Trendy

7 518 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 631 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

30 224 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

9.2.2017 - 27.12.2017 V podluží 671/6, Nusle, 140 00 Praha 4
31.10.2014 - 9.2.2017 Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
6.6.2008 - 31.10.2014 Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 61300

28290046

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2010 - 27.12.2017

CZ28290046

Datum vzniku

6. června 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. prosince 2017

Datová schránka

ra5dpc9

Historické názvy

6.6.2008 - 27.12.2017

DELIZIANA a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5635

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.5.2011 - 27.12.2017

6 000 000 Kč

6.6.2008 - 30.5.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. prosince 2017 - 27. prosince 2017 : Vymazává se z obchodního rejstříku (včetně všech zapsaných údajů) obchodní společnost DELIZIANA a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, V podluží 671/6, PSČ 140 00, IČ: 282 90 046, zapsaná ... v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 22368. Obchodní společnost DELIZIANA a.s., IČ: 282 90 046 (jako II. zanikající společnost), zanikla (společně s obchodní společností I.C.P. Credit a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Dlouhá 727/39, PSČ 110 00, IČ: 017 32 269, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 19160, jako I. zanikající společností) bez likvidace v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností OHR-DO-LAB, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Vlkova 631/24, PSČ 130 00, IČ: 049 22 182, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 255564 - podle projektu fúze sloučením ze dne 16.11.2017. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2010 - 30. května 2011 : Základní kapitál společnosti DELIZIANA a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 4,000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony koru... n českých) na nový základní kapitál ve výši 6,000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Všechny tyto nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, jimiž jsou:- pan Ing. Lubomír Ottich, nar. 30.06.1945, bytem Ostopovice, Sadová 345/17, a to 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),- pan Ing. Stanislav Bartoš, nar. 10.08.1945, bytem Troubsko, Sadová 508/18, a to 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00.Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz upsaných akcií, do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů (určených zájemců) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.U určeného zájemce, pana Ing. Lubomíra Otticha se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru ze dne 17.05.2010, kde se může započítat na emisní kurs její část ve výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).U určeného zájemce pana Ing. Stanislava Bartoše se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) z titulu smlouvy o úvěru ze dne 17.05.2010, kde se může započítat na emisní kurs její část ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů