Trendy

1 466 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

156 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

14 792 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2016 třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno

Historické adresy

23.12.2008 - 21.10.2016 Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 60200

28318757

DIČ

od 1.4.2009

CZ28318757

Datum vzniku

23. prosince 2008

Datová schránka

5yfgrcw

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5748

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.5.2009

10 000 000 Kč

Historické jmění

23.12.2008 - 28.5.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

224589707 / 0300

Provozovny

od 23.12.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00, Brno - Černá Pole

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. června 2014 - 21. října 2016 : Počet členů správní rady: 1
  • 5. června 2014 - 21. října 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. května 2009 - 28. května 2009 : Jediný akcionář společnosti přijal dne 21.04.2009 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:"1. Schvaluje se zpráva představenstva o zvýšení základního kapitálu ne... peněžitým vkladem.2. Základní kapitál společnosti Trianguli a.s., IČ: 28318757, se sídlem Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ: 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5748 (dále také jen "společnost") se zvyšuje o částku 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých) z původní výše 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výši 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Bude vydáno 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), které nebudou kótované.4. Nově upisované akcie budou v plném rozsahu nabídnuty jedinému akcionáři společnosti, kterým je Ing. Jaroslav Žilka, r.č. 680307/0791, bytem Nový Jičín, Smetanovy sady 22, PSČ: 741 01, (dále také jen "upisovatel či jediný akcionář") který je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vkladu.5. Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs veškerých akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen výlučně nepeněžitým vkladem, je přednostní právo jediného akcionáře k úpisu nových akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku vyloučeno.6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ: 602 00. Jediný akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři; návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti, přijatého při výkonu působnosti valné hromady této společnosti, do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkon působnosti valné hromady, do obchodního rejstříku.7. Emisní kurs nových akcií činí 8.463.920,-Kč (slovy: osm milionů čtyřistašedestáttři tisíc devětsetdvacet korun českých), kdy jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí celkem 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých) a částka 463.920,-Kč (slovy: čtyřistašedesáttři tisíc devětsetdvacet korun českých) činí emisní ážio. Emisní kurz nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ: 602 00, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří níže uvedené nemovitosti:- budova č.p. 2609, část obce Rožnov pod Radhoštěm, stojící na pozemku parc. č. St. 1863/1,- pozemky parc. č. St. 1863/1, 1002/72, vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, zapsané na LV 4297 vedeném pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí.Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 1426/2009 ze dne 11.03.2009, zpracovaného znalcem Ing. Vladimírem Petřvalským, nar. 30.11.1931, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1874, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6092/2009-11 ze dne 23.02.2009, celkem 8.463.920,-Kč (slovy: osm milionů čtyřistašedestáttři tisíc devětsetdvacet korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.00,-Kč (slovy: pětset tisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií (tj. nominální hodnotě akcií a emisnímu ážiu), které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.9. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje předmět a ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu, jímž má být upisovatelem splacen emisní kurz všech 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), jakož i vydání těchto akcií za nepeněžitý vklad upisovateli." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů