141 770 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-21 841 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

109 405 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2012 Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 870/24, PSČ 15500

Historické adresy

4.9.2008 - 22.6.2012 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

28303032

DIČ

od 10.5.2010

CZ28303032

Datum vzniku

4. září 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. ledna 2018

Datová schránka

yucg2km

Historické názvy

4.9.2008 - 9.6.2010

WILLOV VALE a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5681

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.12.2011

32 000 000 Kč

Historické jmění

4.9.2008 - 6.12.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

237403035 / 0300

Historické provozovny

1.6.2010 - 28.12.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Litomyšlská 2117, 560 02, Česká Třebová

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 14. června 2011 - 6. prosince 2011 : K bodu 5 jednání valné hromady ze dne 16.5.2011: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 30.000.000,-Kč (tj. třicet milionů korun českých) ze stávajícíc... h 2.000.000,-Kč (tj. dvou milionů korun českých) na 32.000.000,-Kč (tj. třicet dva milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Valná hromada rozhoduje o vydání 150 (tj. jedno sto padesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, v listinné podobě, znějící na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 60 (tj. šedesát) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet Společnosti založený dle ustanovení §204 odst. (2) obchodního zákoníku, vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 4502892/0800.Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisování akcií informováni vyvěšením oznámení v sídle Společnosti.Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, resp. ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle Společnosti. Akcionáři, kteří jsou Společnosti známi, obdrží tuto písemnou výzvu též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu této lhůty. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) lze upsat 15 (tj. patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých). S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých) s emisním kursem 200.000,-Kč (tj. dvě stě tisíc korun českých), který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě tří měsíců od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávek akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, které tento akcionář upíše, a to z důvodu snížení závazků Společnosti za akcionářem na žádost akcionáře, zlepšení rozvahy Společnosti a posílení vlastního kapitálu Společnosti. Jedná se o pohledávku, která přešla do vlastnictví akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o. Smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou se společností Provit, a.s., a to o pohledávku z obchodního styku za společností WILLOW VALE a.s.; přehled faktur je přílohou zprávy auditora, a dále o pohledávku z půjček akcionáře E.I.C.I. spol. s r.o., které jsou přílohou zprávy auditora. Celková výše pohledávky akcionáře E.I.C.I, spol. s r.o. vůči Společnosti činí 9.825.020,60 Kč (tj. devět milionů osm set dvacet pět tisíc dvacet korun českých a šedesát haléřů). Započtení se připouští na jistinu i na příslušenství uvedených pohledávek, a to až do celkové výše jmenovité hodnoty akcií upsaných společností E.I.C.I. spol. s r.o.Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Návrh Smlouvy o započtení připravený Společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici upisovatelům v sídle Společnosti po dobu lhůty stanovené pro upsání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 3 (tj. tří) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle Společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi Společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům k úpisu.Valná hromada určuje tyto osoby, které projevily zájem o upsání akcií, jako předem určené zájemce o účast na zvýšení základního kapitálu Společnosti, s tím, že jim budou nabídnuty k úpisu všechny akcie, o jejichž vydání tato valná hromada rozhodla, a to v poměru 9:1 obchodní společnosti E.I.C.I., spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 604 62 655, které se nabízí k úpisu celkem 135 (tj. jedno sto třicet pět) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 jednání této valné hromady a panu Ing. Vlastimilu Houfkovi, dat. nar. 25.08.1962, s bydlištěm Praha 9, Vysočanská 77/550, kterému se nabízí k úpisu celkem 15 (tj. patnáct) kusů akcií specifikovaných v rozhodnutí pod bodem 5 jednání této valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 18. února 2011 - 14. června 2011 : Valná hromada společnosti přijala dne 17.01.2011 toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet milionů... korun českých), tj. ze stávající výše 2.000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 32.000.000,-Kč (tj. slovy: třicet dva milionů korun českých), a to úpisem nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 150 (tj. slovy: jedno sto padesáti) kusů, ve jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet, zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech nových akcií je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých).Valná hromada rozhoduje o vydání 150 ks (tj. slovy: jedno sto padesáti kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě znějících na majitele. Lhůta pro upsání akcií je 30 (tj. slovy: třicet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs akcie je 200.000,-Kč (tj. slovy: dvě stě tisíc korun českých) a je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti založený dle ustanovení § 204 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, číslo účtu 4502892/0800, vedený u České spořitelny, a.s.Upisování akcií může začít ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak až po právní moci zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé budou o počátku běhu lhůty k upisovaní akcií informováni vyvěšením oznámení v sídle společnosti. Akcionáři mají právo k vykonání přednostního práva k upsání akcií v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií s využitím přednostního práva může začít již ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, neskončí však dříve než dva týdny ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude vyvěšen v sídle společnosti. Akcionáři, kteří jsou společnosti známi, obdrží toto oznámení též na adresu bydliště, resp. sídla, s uvedením data počátku běhu lhůty.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat 15 (tj. slovy: patnáct) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsat nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč s emisním kursem 200.000,-Kč, který je splatný z jedné třetiny ve lhůtě 30 (tj. slovy: třiceti) dnů od upsání akcie, ze dvou třetin do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů