveletou,- odvodnění- cyklistická stezka vč. svislého dopravního značení a osazení pevných nebo přemístitelných sloupků při vjezdu a výjezdu na stezku.Stavby uvedené v písm. b) až e) tohoto bodu jsou umístěny na pozemcích v katastrálním území Křeslice, obec Praha, p.č. 412/102, p.č. 412/86, p.č. 412/11, p.č. 412/5, p.č. 412/3, p.č. 412/93, p.č. 412/101, p.č. 412/44, p.č. 412/45, p.č. 412/16, p.č. 412/86, p.č. 412/100, p.č. 272/48, p.č. 272/161, p.č. 272/48, p.č. 272/49, p.č. 165/6, p.č. 167/9, p.č. 177/2, p.č. 178/28, p.č. 178/29, p.č. 178/7, p.č. 416/17, p.č. 416/19, p.č. 418/15, p.č. 418/2, p.č. 418/3, p.č. 418/5, p.č. 419/1, p.č. 419/10, p.č. 419/5, p.č. 420/107, p.č. 402/108, p.č. 420/116, p.č. 420/123, p.č. 420/127, p.č. 420/133, p.č. 420/141, p.č. 420/15, p.č. 420/174, p.č. 420/29, p.č. 420/34, p.č. 420/42, p.č. 420/6, p.č. 420/70, p.č. 420/85, p.č. 421/1, p.č. 73/1, p.č. 73/6, p.č. 400/2, p.č. 73/2, p.č. 272/282, p.č. 73/5, p.č. 412/99, p.č. 412/75, p.č. 412/70, p.č. 412/97, p.č. 412/90, p.č. 165/5 a p.č. 420/113 (kolaudovány rozhodnutími ÚMČ Praha 11 č.j. OV/2005/004939/Do-KR s nabytím právní moci dne 18.10.2006, č.j. OV/2006/003465/Do-roz, s nabytím právní moci dne 27.8.2007, č.j. OV/2009/001770/Do-roz s nabytím právní moci dne 27.7.2009, č.j. OV/2008/004311/Do-roz s nabytím právní moci dne 25.2.2009 a č.j. OV/2005/002473/Do-KR s nabytím právní moci dne 26.10.2005).Místem pro upisování nových akcií je kancelář předsedy představenstva společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00, IČ: 28259203.Lhůta pro upsání akcií se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze, kterým bude rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií a emisní kurs bude upisovatelům oznámen písemnou výzvou - dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou a předáním smlouvy o upsání akcií.Emisní kurz nově vydaných akcií pro společnosti CENTRAL GROUP a.s. a CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s. se stanovuje v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku a emisní kurz nově vydaných akcií pro společnost CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. se stanovuje v souladu s ustanovením § 59a odst. 3 obchodního zákoníku, to vše na částku v celkové výši 14.501.220,- Kč, když hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena následovně:a) hodnota nepeněžitého vkladu CENTRAL GROUP a.s. uvedeného výše v odst. 1) a 3) na částku ve výši 11.481.220,- Kč na základě znaleckých posudků č. 4928-128/2011, č. 4929-129/2011, č. 4930-130/2011, č. 4931-131/2011, č. 4935-135/2011, č. 4911-111/2011, č. 5016-216/2011 a č. 5017-217/2011, vyhotovených Ing. Zdeňkem Jakešem, soudním znalcem (který je dle dikce § 59a odst. 2 obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování),b) hodnota nepeněžitého vkladu CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s. uvedeného výše v odst. 2) na částku ve výši 3.007.000,- Kč na základě znaleckých posudků shora uvedeného znalce, č. 4932-132/2011 a č. 4934-134/2011, vyhotovených Ing. Zdeňkem Jakešem, soudním znalcem (který je dle dikce § 59a odst. 2 obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování),c) hodnota nepeněžitého vkladu CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. uvedeného výše v odst. 4) na částku ve výši 13.000,- Kč na základě jeho hodnoty evidované dle účetní závěrky společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. za rok 2010, která bude pro tyto účely ověřena auditorem.Rozdíl hodnoty nepeněžitých vkladů a jmenovité hodnoty nově vydaných akcií (viz níže) ve výši 11.220,- Kč tvoří emisní ážio, které bude uhrazeno v souladu s níže uvedeným.Na zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP 5. investiční a.s. shora uvedení vkladatelé upíší celkem 1.449 ks nových kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o nominální hodnotě každé jedné akcie 10.000,- Kč, zbylá část hodnoty jejich nepeněžitých vkladů (částka 11.220,- Kč) tvoří emisní ážio, to vše následovně:a) CENTRAL GROUP a.s. na základě svého nepeněžitého vkladu upíše 1.148 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 11.480.000,- Kč a splatí část emisního ážia ve výši 1.220,- Kč,b) CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s. upíše 300 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 3.000.000,- Kč a splatí část emisního ážia ve výši 7.000,- Kč,c) CENTRAL GROUP technická infrastruktura s.r.o. upíše 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a splatí část emisního ážia ve výši 3.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů