Trendy

20 551 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-15 868 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

65 876 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

15.6.2012 - 10.12.2014 Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 14000
16.1.2009 - 15.6.2012 Praha, Donská 275/9, PSČ 10100
11.4.2008 - 16.1.2009 Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 60200

28280881

DIČ

Není plátce DPH

8.4.2009 - 10.12.2014

CZ28280881

Datum vzniku

11. dubna 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. prosince 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. prosince 2014

Historické názvy

16.10.2009 - 10.12.2014

JCDecaux BigBoard a.s.

10.12.2014 - 10.12.2014

JCDecaux BigBoard a.s.

17.2.2009 - 16.10.2009

JCDecauxBigBoard, a.s.

11.4.2008 - 17.2.2009

BETASYS a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5583

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.11.2012 - 10.12.2014

37 000 000 Kč

9.3.2010 - 12.11.2012

17 000 000 Kč

27.6.2008 - 9.3.2010

2 000 000 Kč

11.4.2008 - 27.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Historické provozovny

1.1.2011 - 10.12.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U trati 3134/36a, 100 00, Praha - Strašnice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 10. prosince 2014 - 10. prosince 2014 : Společnost JCDecaux BigBoard a.s., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 282 80 881 se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost zanik... la v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., IČO: 45241538, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 18600. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 2012 - 12. listopadu 2012 : Dne 28.8.2012 přijala valná hromada společnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku 20.000.000,- Kč z částky 17.000.000,- Kč na částku 3... 7.000.000,- Kč:1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 20 (slovy: dvaceti) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kótované.2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí 20.000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.5) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Emisní ážio je tedy nulové.6) V souladu se zněním ustanovení § 204a obchodního zákoníku v platném znění budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím přednostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu akcionářům na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v platném znění, a nedojde-li k dohodě, předem určeným zájemcům.7) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva stávajících akcionářů na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí obsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.8) Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu (dále jen ?Úpis s využitím přednostního práva?):- Místo a lhůta pro Úpis akcií s využitím přednostního práva: upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v sídle společnosti JCDecaux BigBoard a.s. na adrese Praha 4, Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin ve lhůtě patnácti pracovních dnů, počínaje dnem, který bude uveden jako první den lhůty pro úpis v oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění), které bude zveřejněno dle článku VIII. stanov společnosti ?Způsob svolávání valné hromady, její postavení a působnost, způsob jejího rozhodování?, tj. zasláno doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně doručeno, a to do pěti (5) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat (10:8,5 x 0,1) kusu nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat (10:8,5 x 0,5) kusu nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat (10:8,5) kusu nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).- Upisovat lze pouze celé akcie.- Každý akcionář bude mít možnost při využití přednostního práva upsat nové akcie společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.9) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši tak, aby úhrada za emisní kurz všech jimi upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti JCDecaux BigBoard a.s. s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií dohodou akcionářů, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určenými zájemci.10) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený za tím účelem společností pro případ, kdyby nedošlo k započtení pohledávky společnosti na zvýšení základního kapitálu prot pohledávkám akcionářů za společností. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.11) Emisní kurs nově upsaných akcií může být splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 452 41 538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6401, ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za společností JCDecaux BigBoard a.s. proti pohledávce společnosti společností JCDecaux BigBoard a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).12) Emisní kurs nově upsaných akcií může být splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti BigBoard Holding S.A., se sídlem Lucembourg, L-2220, Rue de Neudorf 560A, zapsané v Rejstříku obchodu a společností Lucemburska, v oddíle B, č. 135383, ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za společností JCDecaux BigBoard a.s. proti pohledávce společnosti společností JCDecaux BigBoard a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).13) Poukázky na akcie nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2009 - 9. března 2010 : - mimořádná valná hromada společnosti JCDecauxBigBoard, a.s., konaná dne 14.9.2009 v Praze, Donská 275/9, přijala rozhodnutí, kterým rozhodla o:- schvaluje zvýšení základního kapit... álu společnosti JCDecauxBigBoard a.s. upsáním nových akcií ze stávajících 2 000 000 (slovy: dvamiliony) na 17 000 000 (slovy: sedmnáctmilionů) o 15 000 000 (slovy: patnáctmilionů). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je zvýšení stability a bonity společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje- na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) a 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských). Celková jmenovitá hodnota nových akcií činí 15 000 000,- Kč- valná hromada uděluje souhlas k tomu, že přednostní právo všech akcionářů této společnosti, a to JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. a BigBoard Group S.A. se vylučuje. Akcionáři JCDecaux, městský mobiliář, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Šaldova 12/425, PSČ 186 00, IČ 452 41 538 a BigBoard Group S.A., zapsaná v oddíle B č. 117412, se sídlem Rue de Neudorf 560, AL-2220, Lucembourg, se výslovně vzdávají přednostního práva k úpisu nových akcií- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou : společnost JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. a společnost BigBoard Group S.A. Předem určeni zájemci JCDecaux, Městský mobiliář, spol.s r.o. a BigBoard Group S.A., upíší nové akcie takto: upisovatel JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Šaldova 12/425, PSČ 186 00, IČ 452 41 538, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6401 upíše 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě, nekótované, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč, upisovatel BigBoard Group S.A., zapsaná v oddíle B č. 117412, se sídlem Rue de Neudorf 560, AL-2220, Lucembourg upíše 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, nekótovaných, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě, nekótované, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500 000,- Kč. Předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností JCDecauxBigBoard a.s.. tato musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch.zák.- lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva předem určenými zájemci činí 20 dnů ode dne kdy jim bude doručena výzva společnosti k upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti výzvu k upsání akcií, která bude obsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předá předem určeným zájemcům osobně nebo jim je odešle doporučenou poštou na jejich adresu, a to ve lhůtě do 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Praha, Donská 275/9, PSČ 101 00- emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 500 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč- emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitými vklady tak, že upisovatel JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., splatí emisní kurs nových jím upsaných akcií započtením části níže uvedené pohledávky ve výši 7 500 000 ,- Kč a upisovatel BigBoard Group S.A splatí emisní kurs nových jím upsaných akcií peněžními prostředky složením na běžný účet společnosti JCDecauxBigBoard a.s. , č účtu 43-4693300257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií- ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu existuje následující pohledávka věřitele společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Šaldova 12/425, PSČ 186 00, IČ 452 41 538, vůči společnosti JCDecauxBigBoard, a.s., se sídlem Praha, Donská 275/9, PSČ 101 00, IČ 282 80 881 ve výši 12 977 146,- Kč. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o prodeji majetku ze dne 22.ledna 2009, uzavřené mezi společností JCDecauxBigoard, a.s. jako kupujícím (dlužníkem) a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. jako prodávajícím (věřitelem) , z titulu nezaplacení kupní ceny . Tato pohledávka je způsobilá k započtení- valná hromada vyslovuje tímto souhlas se započtením části pohledávky společnosti JCDecaux,Městský mobiliář, spol. s r.o. v výši 7 500 000,- Kč, proti pohledávce společnosti JCDecauxBigboard,a.s. upisovatele předem určeného zájemce na splacení emisního kursu shora uvedených akcií, respektive jmenovité hodnoty upisovaných akcií- pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisůb) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromadyc) peněžitá pohledávka upisovatele JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o bude započtena ve výši 7 500 000,- Kč (slovy: sedmmilionůpětsettisíckorunčeských) proti pohledávce společnosti JCDecauxBigBoard, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálud) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálue) Smlouva o započtení musí být mezi společností JCDecauxBigBoard, a.s. a konkrétním upisovatelem akcií uzavřena ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií tímto upisovatelem, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zobrazit více skrýt více
posunout dolů