Trendy

3 414 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-1 183 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

23 173 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

18.12.2013 - 15.6.2015 U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
26.8.2010 - 18.12.2013 Praha 8, Turnovská /6, PSČ 18000
9.4.2009 - 26.8.2010 Praha 5, Jeremiášova 1493/18a, PSČ 15500
5.5.2008 - 9.4.2009 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

28286456

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2010 - 15.6.2015

CZ28286456

Datum vzniku

5. května 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. června 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. června 2015

Datová schránka

budganv

Historické názvy

18.12.2013 - 15.6.2015

MITTELEUROPA BAUERNHOF a.s.

19.7.2010 - 18.12.2013

POSTHOUSE a.s.

5.5.2008 - 19.7.2010

SILVERMYSTIC a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5617

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.10.2009 - 15.6.2015

2 400 000 Kč

5.5.2008 - 14.10.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 15. června 2015 - 15. června 2015 : Společnost MITTELEUROPA BAUERNHOF a.s., IČO: 282 86 456, se sídlem U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, dříve zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze... , oddíl B, vložka 15286, byla zrušena bez likvidace rozhodnutím jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady dne 11. 5. 2015, kterým podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 31. 3. 2015 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2015, přešlo jmění společnosti MITTELEUROPA BAUERNHOF a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na společnost ICN, a.s., IČO: 277 14 942, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1493/18a, PSČ 15500, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12290, jakožto nástupnickou společnost.Společnost ICN, a.s., IČO: 277 14 942, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1493/18a, PSČ 15500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12290, je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti MITTELEUROPA BAUERNHOF a.s., IČO: 282 86 456, se sídlem U Bulhara 1655/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15286, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 31. 3. 2015 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2015 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře společností zúčastněných na přeměně učiněných v působnosti valných hromad dne 11. 5. 2015. zobrazit více skrýt více
  • 17. února 2014 - 15. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. února 2014 - 15. června 2015 : Počet členů správní rady: 3
  • 17. února 2014 - 15. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 22. října 2013 - 15. června 2015 : Na společnost POSTHOUSE a.s., IČ: 282 86 456, se sídlem Praha 8, Turnovská 6, PSČ 180 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15286, jak... o na nástupnickou společnost, přešlo jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, bez likvidace zrušené společnosti INVESTMENTS CZ, s.r.o., IČ: 270 76 008, se sídlem Praha 1, U Bulhara 1655/5, PSČ 110 00, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94457, jako zanikající společnosti, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře POSTHOUSE a.s. a rozhodnutí jediného společníka INVESTMENTS CZ, s.r.o., učiněných v působnosti valných hromad dne 10. 9. 2013, podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. 7. 2013, s rozhodným dnem fúze 1. 8. 2013.Společnost POSTHOUSE a.s., IČ: 282 86 456, se sídlem Praha 8, Turnovská 6, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15286, je podle schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 30. 7. 2013 s rozhodným dnem fúze 1. 8. 2013 a na základě rozhodnutí jediného akcionáře POSTHOUSE a.s. a rozhodnutí jediného společníka INVESTMENTS CZ, s.r.o., učiněných v působnosti valných hromad dne 10. 9. 2013, univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti INVESTMENTS CZ, s.r.o., IČ: 270 76 008, se sídlem Praha 1, U Bulhara 1655/5, PSČ 110 00, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94457. zobrazit více skrýt více
  • 12. září 2009 - 14. října 2009 : Představenstvo společnosti navrhuje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 400.000,--Kč upsáním nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovit... é hodnotě jedné akcie 200.000,--Kč v celkovém počtu dvou ks nových akcií, které nebudou kótované s tím, že se akcionáři vzdají přednostního práva na úpis akcií a splacení emisního kurzu nových akcií bude provedeno peněžitými vklady. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad navrhovanou výši se nepřipouští. Místem pro upisování je sídlo společnosti.Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Nově vydávané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Představenstvo společnosti ve své písemné zprávě předložené valné hromada navrhuje, aby valná hromada vyloučila ve smyslu § 204a odst. 5 obch.zák. v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu s tím, že valná hromada byla seznámena v této zprávě i s odůvodněním navrženého emisního kurzu.Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určenému zájemci, resp. některým akcionářům.Představenstvo společnosti navrhuje upsání zvýšení základního kapitálu společnosti dohodou akcionářů dle § 205 obch.zák. Představenstvo navrhuje, aby všichni akcionáři společnosti uzavřeli dohodu, jejímž obsahem bude mimo jiné konstatování, že se akcionáři vzdali přednostního práva na úpis akcií, přičemž tato dohoda nabyde účinnosti až dnem podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle této dohody jeden ze stávajících akcionářů pan JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., r.č. 710916/2566, bytem Praha 8, Sokolovská 40/57, upíše oba dva kusy nově vydávaných akcií společnosti.Upisující akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na účet společnosti otevřený u Raiffeisen Bank, č. účtu 4527890001/550. Upisovatel splatí jím upsané akcie ve lhůtě 100 dnů ode dne právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.K upsání akcií je poskytnuta lhůta 60 dnů a počíná běžet ode dne právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionář je povinen splatit emisní kurz ve lhůtě 100 dnů ode dne právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Pokud se akcionáři nevzdají svého přednostního práva upsat akcie ke zvýšení základního kapitálu, činí lhůta pro jejich upsání 20 dnů, přičemž tato počíná běžet patnáctým dnem následujícím po rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se zapíše usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nevyužijí-li akcionáři svého přednostního práva upsat akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu zcela nebo zčáti, budou tyto akcie v celém rozsahu, ve kterém nebudou upsány, nabídnuty předem určenému zájemci JUDr. Jaroslavu Novákovi, Ph.D., r.č. 710916/2566, bytem Praha 8, Sokolovská 40/57. zobrazit více skrýt více
posunout dolů