Trendy

15 507 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 815 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

69 390 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2016 K terminálu 614/11, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Historické adresy

11.7.2014 - 10.11.2016 K terminálu 614/11, Horní Heršpice, 619 00 Brno
25.7.2008 - 11.7.2014 Brno, K terminálu 614/11, PSČ 61900

28295374

DIČ

od 26.1.2011

CZ28295374

Datová schránka

k79gmv8

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5643

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2013

71 550 000 Kč

Historické jmění

11.11.2010 - 31.1.2013

55 350 000 Kč

25.7.2008 - 11.11.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

117442603 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 25.7.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • K terminálu 614/11, 619 00, Brno - Horní Heršpice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 - 10. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. července 2014 - 10. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 30. října 2012 - 31. ledna 2013 : Záměr zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu peněžitými vk... lady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.200.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) z částky 55.350.000,-Kč na konečnou částku 71.550.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na rekonstrukci plochy kontejnerového železničního terminálu v Brně. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 1620 ks (slovy: jeden tisíc šest set dvacet kusů) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Převoditelnost nově upsaných akcií bude omezena ve smyslu článku 6 stanov společnosti. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to : 1) společnosti ČSKD INTRANS s.r.o. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 130 00, IČ 45273081 – 536 ks (slovy: pět set třicet šest kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. a společností ČSKD INTRANS s.r.o., 2) společnosti ČD Cargo, a.s. se sídlem Praha 7-Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678 – 1084 ks (slovy: jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností Terminal Brno, a.s. a společností ČD Cargo, a.s.. Návrhy smluv o upsání akcií předloží obchodní společnost Terminal Brno,a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do třiceti dnů ode dne kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí dva týdny a začíná běžet dnem následujícím po pozdějším z následujících dvou dnů, a to buď po dni uplynutí lhůty pro upsání akcií s využití přednostního práva a nebo po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií danému předem určenému zájemci; vzdají-li se však dříve všichni akcionáři přednostního práva na upisovaní akcií, běží lhůta ode dne následujícího po nejpozdějším z následujících tří dnů, a to buď po dni, kdy se tohoto práva vzdá poslední z akcionářů, anebo po dni, kdy je danému předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Terminal Brno, a.s. anebo po čtvrtém dni po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen prostřednictvím doporučeného dopisu doručeného současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. s tím, že upisovaní je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti Terminal Brno, a.s.. Akcie, které upíší předem určení zájemci, budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet číslo 117442603/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2010 - 11. listopadu 2010 : Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeně... žitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akcií: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinná.Převoditelnost akcií bude omezená ve smyslu Článku 6 Stanov Společnosti. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 53.350.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 081 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o.").Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSKD INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tvořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 01.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny následujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 ks (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. května 2010 - 30. září 2010 : Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeně... žitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bud provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akcií: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na jméno podoba akcií: listinná. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 081 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o.").Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSKD INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tvořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 01.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny následujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 ks (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust.§ 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů