Základní údaje

Sídlo

od 22.12.2014 Hlinky 45/114, Pisárky, 603 00 Brno

Historické adresy

21.9.2011 - 22.12.2014 Praha, Hybernská 1009/24, PSČ 11000
4.5.2010 - 21.9.2011 Brno, Hlinky 114, PSČ 60300
1.8.2008 - 4.5.2010 Brno - Pisárky, Hlinky 114, PSČ 60300

28298195

DIČ

od 1.10.2008

CZ28298195

Datová schránka

y8yeiah

Historické názvy

4.5.2010 - 22.12.2014

IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.

1.8.2008 - 4.5.2010

Impera ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5661

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.12.2014

2 870 000 Kč

Historické jmění

4.6.2009 - 22.12.2014

28 700 000 Kč

20.11.2008 - 4.6.2009

14 000 000 Kč

23.10.2008 - 20.11.2008

3 600 000 Kč

1.8.2008 - 23.10.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2104541070 / 2700

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. července 2017 : Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 282 98 195, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00, jednající na účet podfondu, Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 282 98 195, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00, jednající na účet podfondu, ...Druhý podfond, IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti IMPERA Jelenice, s.r.o, IČ 292 86 948, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. prosince 2014 : Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 282 98 195, se sídlem Praha, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikaj Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 282 98 195, se sídlem Praha, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikaj...ící společnosti IMPERA Jelenice, s.r.o, IČ 292 90 481, se sídlem Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 2013 : Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond,a.s., IČ 28298195, se sídlem Praha, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, přešla část jmění rozdělované společnosti IMPERA Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond,a.s., IČ 28298195, se sídlem Praha, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, přešla část jmění rozdělované společnosti IMPERA... invest, s r.o., IČ 27671771, se sídlem Brno , Hlinky 114, PSČ 603 00, uvedená v Projektu rozdělení ze dne 10.10.2012. zobrazit více skrýt více
  • 31. března 2012 : Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investičnífond, a.s., přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajícíspolečnosti IMPERA line, a.s., IČ: 269 42 534, se sídlem Prah Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investičnífond, a.s., přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikajícíspolečnosti IMPERA line, a.s., IČ: 269 42 534, se sídlem Prah...a,Hybernská 1009/24, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 1. listopadu 2010 : Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s., přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti IMPERA sprint, s.r.o., IČ: 250 13 602, se sídle Na nástupnickou společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s., přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti IMPERA sprint, s.r.o., IČ: 250 13 602, se sídle...m Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. května 2009 - 4. června 2009 : a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení postavení společnosti v obchodních vztazích a z důvodu zákonné pov... innosti společnosti dosáhnout vlastního kapitálu ve výši Kč 50.000.000,- podle ust. § 70 odst. 2 zák. č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14,700.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z výše 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na novou výši 28,700.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 147 (slovy: sto čtyřicet sedm) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).d) Akcionáři společnosti, společnost JET IMPERA, a.s., jednající panem Ing. Jaromírem Benešem, pan Ing. Petr Hubacz a pan Ing. Jaromír Beneš, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tj. úpisu 147 (sto čtyřiceti sedmi) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem.e) Akcie budou upsány peněžitým vkladem níže uvedeného, předem určeného zájemce.f) Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 147 (slovy: sto čtyřiceti sedmi) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, obchodní společnosti JET IMPERA, a.s.g) Předem určený zájemce bude akcie upisovat peněžitým vkladem za emisní kurs, který byl schválen na jednání valné hromady společnosti konané dne 20. 4. 2009 a činí Kč 177.406,46 za jednu akcii, celkem bude tedy výše emisního kursu všech akcií činit Kč 26.078.749,62 a emisní ažio bude činit Kč 11.378.749,62.h) Předem určený zájemce, obchodní společnost JET IMPERA, a.s., bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Emisní kurs nově upsaných akcií bude upisovatelem zcela splacen uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, uzavřené mezi společností a upisovatelem. Jedná se o pohledávku ve výši Kč 38.092.230,-, kterou má upisovatel za společností z titulu neuhrazeného daňového dokladu-faktury č. 20090119, kterou byla vyúčtována cena provedených stavebních prací realizovaných v Brně, v lokalitě Kamechy, k.ú. Bystrc, při výstavbě bytového domu A4 dle uzavřené smlouvy o dílo č. KAM-I-3/BD-A4/03/09. Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do patnácti dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. Zbývající část pohledávky, kterou má upisovatel za společností z titulu neuhrazené ceny za provedené stavební práce ve výši Kč 12,013.480,38, nezaniká.j) Místo pro úpis akcií, tj. místo pro úpis akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, tedy místo, kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Pisárky, Hlinky 114, PSČ 603 00.k) Předpokládaný výnos emise bude určen k investování do nemovitostí a nemovitostních společností v souladu s investičními cíli a politikou společnosti, uvedenými v článku 3. Statutu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2008 - 20. listopadu 2008 : a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání disponibilních peněžních zdrojů pro investování do nemovitostí a ne... movitostních společností.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10,400.000,-Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých), tedy z výše 3.600.000,-Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých) na novou výši 14,000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 104 (slovy: sto čtyři) kusů nových listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých).d) Akcie budou upsány peněžitými vklady níže uvedených, předem určených zájemců.e) Akcionáři společnosti, společnost JET IMRERA, a.s., jednající panem Ing. Jaromírem Benešem, pan Ing. Petr Hubacz a pan Ing. Jaromír Beneš, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tj. úpisu 104 (sto čtyř) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem.f) Akcie upisované peněžitými vklady budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:Ing. Jaromír Beneš, r.č.530101/075, bytem Brno, Lísky 4, PSČ: 624 00, Ing. Petr Hubacz, r.č. 511219/203, bytem Brno, Joukalova 11, PSČ: 635 00 a obchodní společnost JET IMPERA, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ: 603 00, zastoupená panem Ing. Jaromírem Benešem, předsedou představenstva* Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 26 (slovy: dvacet šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Ing. Jaromíru Benešovi;* Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 26 (slovy: dvacet šest) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Ing. Petru Hubaczovi;* Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 52 (slovy: padesát dva) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci obchodní společnosti JET IMPERA, a.s.Předem určení zájemci budou akcie upisovat peněžitými vklady za emisní kurs, který bude roven jejich jmenovité hodnotě.g) Předem určení zájemci pan Ing. Jaromír Beneš, pan Ing. Petr Hubacz a obchodní společnost JET IMPERA, a.s., upisující akcie splácené peněžitým vkladem, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů ode podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) Emisní kurs nově upisovaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, bude splacen tak, že 100% emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. 266042603/0300, vedený ČSOB a.s.i) Místo pro úpis akcií, tj. místo pro úpis akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, tedy místo, kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde budou uzavřeny smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Pisárky, Hlinky 114, PSČ: 603 00.j) Předpokládaný výnos emise je 10,400.000,-Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých) s účelem použití takto získaných finančních prostředků k investování do nemovitostí a nemovitostních společností v souladu s investičními cíli a politikou společnosti, uvedenými v článku 3.Statutu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2008 - 23. října 2008 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání disponibilních... peněžních zdrojů pro investování do nemovitostí a nemovitostních společností.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých), tedy z výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 16 (slovy: šestnáct)kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).d) Akcie budou upsány peněžitými vklady níže uvedených, předem určených zájemců.e) Akcionáři společnosti, společnost JET IMPERA, a.s., jednající panem Ing. Jaromírem Benešem, pan Ing. Petr Hubacz a pan Ing. Jaromír Beneš, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdali přednostního práva na úpis 16 (šestnáci) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem.f) Akcie upisované peněžitými vklady budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: Ing. Jaromír Beneš, r.č. 530101/075, bytem Brno, Lísky 4, PSČ 624 00 a Ing. Petr Hubacz, r.č.511219/203, bytem Brno, Joukalova 11, PSČ 635 00.- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 8 (slovy: osm) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájemci panu Ing. Jaromíru Benešovi- Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 8 (slovy: osm) kusů nových lisinných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) bude nabídnuto předem určenému zájmeci panu Ing. Petru HubaczoviPředem určení zájemci budou akcie upisovat peněžitými vklady za emisní kurs, který bude roven jejich jmenovité hodnotě.g) Předem určení zájemci pan Ing. Jaromír Beneš a pan Ing. Petr Hubacz upisující akcie splácené peněžitým vkladem, budou upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcí, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit četrnáct dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů ode podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, již bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuh) Emisní kurs nově upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, bude splacen tak, že 100% emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do jednoho týdne od dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. č. 266042603/0300, vedený ČSOB a.s.i) Místo pro úpis akcií, tj. místo pro úpis akcií upisovaných s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva, tedy místo, kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde budou uzavřeny smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Brno, Pisárky, Hlinky 114, PSČ 603 00.j) Předpokládaný výnos emise je 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) s účelem použití takto získaných finančních prostředků k investování do nemovitostí a nemovitosních společností v souladu s investičními cíly a politikou fondu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů