Trendy

16 387 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

463 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

69 817 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.11.2016K terminálu 614/11, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Historické adresy

11.7.2014 - 10.11.2016K terminálu 614/11, Horní Heršpice, 619 00 Brno
25.7.2008 - 11.7.2014Brno, K terminálu 614/11, PSČ 61900

28295374

DIČ

od 26.1.2011

CZ28295374

Datum vzniku

25. července 2008

Datová schránka

k79gmv8

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5643

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2013

71 550 000 Kč

Historické jmění

11.11.2010 - 31.1.2013

55 350 000 Kč

25.7.2008 - 11.11.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

117442603 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 25.7.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • K terminálu 614/11, 619 00, Brno - Horní Heršpice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 11. července 2014 - 10. listopadu 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. července 2014 - 10. listopadu 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 30. října 2012 - 31. ledna 2013 : Záměr zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kursu peněžitými vk... lady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.200.000,-Kč (slovy: šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) z částky 55.350.000,-Kč na konečnou částku 71.550.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na rekonstrukci plochy kontejnerového železničního terminálu v Brně. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 1620 ks (slovy: jeden tisíc šest set dvacet kusů) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Převoditelnost nově upsaných akcií bude omezena ve smyslu článku 6 stanov společnosti. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to : 1) společnosti ČSKD INTRANS s.r.o. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 130 00, IČ 45273081 – 536 ks (slovy: pět set třicet šest kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. a společností ČSKD INTRANS s.r.o., 2) společnosti ČD Cargo, a.s. se sídlem Praha 7-Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678 – 1084 ks (slovy: jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností Terminal Brno, a.s. a společností ČD Cargo, a.s.. Návrhy smluv o upsání akcií předloží obchodní společnost Terminal Brno,a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do třiceti dnů ode dne kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí dva týdny a začíná běžet dnem následujícím po pozdějším z následujících dvou dnů, a to buď po dni uplynutí lhůty pro upsání akcií s využití přednostního práva a nebo po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií danému předem určenému zájemci; vzdají-li se však dříve všichni akcionáři přednostního práva na upisovaní akcií, běží lhůta ode dne následujícího po nejpozdějším z následujících tří dnů, a to buď po dni, kdy se tohoto práva vzdá poslední z akcionářů, anebo po dni, kdy je danému předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Terminal Brno, a.s. anebo po čtvrtém dni po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen prostřednictvím doporučeného dopisu doručeného současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti Terminal Brno, a.s. s tím, že upisovaní je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti Terminal Brno, a.s.. Akcie, které upíší předem určení zájemci, budou splaceny peněžitými vklady na zvláštní účet číslo 117442603/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2010 - 11. listopadu 2010 : Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeně... žitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akcií: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinná.Převoditelnost akcií bude omezená ve smyslu Článku 6 Stanov Společnosti. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 53.350.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 081 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o.").Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSKD INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tvořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 01.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny následujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 ks (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. května 2010 - 30. září 2010 : Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí pouze nepeně... žitými vklady, takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 55.350.000,-Kč (slovy: padesát pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých), upisováním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) zvýšení základního kapitálu bud provedeno upisováním nových akcií Společnosti. Charakteristika upisovaných akcií; počet akcií: 5 335 ks (slovy: pět tisíc tři sta třicet pět kusů) jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh akcií: kmenové akcie forma akcií: na jméno podoba akcií: listinná. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát korun českých). Emisní ážio je nulové; c) akcionářům Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitými vklady; d) všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ: 281 96 678 (dále jen "ČD Cargo, a.s.") a - společnost ČSKD INTRANS s.r.o., se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ: 130 00, IČ: 452 73 081 (dále jen "ČSKD INTRANS, s.r.o.").Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce - ČD Cargo, a.s. upíše 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedná akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Určitý zájemce - ČSKD INTRANS s.r.o. upíše 1 751 (slovy: jeden tisíc sedm set padesát jedna) kus nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě; e) lhůta pro upisování akcií je jeden měsíc a počátek běhu lhůty je den poté, co bude zájemcům o upisování akcií doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií; f) místem upisování akcií je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s. na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00; g) valná hromada schvaluje předmět nepeněžitých vkladů, který tvoří využitelný soubor movitých a nemovitých věcí tvořící kontejnerový železniční terminál ČSKD INTRANS v Brně, včetně všech práv a nároků souvisejících s vkládaným souborem věcí, a to konkrétně: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, která jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a UNIMO buňky, - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, -TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č.1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno. Výše ocenění uvedeného předmětu vkladu jako celku byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010, ze dne 10.03.2010, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6071/2010, ze dne 17.02.2010, a opravného usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. 35Nc 6071/2010 - 15, ze dne 01.03.2010, a to znaleckým ústavem Jokl Appraisal, v.o.s., se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce 476/60, PSČ: 162 00,IČ: 278 70 031, částkou 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje výši ocenění nepeněžitých vkladů, která byla určena na základě Znaleckého posudku č. 359/2010 celkovou částku 53.350.000,-Kč (slovy: padesát tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých), přičemž nepeněžité vklady jednotlivých vlastníků jsou oceněny následujícími částkami: ČD Cargo, a.s. - 35.840.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), ČSKD INTRANS s.r.o. - 17.510.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set deset tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad ČD Cargo, a.s. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - pozemek parcelní číslo 1112/8 o výměře 49 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/9 o výměře 401 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1112/24 o výměře 577 m2, ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1112/25 o výměře 2 266 m2, ostatní plocha, - UNIMO buňky nacházející se na pozemku parcelní číslo 1112/25, které jsou v katastru nemovitostí zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov na listu vlastnictví č. 1794 pro katastrální území Horní Heršpice, obec Brno, a za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydány 3 584 (slovy: tři tisíce pět set osmdesát čtyři) kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad ČSKD INTRANS s.r.o. do základního kapitálu Společnosti tvoří majetek: - kancelářská budova, - skladovací/celní hala, - TZ dílny - plynofikace (kotelna), - zpevněné betonové plochy - KTER, - pláň KTER (spodek), - výhybka T1, - výhybka T2, - spojovací kolej č. 1, - kolej č. 201, - kolej č. 202, - kolej č. 203, - železniční spodek KTER, - odvodnění a kanalizace, - základy jeřábové dráhy, - kanalizace, - oplocení, - vodovod, - osvětlení, nacházející se na shora uvedených pozemcích a na pozemku parc. č. 1112/68, vše v katastrálním území Horní Heršpice, obec Brno a za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán 1 751 ks (jeden tisíc sedm set padesát jeden) kus kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých); h) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do jednoho měsíce ode dne úpisu nových akcií, a to předáním písemného prohlášení vkladatelů podle ust.§ 60 odst. 1 obchodního zákoníku v platném znění a předáním předmětných nemovitostí Společnosti. Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti ČD Cargo, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ: 170 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů