Trendy

235 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 199 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

1 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

20.12.2012 - 8.2.2016 Praha 8 - Libeň, Heydukova 896/11, PSČ 18000
29.4.2008 - 20.12.2012 Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 11000

28391560

DIČ

Není plátce DPH

5.11.2008 - 2.12.2009

CZ28391560

Datum vzniku

29. dubna 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

8. února 2016

Datová schránka

erkd9eh

Historické názvy

1.7.2015 - 8.2.2016

Stella rent Prague a.s. v likvidaci

20.12.2012 - 1.7.2015

Stella rent Prague a.s.

29.4.2008 - 20.12.2012

GES MEDICAL CARE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14279

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.7.2013 - 8.2.2016

4 800 000 Kč

16.1.2009 - 2.7.2013

2 000 000 Kč

29.4.2008 - 16.1.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. února 2016 - 8. února 2016 : Obchodní společnost Stella rent Prague a.s. v likvidaci se sídlem Praha 8 - Libeň, Heydukova 896/11, PSČ 180 00, IČO: 283 91 560, se vymazává z obchodního rejstříku včetně všech za... psaných skutečností. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. Likvidace byla ukončena ke dni 16. 11. 2015 vyhotovením konečné účetní závěrky, konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2015 - 8. února 2016 : Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 23. června 2015 byla společnost Stella rent Prague a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Heydukova 896/11, PSČ 180 00, IČ: 283 91 560, d... nem 1. července 2015 zrušena s likvidací a byl jmenován její likvidátor. zobrazit více skrýt více
  • 18. června 2013 - 2. července 2013 : Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla dne 5. června 2013 z důvodu kapitálového posílení Společnosti a z důvodu oddlužení Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnost... i upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši o 2.800.000,00 Kč, tj. z částky 2.000.000,00 Kč na konečnou částku 4.800.000,00 Kč, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 28 kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť se přednostní právo vyloučilo z důležitého důvodu, kterým je potřeba oddlužení Společnosti. Veškeré nově upisované akcie budou tedy nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář, obchodní společnost Stella holding a.s., IČ: 273 93 321, se sídlem Heydukova 896/11, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10270 (dále i jen „Předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše 28 kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Akcie bude možno upsat ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možno upsat ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti oznámí počátek běhu této lhůty a emisní kurs upisovaných akcií písemně upisovateli na adresu jeho sídla nejpozději do 5 dnů po rozhodnutí valné hromady a současně mu doručí návrh na uzavření smlouvy o upisování akcií. Místem pro úpis akcií bude kancelář člena představenstva Společnosti na adrese sídla Společnosti, a to každý pracovní den trvání lhůty od 9.00 do 16.00 hodin. Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu akcií, a to na základě dohody o započtení, kterou předem určený zájemce uzavře se Společností v písemné formě do 20 dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena v souladu s ustanovením § 364 obchodního zákoníku, musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že pohledávka zaniká ke dni uzavření dohody o započtení. Pohledávkou, proti které bude připuštěno započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu, je peněžitá pohledávka ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a společností GMF, s.r.o., IČ: 265 05 193, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, jako věřitelem, uzavřené dne 25. 11. 2011, která byla postoupena do majetku Předem určeného zájemce smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 28. 2. 2013, jejíž výše s příslušenstvím dosáhla k dnešnímu dni částky 2.804.146,59 Kč. Tato pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se schvalují. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 2.000.000,00 Kč, splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. zobrazit více skrýt více
posunout dolů