Základní údaje

Historické adresy

30.1.2009 - 30.6.2016 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 14023
27.5.2008 - 30.1.2009 Praha 5, náměstí Kinských 602/2, PSČ 15000

28400682

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2011 - 31.12.2015

CZ28400682

1.7.2008 - 31.12.2008

CZ28400682

Datum vzniku

27. května 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2016

Datová schránka

6c4g3c7

Historické názvy

27.5.2008 - 30.6.2016

Wüstenrot pojišťovna a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14328

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.3.2015 - 30.6.2016

200 680 000 Kč

24.2.2014 - 26.3.2015

692 000 000 Kč

21.2.2013 - 24.2.2014

622 000 000 Kč

16.4.2012 - 21.2.2013

582 000 000 Kč

1.2.2011 - 16.4.2012

492 000 000 Kč

13.7.2010 - 1.2.2011

386 000 000 Kč

14.1.2010 - 13.7.2010

306 000 000 Kč

27.5.2008 - 14.1.2010

156 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 99) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. června 2016 - 30. června 2016 : Na základě projektu fúze sloučením ze dne 18.4.2016 zanikly společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 14023 Praha 4, IČ 28400682, a Wüstenrot, životní... pojišťovna, a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 14023 Praha 4, IČ 25720198, a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ 47115971. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2015 - 30. června 2016 : Řádná valná hromada přijala dne 4. 3. 2015 usnesení o snížení základního kapitálu v navrhovaném znění: a) Řádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z p... ůvodní výše základního kapitálu 692.000.000,-- Kč (slovy: šest set devadesát dva miliony korun českých) o pevnou částku 491.320.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu společnosti200.680.000,-- Kč (slovy: dvě stě milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). b) Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je (i) nastalá finanční situace společnosti naplňující předpoklady dle § 403 odst. 2 ZOK, a to taková situace, kdy výšecelkové ztráty společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti k 31.12. 2013 činí 445.038.228,49 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet pět milionů třicet osm tisíc dvě stě dvacet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů), kdy při jejím úplném uhrazení z disponibilních zdrojůspolečnosti by podíl neuhrazené ztráty dosáhl poloviny výše základního kapitálu společnosti a (ii) potřeba naplnění zvláštního fondu účelově určeného na krytí případných ztrát budoucích období. c)Účelem snížení základního kapitálu společnosti je (i) úhrada ztráty společnosti vykázaná v řádné účetní závěrce společnosti k 31.12. 2013 a (ii) převod části volných prostředků ze snížení základního kapitálu do zvláštního fondu účelově určeného na krytí případných ztrát budoucích období. d) Řádná valná hromada rozhodla, že snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno bezplatným snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií na jméno, vedených v zaknihované podobě, v současné jmenovité hodnotě1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, poměrně u všech akcií společnosti tak, že se sníží jmenovitá hodnota každé jedné akcie společnosti o částku 710,-- Kč (slovy: sedm set deset korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé jedné akcie 290,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých). e) Řádná valná hromada rozhodla, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu /491.320.000,-- Kč (slovy: čtyři sta devadesát jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých)/ bude naloženo takto: (i) její část ve výši 45.038.228,49 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet pět milionů třicet osm tisíc dvě stě dvacet osmkorun českých a čtyřicet devět haléřů) bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých účetních období za účelem úhrady kumulovaných neuhrazených ztrát předchozích účetních období společnosti ve stavu dle řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2013, (ii) její část ve výši 46.281.771,51 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů dvě stě osmdesát jeden tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a padesát jedna haléřů) bude převedena do zvláštního fondu společnosti účelově určeného na krytí případných ztrát společnosti v budoucích obdobích. zobrazit více skrýt více
 • 12. května 2014 - 30. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. května 2014 - 30. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. května 2014 - 30. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 23. prosince 2013 - 24. února 2014 : a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19.12.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun čes... kých) z částky ve výši 622.000.000,- Kč (slovy: šet set dvacet dva milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 692.000.000,- Kč (slovy: šest set devadesát dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 70.000 ks (slovy: sedmdesát tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníku. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku. e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PŠČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě tři zobrazit více skrýt více
 • 4. ledna 2013 - 21. února 2013 : a)Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.12.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun český... ch) z částky ve výši 582,000.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát dva milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu/ na částku ve výši 622,000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1,000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. c)Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s ust. § 205 obchodního zákoníku.d)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle §205 obchodního zákoníku.e)Určuje se, že dohoda akcionářů podle §205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. f)Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2012 - 16. dubna 2012 : a) Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) z částky ve výši... 492,000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva miliony korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 582,000.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát dva miliony korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 90.000,- ks (slovy: devadesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v soulasu s § 205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohodo akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200000064/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 2010 - 1. února 2011 : a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 1.12.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 106.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šest milionů koru... n českých) z částky ve výši 386,000.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 492,000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát dva milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 106.000 ks (slovy: jedno sto šest tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.Akcie budou upsány peněžitými vklady.Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s ust. § 205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníkue) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet čáíslo 0200000064/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2010 - 13. července 2010 : a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 80.000.000,-- Kč(slovy: osmdesát milionů korun český... ch ) z částky ve výši 306,000.000,-- Kč (slovy: tři sta šest milionů korun českých) / současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 386,000.000,-- Kč (slovy: tři sta osmdesát šest milionů korun českých) / nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 80.000 ks (slovy: osmdesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnoty.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s §205 obchodního zákoníku.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle §205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionárů podle §205 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámeni se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uzavřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo0200000064/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 2009 - 14. ledna 2010 : a) Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 1.12.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 150,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát milionů ... korun českých) z částky ve výši 156,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů korun českých) /současná výše základního kapitálu společnosti/ na částku ve výši 306,000.000,-- Kč (slovy: tři sta šest milionů korun českých) /nová výše základního kapitálu společnosti/ upsáním nových akcií v rámci již existující emise s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 150.000 ks (slovy: jedno sto padesáti tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-.- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.Akcie budou upsány peněžitými vklady.Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.c) Základní kapitál se bude zvyšovat tak, že všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů v souladu s § 205 obchodního zákoníkud) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě jejich dohody podle § 205 obchodního zákoníku.e) Určuje se, že dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bue uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, formou notářského zápisu. Lhůta pro uzavření této dohody činí tři (3) týdny a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byli akcionáři seznámi se zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O tomto budou akcionáři informováni představenstvem způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.f) Všechny peněžité vklady odpovídající celému emisnímu kurzu upsaných akcií bude třeba splatit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byly akcie upsány, resp. kdy byla uazvřena dohoda akcionářů, na zvláštní k tomu účelu zřízený účet číslo 0200000064/7980, vedený Wüstenrot hypoteční bankou a.s. na jméno společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů