51 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

- 723 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

41 556 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

24.4.2008 - 1.11.2016 Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 13000

28382951

DIČ

Není plátce DPH

19.5.2008 - 1.11.2016

CZ28382951

Datum vzniku

24. dubna 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2016

Datová schránka

da3diig

Historické názvy

24.4.2008 - 1.11.2016

CTR Evropská a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14228

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.11.2012 - 1.11.2016

15 000 000 Kč

24.4.2008 - 30.11.2012

5 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2016 - 1. listopadu 2016 : Společnost CTR Evropská a.s., se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, IČ: 28382951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1... 4228, právní forma: akciová společnost, zanikla v důsledku fúze sloučením a její jmění přešlo na společnost CTR group a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Sladkovského nám. 1/č.p.525, PSČ 130 00, identifikační číslo 264 56 176, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7220, jako Nástupnickou společnost. Dalšími Zanikajícími společnostmi v této fúzi byly: a) CTR Jezerka a.s., se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, IČ: 28428226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14456, právní forma: akciová společnost, b) CTR Pražačka a.s., se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, IČ: 28428277, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14460, c) CTR flight services, s.r.o., se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, IČ: 29039959, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162023. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2014 - 1. listopadu 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. října 2012 - 30. listopadu 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním novým akcií, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře (započtením jeho p... eněžitých pohledávek za společností)1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých), tj. ze 5.000.000,- Kč na 15.000.000,- Kč,2) vklad jediného akcionáře se zvýší o 10.000.000,- Kč, tj. z 5.000.000,- Kč na 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých),3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 20 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých),4) emisní kurs nových akcií činí 500.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie,5) veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnost CTR Holding GmbH ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák.6) k upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne dourčení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií,7) smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštění započtení pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu nejpozději 30 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního resjtříku,8) připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávek ve výši 10.000.000,- Kč, kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě dohody podle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávkám, která má jediný akcionář za společností na základěa) smlouvy o půjčce č. 15-040808 ze dne 1.8.2008 a jejích dodatků ve výši 7.047.400,- Kč (slovy: sedm milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta korun českých),b) na základě nabytí postoupením dne 30.9.2008 ve výši 2.952.600,- Kč (slovy: dva miliony devět set padesát dva tisíc šest set korun českých) na vrácení peněžních prostředků z titulu smlouvy o půjčce ze dne 5.5.2008,jejichž existence byla ověřena auditorem EDM Utilitas Audit, s.r.o., č. oprávnění 533, jmenovitě auditorem Ing. Danielou Fojtíkovou, č. oprávnění 1920 ze dne 11.10.2012 Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto:- dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek jediného akcionáře za společností v celé jejich struktuře včetně příslušenství,- dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kursu všech upisovaných akcií,- dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy,- dohoda zahrne emisní kurz všech upasných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů