Trendy

33 108 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-39 352 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

333 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2015 Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

Historické adresy

23.8.2014 - 24.3.2015 Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
17.3.2008 - 23.8.2014 Praha 5, Grafická 950/22, PSČ 15000

28366085

DIČ

od 15.4.2008

CZ28366085

Datum vzniku

17. března 2008

Datová schránka

kp9c7zp

Historické názvy

16.10.2014 - 25.3.2015

BOR Biotechnology, a.s.

17.3.2008 - 16.10.2014

BOR Biotechnology, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14135

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.12.2016

307 000 000 Kč

Historické jmění

16.10.2014 - 2.12.2016

197 000 000 Kč

3.1.2014 - 16.10.2014

189 000 000 Kč

22.11.2013 - 3.1.2014

139 000 000 Kč

25.3.2013 - 22.11.2013

139 000 000 Kč

13.9.2010 - 25.3.2013

43 000 000 Kč

17.3.2008 - 13.9.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 20.3.2014

263054916 / 0300

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Prvomájová, 322 00, Plzeň - Křimice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2014 - 16. října 2014 : Základní kapitál společnosti BOR Biotechnology, a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 189.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), n... a novou výši 197.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů korun českých), přičemž: I.upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.II.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 800 kusů nových kmenových akcií na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každé z nich, přičemž emisní kurz každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě (dále společně jen Akcie).III.Akcie můžou být upsány výlučně peněžitým vkladem. IV.Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále je ZOK). V.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, a všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropolis, 59-61, 3rd floor, Flat/Office 301, Strovolos, 2012, Nicosia, Cyprus (dále jen Předem určený zájemce). VI.Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 150 (sto padesát) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem společnosti.VII.Emisní kurz Akcií bude splacen na bankovní účet společnosti č. 259836157/0300 a to do 30 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.VIII.V případě, že Předem určený zájem zobrazit více skrýt více
  • 22. listopadu 2013 - 3. ledna 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti z dosavadní výše 139.000.000,- Kč (slovy: sto třicet devět milionů korun českých) o částku ve výši 50.000.00... 0,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 189.000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Všichni přítomní akcionáři se vzdávají svého přednostního práva k úpisu akciím. Akcie budou všechny nabídnuty dvěma určitým zájemcům. V rámci upisování nových akcií bude možno v souhrnu upsat 5000 (slovy: pět tisíc) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to se stejnými právy jako dosud vydané akcie. Akcie budou mít listinnou podobu. Celkem 4136 (slovy: čtyři tisíce sto třicet šest) akcií budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - společnosti Meridon Funds SICAV p.l.c., TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel BKR 3000, Malta, registrační číslo SV94 (dále jen „zájemce 1“). Tento určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (slovy: třicet) dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu (sídlo společnosti). Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou akcii. Podmínkou platnosti úpisu akcií je splacení emisního kursu upsaných akcií v plné výši, tj. 100%, a to ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů po uplynutí lhůty pro upisování akcií. Celkem 864 (slovy: osm set šedesát čtyři) akcií budou nabídnuty dosavadnímu akcionáři - společnosti TELCOSOFTWARE LTD., se sídlem Suite E-2, Union CourtBuilding, Elizabeth Avenue and Shirley street, Nassau, Bahamas, reg. č. 142,711 B (dále jen „zájemce 2“). Tento určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (slovy: třicet) dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu (sídlo společnosti). Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou akcii. Podmínkou platnosti úpisu akcií je splacení emisního kursu upsaných akcií v plné výši, tj. 100%, a to ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů po uplynutí lhůty pro upisování akcií. Valná hromada společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky zájemce 1 vůči společnosti ve výši 41.360.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.9.2013 proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 41.360.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů tři sta šedesát tisíc korun českých).Valná hromada společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením peněžité pohledávky zájemce 2 vůči společnosti ve výši 8.640.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 5.9.2013 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Započtena bude celá peněžitá pohledávka akcionáře ve výši 8.640.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. zájemcem 1, zájemcem 2 a společností uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření Smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od uzavření Smlouvy o úpisu. Ve smlouvě o započtení, jejíž návrh vypracuje představenstvo společnosti musí být přesně definována pohledávka zájemce 1 a zájemce 2, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila tato valná hromada svůj souhlas. Účinností smlouvy o započtení pohledávka zájemce 1 a zájemce 2 v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost zájemce 1 a zájemce 2 splatit emisní kurz nově upsaných akcií.Představenstvo vyzve akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2013 - 25. března 2013 : Valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2012 rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti z dosavadní výše 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři milionů korun českých) o částku ve... výši 96.000.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů korun českých) na novou výši 139.000.000,- Kč (slovy: sto třicet devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitými vklady.Všichni dosavadní akcionáři se vzdávají svého přednostního práva k úpisu akciím.Akcie budou všechny nabídnuty dvěma určitým zájemcům.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs nově upisovaných akcií v rozsahu a ve lhůtách výše uvedených, a to na číslo účtu 4200377249/6800V rámci upisování nových akcií bude možno v souhrnu upsat 9.600 (slovy: devět tisíc šest set) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to se stejnými právy jako dosud vydané akcie. Akcie budou mít listinnou podobu.Celkem 7.300 (slovy: sedm tisíc tři sta) akcií budou nabídnuty společnosti Meridon Funds SICAV p.l.c., TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel BKR 3000, Malta, registrační číslo SV94 (dále jen „Určitý zájemce“).Tento určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (slovy: třicet) dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu (sídlo společnosti).Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou akcii. Podmínkou platnosti úpisu akcií je splacení emisního kursu upsaných akcií v plné výši, tj. 100%, a to ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů po uplynutí lhůty pro upisování akcií.Celkem 2.300 (slovy: dva tisíce tři sta) akcií budou nabídnuty Miroslavu Šnaurovi, nar. 16.5.1944, bytem Praha 4, Hodkovičky, Korandova 373/14, PSČ 147 00 (dále jen „Určitý zájemce“). Tento určitý zájemce bude upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií plně v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva o úpisu“). Lhůta pro upisování akcií bude činit 30 (slovy: třicet) dnů a její počátek bude Určitému zájemci oznámen v písemné formě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Součástí oznámení uvedeného v předchozí větě bude návrh na uzavření Smlouvy o úpisu. Dnem úpisu akcií se rozumí den, kdy bude podepsaná Smlouva o úpisu doručena do místa úpisu (sídlo společnosti).Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou akcii. Podmínkou platnosti úpisu akcií je splacení emisního kursu upsaných akcií v plné výši, tj. 100%, a to ve lhůtě do 90 (slovy: devadesáti) dnů po uplynutí lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
  • 26. srpna 2010 - 13. září 2010 : a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 29.000.000,-Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých) a nepeněžitým vkladem o částku12.000.000,- Kč (slov... y: dvanáct milionů korun českých) ze stávající částky2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 43.000.000,- Kč (slovy čtyřicet tři milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Nepeněžitývklad společnosti BOR, spol. s r.o. je tvořen těmito nemovitostmi:-stavební parcelou parc.č. 45, výměra 38 m2-zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.159/1, výměra 447 m2-zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 51/14, výměra 19953 m2-ostatní plocha, parc.č. 51/23, výměra 765 m2-ostatní plocha, parc.č. 51/27, výměra 1004 m2-ostatní plocha, parc.č. 51/28, výměra 5608 m2-ostatní plocha, parc.č. 51/34, výměra 2640 m2- ostatní plocha, parc.č. 51/35,výměra 305 m2- ostatní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník pro obec Kozomín, kat.území Kozomín;- zemědelskou stavbou bez čísla popisného a čísla evidenčního stojící na stavebních parcelách p.č. 159/1 a 159/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník pro obec Kozomín, kat. území Kozomín.Celý nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem jmenovaného znalce Jana Čecha, který mimo jiné potvrdil, že nepeněžitý vklad odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4.100 (slovy:: čtyři tisíce sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-Kč(slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřiceti jedna milionů korun českých).c) Stávající akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu v § 204 a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou společnost Telco software, Ltd. se sídlem Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue an Shirley street, Nassau, Bahamas, společnost BOR, spol. s r.o., IČ: 62955187, se sídlem Grafická 950/22,Praha 5,PSČ: 150 00, Janíček Zdeněk, nar. 24.9.1967 bytem Nad Lomy 4337, Kroměříž,PSČ: 767 01, Ing. Hůrka Martin, nar. 26.3.1966, bytem Luďka Pika 1, Plzeň,PSČ: 301 00 a Losman Radek, nar. 17.2.1968, bytem Pod Strání 22,Praha 10, PSČ: 100 00.d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií s předem určenými zájemci, tj.Telco software, Ltd. se sídlem Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth Avenue an Shirley street, Nassau, Bahamas, BOR, spol.s r.o., Janíček Zdeněk, Ing. Hůrka Martina Losman Radek. Určitý zájemce - Telco software, Ltd. se sídlem Suite E-2, Union Court Building. Elizabeth Avenue an Shirley street, Nassau, Bahamas 2.000 (slovy: dva tisíce kusů akcií, BOR, spol. s r.o., 1.200 (slovy: tisíc dvě stě) kusů akcií, Janíček Zdeněk 500 (slovy: pět set) kusů akcií, Ing. Hůrka Martin 200 (slovy: dvě stě)kusů akcií a Losman Radek 200(slovy: dvě stě) kusů akcií.e) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 30 dnů a poná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemcům do 15ti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ustanovení § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.f) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti BOR Biotechnology, a.s. na adrese Praha 5, Grafická 950/22, PSČ 150 00.g) Lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií; lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatélé povinni splatit v celé výši nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií.h) Místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u Volksbank, a. s., pobočka Lazarská 8, Praha 2, č.ú. 4200247372/6800. Peněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů