388 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

0 tis. Kč

Zisk za rok 2011

Trendy

2 057 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2015 V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

28.5.2012 - 21.10.2015 Praha 1 - Nové Město, V Jámě 699/1, PSČ 11000
15.6.2009 - 28.5.2012 Praha 10, Záběhlická 123/26, PSČ 10600
10.3.2008 - 15.6.2009 Brno, Lidická 710/57, PSČ 60200

28276400

DIČ

Není plátce DPH

4.10.2011 - 14.8.2015

CZ28276400

26.10.2009 - 21.6.2011

CZ28276400

Datum vzniku

10. března 2008

Datová schránka

fwef88j

Historické názvy

20.8.2009 - 1.6.2011

SpaLine Communication a.s.

10.3.2008 - 20.8.2009

Serelia, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5573

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2009

2 100 000 Kč

Historické jmění

10.3.2008 - 15.9.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. června 2009 - 15. září 2009 : Základní kapitál společnosti Serelia, a.s. ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nová výše zá... kladního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 2 100 000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých). Důvodem zvýšeni základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu o částku 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Tato akcie bude v listinné podobě, bude znít na majitele.Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové.Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie bude upsána určitým zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost KRM media corporate a.s., IČ: 281 96 724, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Záběhlická 123/26, PSČ 106 00.Místem pro upisování akcie je nové sídlo společnosti Serelia, a.s., Praha 10, Záběhlická 123/26, PSČ 106 00, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak.Lhůta pro upisování akcie činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcii každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií.Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsané akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nové akcie, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsané akcie ve lhůtě do jednoho roku od upsání akcie, jinak je jeho upsání neúčinné.Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu: Peněžitá pohledávka společnosti KRM media corporate a.s., IČ: 281 96 724, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Záběhlická 123/26, PSČ 106 00, ve výši 100 000,- Kč vůči společnosti Serelia, a.s., se sídlem Praha 10, Záběhlická 123/26, PSČ 106 00, vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 25.5.2009. Peněžité pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů