Trendy

- 111 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

284 358 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.4.2014 Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí

Historické adresy

4.8.2008 - 14.4.2014 Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 74741
19.12.2007 - 4.8.2008 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200

28262034

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

unzgsgz

Historické názvy

19.12.2007 - 11.6.2012

Turlington a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5381

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.2.2017

352 000 000 Kč

Historické jmění

28.4.2015 - 28.2.2017

322 000 000 Kč

6.1.2014 - 28.4.2015

277 000 000 Kč

19.12.2007 - 6.1.2014

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Opavy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. února 2017 - 2. března 2017 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 1.Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, identifikační čí... slo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen Společnost), se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 30,000.000,- Kč, slovy: třicet-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 352,000.000,-- Kč, slovy: tři-sta-padesát-dva-milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 1 500 ks, slovy: jeden-tisíc-pět-set kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých (dále též jen nové akcie). Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti se všichni akcionáři Společnosti výslovně před hlasováním o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu svým prohlášením učiněným na valné hromadě v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 17,200.000,-- Kč, slovy: sedmnáct-milionů-dvě-stě-tisíc korun českých, 860 ks, slovy: osm-set-šedesát-tisíc kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.b)Obchodní společnost VOP Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 3, identifikační číslo 269 36 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10083, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 3,940.000,-- Kč, slovy: tři-miliony-devět-set-čtyřicet-tisíc korun českých, 197 ks, slovy: sto-devadesát-sedm kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.c) Obchodní společnost LAMA GAS & OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 5,260.000,-- Kč, slovy: pět-milionů-dvě-stě-šedesát-tisíc korun českých, 263 ks, slovy: dvě-stě-šedesát-tři kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.d)Pan Václav Tesárek, narozený 16.5.1965, s bydlištěm na adrese Na Homolce 51/11, Praha 5, Motol, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden-milion korun českých, 50 ks, slovy: padesát kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.e) Pan Petr Lamich, narozený 21.11.1962, s bydlištěm na adrese Gudrichova 762, 747 41 Hradec Nad Moravicí, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,200.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-dvě-stě-tisíc korun českých, 60 ks, slovy: šedesát kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.f) Pan Ing. Tomáš Hurtík, narozený 21.10.1966, s bydlištěm na adrese Školní 324, 277 51 Nelahozeves, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 580.000,-- Kč, slovy: pět-set-osmdesát-tisíc korun českých, 29 ks, slovy: dvacet-devět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.g) Pan Ing. Pavel Stuchlík, narozený 11.3.1964, s bydlištěm na adrese Malá 1175/7, Kylešovice, 747 06 Opava, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 340.000,-- Kč, slovy: tři-sta-čtyřicet-tisíc korun českých, 17 ks, slovy: sedmnáct kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.h)Pan Ing. Pavel Ondra, narozený 10.9.1974, s bydlištěm na adrese Březinova 556/11, Žabovřesky, 616 00 Brno, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 240.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-čtyřicet-tisíc korun českých, 12 ks, slovy: dvanáct kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.i) Pan Ing. Petr Dohnal, narozený 22.9.1965, s bydlištěm na adrese Sladová 468/4, 602 00 Brno, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 240.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-čtyřicet-tisíc korun českých, 12 ks, slovy: dvanáct kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.5.Místem upisování nových akcií je advokátní kancelář JUDr. Michala Kačmaříka na adrese Poštovní 39/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích vždy mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 30,000.000,- Kč, slovy: třicet-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.7.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady předem určených zájemců upisovatelů na účet č. 43-1270510267/0100 vedený u Komerční banky a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu upsaných akcií. 8.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 4. března 2015 - 28. dubna 2015 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.2.2015 o zvýšení základního kapitálu takto:1.Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hrade... c nad Moravicí, identifikační číslo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen Společnost), se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 45,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet-pět-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 322,000.000,-- Kč, slovy: tři-sta-dvacet-dva-milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 2 250 ks, slovy: dva-tisíce-dvě-stě-padesát kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých (dále též jen nové akcie). Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.3.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti se všichni akcionáři Společnosti výslovně před hlasováním o rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svým prohlášením učiněným na valné hromadě v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. 4.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou:a)Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 29,700.000,-- Kč, slovy: dvacet-devět-milionů-sedm-set-tisíc korun českých, 1 485 ks, slovy: tisíc-čtyři-sta-osmdesát-pět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.b)Obchodní společnost VOP Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Na Šibeníku 3, identifikační číslo 269 36 836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10083, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 5,920.000,-- Kč, slovy: pět-milionů-devět-set-dvacet-tisíc korun českých, 296 ks, slovy: dvě-stě-devadesát-šest kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.c)Obchodní společnost LAMA GAS & OIL s.r.o., se sídlem Hodonín, Palackého 2312/54, PSČ 695 01, identifikační číslo 253 17 911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24856, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 7,900.000,-- Kč, slovy: sedm-milionů-devět-set-tisíc korun českých, 395 ks, slovy: tři-sta-devadesát-pět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.d)Pan Václav Tesárek, narozený 16.5.1965, s bydlištěm na adrese Na Homolce 51/11, Praha 5, Motol, který upíše svým peněžitým vkladem ve výši 1,480.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-čtyři-sta-osmdesát-tisíc korun českých, 74 ks, slovy: sedmdesát-čtyři kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii.5.Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích vždy mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. 6.Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 45,000.000,- Kč, slovy: čtyřicet-pět-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz každé nové akcie odpovídá její nominální hodnotě. 7.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady předem určených zájemců upisovatelů na účet č. 43-1270510267/0100 vedený u Komerční banky a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100 %) emisního kurzu upsaných akcií.8.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 25. října 2013 - 6. ledna 2014 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 10.10.2013 o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál obchodní společnosti LAMA POWER a.s., se sídlem H... radec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 282 62 034, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4070 (dále též jen „Společnost“) se zvyšuje upisováním nových akcií o částku 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých. Základní kapitál Společnosti po zvýšení základního kapitálu bude činit 277,000.000,-- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-sedm-milionů korun českých. Upisování akcií částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 13750 ks, slovy: třináct-tisíc-sedm-set-padesát kusů, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých, které nebudou kótované (dále též jen „nové akcie“). 3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu.4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) Obchodní společnost LAMA ENERGY GROUP s.r.o., se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, identifikační číslo 640 86 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 8477, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 180,820.000,-- Kč, slovy: sto-omsdesát-milionů-osm-set-dvacet-tisíc korun českých, 9041 ks, slovy:devět-tisíc-čtyřicet-jedna kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akciib) Obchodní společnost Sahos Industry Group a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 1096/21, PSČ 110 00, identifikační číslo 241 36 794, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 17330, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 94,180.000,-- Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-sto-sto-osmdesát-tisíc korun českých, 4709 ks, slovy: čtyři-tisíce-devět kusů, kmenových akcií Společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč na jednu akcii5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené vždy mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.6. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude každému předem určeném zájemcům oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 7. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. 8. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek předem určených zájemců, a to LAMA ENERGY GROUP s.r.o. a Sahos Industry Group a.s., vůči Společnosti proti závazku předem určených zájemců, a to LAMA ENERGY GROUP s.r.o. a Sahos Industry Group a.s., na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu, a to a) Pohledávky předem určeného zájemce – obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 28.7.2013 (uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem) s tím, že část půjčky ve výši 180,000.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 29.7.2013 a část půjčky ve výši 1,000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 27.8.2013. Celková výše pohledávky předem určeného zájemce – obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti činí částku 181,000.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát-jeden milionů korun českých, a započtení této pohledávky bude provedeno zčásti, a to v částce 180,820.000,-- Kč, slovy: sto-osmdesát-milionů-osm-set-dvacet-tisíc korun českých.b) Pohledávky předem určeného zájemce – obchodní společnosti Sahos Industry Group s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 22.7.2013 (uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a předem určeným zájemcem jako věřitelem) s tím, že část půjčky ve výši 90,000.000,-- Kč, slovy: devadesát milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 30.7.2013 a část půjčky ve výši 5,000.000,-- Kč, slovy: pět-milionů korun českých, byla poskytnuta převodem na účet Společnosti dne 29.7.2013. Celková výše pohledávky předem určeného zájemce – obchodní společnosti LAMA ENERGY GROUP s.r.o. vůči Společnosti činí částku 95,000.000,-- Kč, slovy: devadesát-pět-milionů korun českých, a započtení této pohledávky bude provedeno zčásti, a to v částce 94,180.000,-- Kč, slovy: devadesát-čtyři-milionů-sto-sto-osmdesát-tisíc korun českých.9. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek předem určených zájemců v jejich celkové výši činící 275,000.000,- Kč, slovy: dvě-stě-sedmdesát-pět-milionů korun českých, a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek předem určeného zájemce musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů