Trendy

377 646 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 530 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 300 986 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2016 Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.4.2008 - 17.8.2016 Praha - Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 11000

28391306

DIČ

od 30.4.2008

CZ28391306

Datová schránka

cajd9ge

Historické názvy

30.4.2008 - 12.4.2017

Gestin Holding, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14277

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 12.4.2017

132 000 000 Kč

Historické jmění

16.2.2011 - 12.4.2017

132 000 000 Kč

27.11.2008 - 16.2.2011

12 000 000 Kč

30.4.2008 - 27.11.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 11.5.2017

5220010166 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

15.5.2008 - 17.8.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • V celnici 2079/7, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. dubna 2017 : Společnost Gestin Holding, a.s., změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
 • 12. dubna 2017 : Zákaz zřízení zástavního práva k podílu:Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 15. prosince 2016 mezi společností Ewart Prague B.V., se sídlem Herikerbergweg 23 Zákaz zřízení zástavního práva k podílu:Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 15. prosince 2016 mezi společností Ewart Prague B.V., se sídlem Herikerbergweg 23...8, 1101 CM Amsterdam, Nizozemsko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou pod číslem 67238408, jako zástavcem, a společností Raiffeisen Bank International AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko, zapsanou obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 122119, jako zástavním věřitelem, byl zřízen zákaz zcizení a zatížení podílu společníka Ewart Prague B.V. ve společnosti Gestin Holding, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28391306. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 2008 : Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti přešla část jmění společnosti na nástupnickou společnost Gestin Centrum, a.s. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, ident Rozdělením odštěpením se vznikem nové společnosti přešla část jmění společnosti na nástupnickou společnost Gestin Centrum, a.s. se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, ident...ifikační číslo 285 10 984. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2008 : Společnost vznikla fúzí splynutím a přešlo na ni jmění zanikajících společností, a to společnosti Gestin Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ: 110 00, IČ: 261 68 1 Společnost vznikla fúzí splynutím a přešlo na ni jmění zanikajících společností, a to společnosti Gestin Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ: 110 00, IČ: 261 68 1...54, a společnosti BRE/Hospitality Czech, a.s., se sídlem Na Poříčí 1040, PSČ: 110 00, IČ: 275 94 106. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. července 2014 - 12. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 15. července 2014 - 12. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 14. ledna 2011 - 16. února 2011 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Gestin Holding, a.s., z částky 12,000.000,-Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) o částku 120,000.000,- Kč (slovy: jedno sto... dvacet milionů korun českých) na částku 132,000.000,- Kc (slovy: jedno sto třicet dva milionů korun českých), a to penežitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 120000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 8,45 Kč (slovy: osm korun českých a čtyřicet pět haléřů), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 7,45 Kč (slovy: sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 120000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kursu 8,45 Kč (slovy: osm korun českých a čtyřicet pět haléřů), z čehož emisní ážio činí 7,45 Kč (slovy: sedm korun českých a čtyřicet pět haléřů).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář obchodní společnosti Gestin Holding, a.s., a to společnost BRE/Hospitality Europe Holding B.V., se sídlem Prinsengracht 315-331, 1016 GZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34248446, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Gestin Holding, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán nárh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a obchodní společností Gestin Holding, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Gestin Holding, a.s.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení penežité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti BRE/Hospitality Europe Holding B.V., v celkové výši 49,296.154,67 EUR (slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě devadesát šest tisíc jedno sto padesát čtyři euro a šedesát sedm centů), za obchodní společností Gestin Holding, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.11. 2010 mezi společností BRE/Hospitality Europe Holding B.V., jako věřitelem, a obchodní společností Gestin Holding, a. s., jako dlužníkem, na základě které poskytl věřitel dlužníkovi úvěr ve výši 49,296.154,67 EUR (slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě devadesát šest tisíc jedno sto padesát čtyři euro a šedesát sedm centů), resp. příslušné části této peněžité pohledávky, odpovídající ke dni uzavření smlouvy o zápočtu pohledávek, a to dle platného kurzu České národní banky k takovému dni, částce ve výši 1.014,000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda čtrnáct milionů korun českých).8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka (resp. její příslušná část ) uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Gestin Holding, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2008 - 26. listopadu 2008 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Gestin Holding, a.s., z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun český... ch) na částku 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 45,- Kč (slovy: čtyřicetpět korun českých), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 44,- Kč (slovy: čtyřicetčtyři koruny české). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 10000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kursu 45,- Kč (slovy: čtyřicetpět korun českých), z čehož emisní ážio činí 44,- Kč (slovy: čtyřicetčtyři koruny české).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Gestin Holding, a.s., a to společnost BRE/Hospitality Europe Holding B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 377, 1118BJ Luchthaven Schiphol, Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34248446, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Gestin Holding, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do jednoho (1) dne poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Gestin Holding, a.s. dojde v sídle společnosti Gestin Holding, a.s.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, t.j. společnosti BRE/Hospitality Europe Holding B.V., v celkové výši 450,000,000,- Kč (slovy: čtyřistapadesátmilionů korun českých) za společností Gestin Holding, a.s., vzniklé z titulu dohody o postoupení pohledávky (Assignment Agreement) uzavřené dne 17.12.2007 (ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 4.11.2008) mezi společností BRE/Hospitality Czech, a.s., IČ: 27594106, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11069, společností Gestin Holding, a.s., IČ: 26168154, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 6486 (společnosti BRE/Hospitality Czech, a.s. a Gestin Holding, a.s., IČ: 26168154 zanikly fúzí splynutím se založením nové společnosti Gestin Holding, a.s., IČ: 28391306 jako právním nástupcem), a společností Hotel Financieringsmaatschappij B.V., společností s ručením omezeným, založenou podle práva Nizozemského království, se sídlem v Amsterdamu a obchodní adresou Schiphol Boulevard 377, 1118BJ Luchthaven Schiphol, Amsterdam, Nizozemské království, IČ: 34130920, na základě níž měla společnost Hotel Financieringsmaatschappij B.V. vůči společnosti BRE/Hospitality Czech, a.s. pohledávku ve výši 450,000.000,- Kč (slovy: čtařistapadesátmilionů korun českých). Na základě této dohody o postoupení pohledávky byla uzavřena dne 16.10.2008 dohoda o postoupení pohledávky (Assignment Agreement) mezi společností Gestin Hoding, a.s., IČ: 28391306, jako právním nástupcem společností BRE/Hospitality Czech, a.s., IČ: 27594106 a Gestin Holding, a.s., IČ: 26168154, společností Hotel Financieringsmaatschappij B.V., a společností BRE/Hospitality Europe Holding B.V., ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 4.11.2008, na základě které společnost Hotel Financieringmaatschappij B.V. postoupila svou pohledávku ve výši 450,000.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesátmilionů korun českých) bez příslušenství za společností Gestin Holding, a.s., IČ: 28391306, jako právním nástupcem společnosti BRE/Hospitality Czech, a.s., na společnost BRE/Hospitality Europe Holding B.V.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinno vypracovat představenstvo společnosti Gestin Holding, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů