Trendy

83 453 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

64 422 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

542 055 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.7.2017 Křižíkova 680/10b, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

26.1.2015 - 25.7.2017 Štěpánská 540/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
23.3.2010 - 26.1.2015 Praha 1 - Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 11000
6.4.2009 - 23.3.2010 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200
20.2.2009 - 6.4.2009 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200

28328451

DIČ

Není plátce DPH

12.6.2009 - 31.12.2015

CZ28328451

Datová schránka

kbfgczu

Historické názvy

20.2.2009 - 6.4.2009

ABSOLUTE POWER a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 5805

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.3.2010

279 781 000 Kč

Historické jmění

14.9.2009 - 23.3.2010

273 790 000 Kč

13.7.2009 - 14.9.2009

164 403 000 Kč

20.2.2009 - 13.7.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 31. října 2016 : Na společnost SOLAR GLOBAL a.s., se sídlem Štěpánská 540/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 283 28 451 přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením, který byl podeps Na společnost SOLAR GLOBAL a.s., se sídlem Štěpánská 540/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 283 28 451 přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením, který byl podeps...án dne 15.9.2016, část jmění společnosti A.S. INVESTMENT PLAN s.r.o., se sídlem Vranovská 699/33, Zábrdovice, 614 00 Brno, IČ 292 00 288, která je specifikovaná v projektu. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2014 - 10. dubna 2015 : Ve prospěch společnosti PRIMEGROUP a.s., IČ 28224191, se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 11000, jako zástavního věřitele, je na základě zástavní smlouvy ze dne 1.12.2014, zasta... veno 7 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 43, 44 a 50 až 54;s tím, že zástavce nesmí až do doby úplného zaplacení zajištěné pohledávky:(i) zřídit ani umožnit zřízení jakéhokoliv jiného zástavního práva k akciím; tento zákaz zatížení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo;(ii) převést (ani se zavázat převést) vlastnické právo ke kterékoliv z akcií bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele; tento zákaz zcizení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2014 - 10. dubna 2015 : Ve prospěch společnosti PRIMEGROUP a.s., IČ 28224191, se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 11000, jako zástavního věřitele, jsou na základě zástavní smlouvy ze dne 1.12.2014, zas... taveny následující akcie společnosti:(a) 4 kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 31 a 40 až 42;(b) 1 kus kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, která byla společností vydána pod číselným označením 98;(c) 4 kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 99 až 102;(d) 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 111 až 120;(e) 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 121 až 125;(f) 8 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 87 až 93 a 126; a(g) 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 11 až 15;s tím, že zástavce nesmí až do doby úplného zaplacení zajištěné pohledávky:(i) zřídit ani umožnit zřízení jakéhokoliv jiného zástavního práva k akciím; tento zákaz zatížení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo;(ii) převést (ani se zavázat převést) vlastnické právo ke kterékoliv z akcií bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele; tento zákaz zcizení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 19. prosince 2014 - 10. března 2015 : Ve prospěch společnosti PRIMEGROUP a.s., IČ 28224191, se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 11000, jako zástavního věřitele, jsou na základě zástavní smlouvy ze dne 1.12.2014, zas... taveny následující akcie společnosti:(a) 2 kusy kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 29 a 30;(b) 5 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 59 až 62 a 97;(c) 14 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 6 až10, 17 až 22 a 66 až 68; a (d) 17 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá, které byly společností vydány pod číselným označením 78 až 86 a 103 až 110;s tím, že zástavce nesmí až do doby úplného zaplacení zajištěné pohledávky:(i) zřídit ani umožnit zřízení jakéhokoliv jiného zástavního práva k akciím; tento zákaz zatížení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo;(ii) převést (ani se zavázat převést) vlastnické právo ke kterékoliv z akcií bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele; tento zákaz zcizení se zřizuje ve prospěch zástavního věřitele jako věcné právo. zobrazit více skrýt více
  • 23. února 2010 - 23. března 2010 : Valná hromada Společnosti dne 12.02.2010 rozhodla, že : "základní kapitál Společnosti ve výši 273.790.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliónů sedm set devadesát tisíc korun č... eských), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými a nepeněžitými vklady, následovně:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 5.991.000,-Kč (slovy: pět miliónů devět set devadesát jedna tisíc korun českých) na jeho novou výši 279.781.000,-Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět miliónů sedm set osmdesát jedna tisíc korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje,b) celkový počet nově upisovaných akcií činí: 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, 4 (slovy: čtyři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) každá, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným účastnickým cenným papírem, (dále též jen " Nově upisované akcie"),c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu oba dva akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch.zák.) a též vzhledem k tomu, že se část akcií upisuje nepeněžitými vklady,d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost SOLAR-DEVICE s.r.o se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, identifikační číslo 277 28 137, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 55066 (dále též jen "Předem určený zájemce"), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 5.991.000,-Kč (slovy: pět miliónů devět set devadesát jedna tisíc korun českých),e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsán ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch.zák., která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určeným zájemcem a Společností, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, návrh na uzavření smlouvy u upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady,f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje,g) schvaluje, aby část Nově upisovaných akcií, a to 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, a 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) každá, tj. akcie o jmenovité hodnotě 182.000,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých), byla Předem určeným zájemcem splacena nepeněžitým vkladem, který může Společnost hospodářsky využít ve vztahu ke svému obchodnímu záměru, kterým je provoz fotovoltaických elektráren, a ve vztahu k jednomu z předmětů podnikání Společnosti podle jejích stanov, kterými je výroba elektřiny, přičemž potvrzuje, že se současně jedná o důležitý zájem Společnosti, jako bylo uvedeno ve zprávě představenstva Společnosti dle § 204 odst. 3 obch. zák.,h) schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, kterým budou splaceny Nově upisované akcie, a který představuje 3 (tři) souhlasná stanoviska provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení, ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elekrizační soustavě, a to: - stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o k žádosti o připojení fotovotaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce a.s., značka L4670-700111130000010/2009, vydané dne 22.06.2009, - stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce a.s., značka Z0922-700105243000010/2009 vydané dne 12.06.2009, stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě ČEZ Distribuce a.s., značka Ž4120398776, vydané dne 08.01.2009, (dále též jen " Nepeněžitý vklad"),i) schvaluje výši ocenění Nepeněžitého vkladu (ve smyslu § 59 odst. 3 obch.zák.) posudkem vypracovaným dne 27.01.2010 znalcem, společností Appraisal services-Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ: 252 31, identifikační číslo 275 99 582, pod číslem 27-01-2010/12, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.12.2009, čj. 19Nc 6635/2009-13, které nabylo právní moci dne 05.01.2010, částkou ve výši 182.000,-Kč (slovy. jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých), která se v plné výši započítává na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií,j) za tento Nepeněžitý vklad bude Předem určenému zájemci vydán část Nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 182.000,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých), a to 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, a 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) každá, druhá část Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 5.809.000,-Kč (slovy: pět miliónů osm set devět tisíc korun českých), a to 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, 4 (slovy: čtyři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, 4 (čtyři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) každá a 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), každá, bude splacena peněžitým vkladem.Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs části Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny Nepeněžitým vkladem, v sídle Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku."Valná hromada společnosti dále rozhodla, že:"-připouští možnost započtení peněžité pohledávky, nebo části pohledávky akcionáře, kterým je společnost SOLAR-DEVICE s.r.o. se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, identifikační číslo 277 28 137, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 55066, tj. Předem určeným zájemcem, vůči Společnosti, proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou ze Smlouvy o převodu obchodního podílu mezi Předem určeným zájemcem jako převodcem a Společností jako nabyvatelem, jejímž předmětem je závazek Společnosti zaplatit Předem určenému zájemci kupní cenu za obchodní podíl ve společnosti FVE 4 s.r.o se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ: 639 00, identifikační číslo 282 74 342, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 57962, představující účast na této společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti ve výši 100% (jedno sto procent), který odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 200.000,-Kč(slovy: dvě stě tisíc korun českých), když kupní cena za tento obchodní podíl byl sjednána v souladu s částkou, která byla ve smyslu § 196a odst. 3 ve spojení s ustanovením § 135 odst. 2 a § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena na základě znaleckého posudku č. 27-1-2010/15 ze dne 27.01.2010, vypracovaného společností Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ: 252 31, identifikační číslo 275 99 582,pod číslem 26-01-2010/10, jako nezávislým znalcem jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11.01.2010, čj. 9 Nc 6697/2010-16, které nabylo právní moci dne 15.01.2010, částku ve výši 5.809.000,-Kč (slovy: pět miliónů osm set devět tisíc korun českých),- připuštěním možnosti započtení výši uvedené peněžité pohledávky Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu části Nově zapisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, současně připouští možnost splacení emisního kurzu této části Nově upisovaných akcií splácených nepeněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných Předem určeným zájemcem, zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií Předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji Předem určenému zájemci, dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude její návrh Předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li Předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky,- nevyužije-li Předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu té části Nově upisovaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je Předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií neb jeho část nejpozději do jednoho (1)roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.k) zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
  • 8. září 2009 - 14. září 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti SOLAR GLOBAL a.s. rozhodla takto:1. Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 164 403 000,- Kč, (slovy: jedno sto šedesát čtyři milionů čtyři st... a tři tisíc korun českých), upsáním nových akcií o částku 109 387 000,- Kč, (slovy: jedno sto devět milionů tři sta osmdesát sedm tisíc korun českých), na částku 273 790 000,- Kč, (slovy: dvě stě sedmdesát tři milionů sedm set devadesát tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 49 (slovy: čtyřicet devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to:- 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie,- 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie,- 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie,- 18 (slovy: osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie,- 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie.Akcie nejsou kótované.3. Připouští, aby 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie, 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, 18 (slovy: osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie a 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce (akcionáře) ? společnosti SOLAR-DEVICE s.r.o. se sídlem Kunovice, Na Zelničkách 1328, PSČ 686 04, IČ 277 28 137.4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen následujícími souhlasnými stanovisky provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě:- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 2186/Bra, ze dne 09.12.2008;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka Z0292-700102681000010/2009, ze dne 19.05.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 700095633000010/Hroudný, ze dne 30.03.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka1888/Bra, ze dne 08.04.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému Kroměříž k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1887/Bra, ze dne 08.04.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1332/Bra, ze dne 11.12.2008;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1442120003/OP-2009, ze dne 07.04.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1607/Bra, ze dne 20.01.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 700095734000010/Hroudný, ze dne 30.03.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka L4670-700097266000010/2009, ze dne 05.05.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka L4670-700097301000010/2009, ze dne 05.05.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 3011/Bra, ze dne 10.04.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka Z0292-700095879000010/2009; ze dne 07.05.2009 ;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka hru/2040, ze dne 27.05.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1044/Hell, ze dne 16.01.2008;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1943/Bra, ze dne 03.04.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1442120003/OP-2009, ze dne 26.02.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1442120003/OP-2009, ze dne 25.02.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 2071/Hroudný, ze dne 02.10.2008;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 1608/Blah, ze dne 03.09.2008;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 2925/Bra, ze dne 13.03.2009;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., značka 3036/Bra, ze dne 23.03.2009.Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku č. 13-08-2009/139, vypracovaného nezávislým znalcem, společností Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 275 99 582, který byl za tímto účelem jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.07.2009 pod č.j. 35 Nc 6365/2009-9, částkou ve výši 109 387 000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů tři sta osmdesát sedm tisíc korun českých), když na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 109 387 000,- Kč (slovy: jedno sto devět milionů tři sta osmdesát sedm tisíc korun českých).5. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti SOLAR-DEVICE s.r.o. vydáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy .jeden milion korun českých) každé akcie, 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie, 18 (slovy: osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé akcie a 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií.6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu obchodnímu záměru, kterým je provoz fotovoltaických elektráren, a ve vztahu k jednomu z předmětu podnikání, kterým je dle stanov Společnosti výroba elektřiny.7. Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem ? společností SOLAR-DEVICE s.r.o., budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s., mezi předem určeným zájemcem, společností SOLAR-DEVICE s.r.o., a společností SOLAR GLOBAL a.s.Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu.Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.8. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejtříku zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2009 - 13. července 2009 : Dne 26.5.2009 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti SOLAR GLOBAL a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 283 28 451 takto:Zvyšuje základní kapi... tál z dosavadní výše 2 000 000,- Kč upsáním nových akcií o částku 162 403 000,- Kč na částku 164 403 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 34 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to: 16 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každé akcie, 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každé akcie, 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč každé akcie. Akcie nejsou kótované.4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každé akcie bude upsáno peněžitým vkladem s využitím přednostního práva akcionářů. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 10 000 000,- Kč.Na jednu dosavadní akcii společnosti SOLAR GLOBAL a.s. o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč připadá 2/5 podíl na jedné nové akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každé akcie, přičemž upsány mohou být pouze celé akcie.Přednostní právo na upsání akcií se vykonává v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 283 28 451.Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo k upsání nových akcií ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných peněžitými vklady do 30 dnů ode dne upsání nových akcií na zvláštní účet společnosti SOLAR GLOBAL a.s., číslo účtu 2102288868/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.Akcie, které ve výše uvedené lhůtě nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti PRIMEGROUP a.s., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1457/9, PSČ 180 00.Akcionář - společnost SOLAR-DEVICE s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Zelničkách 1328, PSČ 686 04, IČ: 277 28 137, zastoupená panem Mgr. Karlem Nejtkem, prohlašuje, že se ve smyslu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem.Připouští, aby 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč byl upsán s vyloučením přednostního práva předem určeným zájemcem (akcionářem) - společností PRIMEGROUP a.s., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1457/9, PSČ 180 00, IČ: 282 24 191.Konstatuje, že ke dni konání valné hromady existuje splatná pohledávka společnosti PRIMEGROUP a.s., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1457/9, PSČ 180 00, IČ: 282 24 191, z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.04.2009 mezi společností PRIMEGROUP a.s., jako věřitelem, a společností SOLAR GLOBAL a.s., jako dlužníkem, jejíž výše činí 10 000 000,- Kč, a která je plně způsobilá k řádnému započtení.Připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele - společnosti PRIMEGROUP a.s., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1457/9, PSČ 180 00, IČ: 282 24 191 ve výši 10 000 000,- Kč, za společností SOLAR GLOBAL a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČ: 283 28 451, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 24.04.2009, proti pohledávce společnosti SOLAR GLOBAL a.s. na splacení emisního kursu 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč.Stanoví pravidla postupu o uzavření dohody o započtení takto: a) dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními § 358 a násl. obchodního zákoníku, b) písemná smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) v dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím této mimořádné valné hromady, d) peněžitá pohledávka upisovatele společnosti PRIMEGROUP a.s., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1457/9, PSČ 180 00, IČ: 282 24 191, bude započtena ve výši 10 000 000,- Kč, na splacení emisního kursu 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč upsané touto společností na zvýšení základního kapitálu, e) dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají, a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu.Akcie, která bude upsána předem určeným zájemcem - společností PRIMEGROUP a.s., bude upsána ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s., mezi předem určeným zájemcem, společností PRIMEGROUP a.s., a společností SOLAR GLOBAL a.s.Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla, či dopisem osobně předaným proti podpisu.Důvodem započtení je zánik dluhu společnosti SOLAR GLOBAL a.s., když pro společnost je výhodnější zvýšení základního kapitálu započtením na shora uvedenou pohledávku, než splacení dluhu.Připouští, aby 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každé akcie, 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každé akcie a 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce (akcionáře) - společnosti SOLAR-DEVICE s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Zelničkách 1328, PSČ 686 04, IČ: 277 28 137.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen následujícími souhlasnými stanovisky provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě:- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Bojkovice, pozemek parc. č. 3854/22, okr. Uherské Hradiště k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 4000 KW v katastrálním území Držovice na Moravě, pozemek parc. č. 953, okr. Prostějov, k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 1,2 MW v katastrálním území Chropyně, pozemek parc. č. 1252/6, okr. Kroměříž k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 6 MW v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou, lokalita "Za klášterem", "Za kobylím trhem", okr. Třebíč k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2000 kW v katastrálním území Ludmírov, pozemek parc. č. 816/1, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Mohelno, pozemky parc. č. 5056, 5033/1, 5033/3 k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 4000 kW v katastrálním území Nová Dědina u Konice, pozemek parc. č. 388/1, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2000 kW v katastrálním území Ohrozim, pozemek parc. č. 679/1, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Ořechov, pozemky parc. č. 1484/1, 5795, okr. Brno - venkov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Pašovice, pozemek parc. č. 954/2, okr. Uherské Hradiště k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 1 MW v katastrálním území Prakšice, pozemky parc. č. 1682/40, 1682/39, 1682/38, 1550/9, okr. Uherské Hradiště k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2000 kW v katastrálním území Račice - Pístovice, pozemek parc. č. 274/53, okr. Vyškov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 4000 kW v katastrálním území Skřípov, pozemek parc. č. 4397, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 8 MW v katastrálním území Stálky, pozemek parc. č. 5224, okr. Znojmo, k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Strání, pozemek parc. č. 1860/2, okr. Uherské Hradiště k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2000 kW v katastrálním území Šebetov, pozemek parc. č. 1346/1, okr. Blansko k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 1 MW v katastrálním území Tlumačov, pozemek parc. č. 526/1, okr. Zlín k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 6000 kW v katastrálním území Určice, pozemky parc. č. 1490/3, 1490/1, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 4000 kW v katastrálním území Velešovice, pozemek parc. č. 1093/1, okr. Vyškov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2000 kW v katastrálním území Vícov, pozemky parc. č. 672, 413, okr. Prostějov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Vlachovice, pozemky parc. č. 1052/1, 1057/3, okr. Zlín k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 8 MW v katastrálním území Vlachovice, pozemky parc. č. 1052/1, 1057/3, okr. Zlín k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrální území Peč, pozemky parc. č. 3334, 3077/1, okr. Jindřichův Hradec k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 1 MW v katastrálním území Ludslavice, pozemek parc. č. 279/2, okr. Kroměříž k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.;- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 1 MW v katastrálním území Dolní Němčí, pozemek parc. č. 140/14, okr. Uherské Hradiště k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.; a- stanovisko společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 2 MW v katastrálním území Otnice, pozemek parc. č. 2139, okr. Vyškov k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena na základě znaleckého posudku č. 14-05-2009/80, vypracovaného nezávislým znalcem, společností Appraisal sevices - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, který byl za tímto účelem jmenován na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.04.2009 pod č.j. 18NC 6217/2009-10, částkou ve výši 112 403 000,- Kč, když na vklad akcionáře se započítává částka ve výši 112 403 000,- Kč.Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti SOLAR-DEVICE s.r.o. vydáno 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každé akcie, 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každé akcie a 6 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií.Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu obchodnímu záměru, kterým je provoz fotovoltaických elektráren.Akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem - společností SOLAR-DEVICE s.r.o., budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s., mezi předem určeným zájemcem, společností SOLAR-DEIVCE s.r.o. a společností SOLAR GLOBAL a.s.Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla, či dopisem osobně předaným proti podpisu.Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti SOLAR GLOBAL a.s. do 30 dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů