Trendy

3 703 011 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

33 160 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

1 256 633 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Adresa

od 25.2.2014Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí

Historické adresy

21.7.2008 - 25.2.2014Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 74741
19.12.2007 - 21.7.2008Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200

Historické adresy z obchodního rejstříku

13.6.2008 - 9.9.2011Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

28262026

DIČ

od 21.10.2008

CZ28262026

Datum vzniku

19. prosince 2007

Datová schránka

kdjev33

Historické názvy

16.5.2008 - 16.11.2011

LAMA INVESTMENTS a.s.

19.12.2007 - 16.5.2008

Morisson a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4065

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2011

20 000 000 Kč

Historické jmění

14.7.2008 - 1.9.2011

506 000 000 Kč

19.12.2007 - 14.7.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 30.1.2014

CZ2726000000002061000302

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2011 : Část jmění společnosti uvedená v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení společnosti odštěpením sloučením se společností LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Morav Část jmění společnosti uvedená v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení společnosti odštěpením sloučením se společností LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Morav...icí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČ: 640 86 259 na společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČ: 640 86 259. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. května 2008 - 14. července 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 28.4.2008 o zvýšení základního kapitálu takto:1.) Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 504,000.000 Kč, slovy: pět set čtyři milionů korun českýc... h. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to:- 503 ks, slovy: pět seti tři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,3.) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť jediný akcionář se svým prohlášením učiněným v tomto notářském zápise vzdal svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to:- panu Petru Lamichovi, rodné číslo 621121/0577, bytem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762- panu Ing. Tomáši Hurtíkovi, rodné číslo 661021/1377, bytem Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 514.) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto:A)Pan Petr Lamich, rodné číslo 621121/0577, bytem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 upíše- 494 ks, slovy: čtyři sta devadesát čtyři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- 35 ks, slovy: třicet pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,svým nepeněžitým vkladem.Všechny akcie lze upsat v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:- 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč,- 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč,a bude zcela splacen nepeněžitým vkladem upisovatele.Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl, a to:Obchodní podíl pana Petra Lamicha v obchodní společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856 v rozsahu padesát jedna procent (51%) odpovídajícího vkladu 13,592.000,-- Kč, slovy: třináct milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn ve znaleckém posudku o ocenění nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení § 69a obchodního zákoníku č. 28/2008 ze dne 16.4.2008 znalce Ing. Aleše Galatíka (znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, motorových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku), který byl pro tento účel jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2008, č.j. 18 Nc 6177/2008-5. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno ve výši 494,378.000,-- Kč, slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů tři sta sedm desátosm tisíc korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli panu Petru Lamichovi vydáno:- 494 ks, slovy: čtyři sta devadesát čtyři kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- 35 ks, slovy: třicet pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,Jediný akcionář v působnosti valné hromady výslovně schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti při jeho zvýšení, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762.Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu (smlouvy o vkladu) mezi upisovatelem jako převodcem a společností Morisson a.s. jako nabyvatelem s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy s tím, že valná hromady společnosti Česká naftařská společnost s.r.o. musí udělit souhlas k převodu obchodního podílu a s tím, že platná a účinná smlouva musí být doručena společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., čímž nastanou účinky převodu obchodního podílu i vůči společnosti Česká naftařská společnost s.r.o.B)Pan Ing. Tomáš Hurtík, rodné číslo 661021/1377, bytem Nelahozeves, Školní 324, PSČ 277 51 upíše- 9 ks, slovy: devět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- 65 ks, slovy: šedesát pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,svým nepeněžitým vkladem.Všechny akcie lze upsat v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude určeným zájemcům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:- 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč,- 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč,a bude zcela splacen nepeněžitým vkladem upisovatele.Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl, a to:Obchodní podíl pana Ing. Tomáše Hurtíka v obchodní společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856 v rozsahu jedno procento (1%) odpovídajícího vkladu 1,250.000,-- Kč, slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn ve znaleckém posudku o ocenění nepeněžitého vkladu ve smyslu ustanovení § 69a obchodního zákoníku č. 28/2008 ze dne 16.4.2008 znalce Ing. Aleše Galatíka (znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, motorových vozidel, cenných papírů, akcií, podniků a obchodních společností a nehmotného investičního majetku), který byl pro tento účel jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.4.2008, č.j. 18 Nc 6177/2008-5. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo provedeno ve výši 9,693.000,-- Kč, slovy: devět milionů šest set devadesát tři tisíc korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu.Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli panu Ing. Tomáši Hurtíkovi vydáno:- 9 ks, slovy: devět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- 65 ks, slovy: šedesát pět kusů, kmenových akcií znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě.Jediný akcionář v působnosti valné hromady výslovně schvaluje výše uvedený nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti při jeho zvýšení, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v kanceláři společnosti na adrese Hradec nad Moravicí, Gudrichova 762.Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu (smlouvy o vkladu) mezi upisovatelem jako převodcem a společností Morisson a.s. jako nabyvatelem s úředně ověřenými podpisy účastníků smlouvy s tím, že valná hromada společnosti Česká naftařská společnost s.r.o. musí udělit souhlas k převodu obchodního podílu a s tím, že platná a účinná smlouva musí být doručena společnosti Česká naftařská společnost s.r.o., čímž nastanou účinky převodu obchodního podílu i vůči společnosti Česká naftařská společnost s.r.o. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů