Trendy

2 929 465 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 336 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 782 908 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Adresa

od 14.10.2015Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4

Historické adresy

18.3.2014 - 14.10.2015Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
13.12.2013 - 18.3.2014Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
2.7.2009 - 13.12.2013Trutnov, Vodní 177, PSČ 54101
26.5.2008 - 2.7.2009Poděbrady, L.Dostalové 776/II, PSČ 29001

Historické adresy z obchodního rejstříku

11.6.2015 - 11.6.2015541 01 Trutnov
17.3.2010 - 25.6.2014Vodní 177, 541 01 Trutnov 1
11.7.2013 - 7.5.2014541 01 Trutnov
15.10.2008 - 1.7.2009 Poděbrady, L. Dostálové 776/II, PSČ 29000

28402758

DIČ

od 23.2.2009

CZ28402758

Datum vzniku

26. května 2008

Datová schránka

4aacz6u

Historické názvy

26.5.2008 - 8.1.2009

PJ Stavby Bohemia, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 2876

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2009

284 999 780 Kč

Historické jmění

17.12.2008 - 1.7.2009

202 000 000 Kč

26.5.2008 - 17.12.2008

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 31.12.2014

107-1284950247 / 0100

... více účtů (celkem 15) najdete zde

Provozovny

od 15.7.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vodní 177, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. července 2009 : Na společnost BAK stavební společnost, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti BAK a.s., IČ:25289390, se sídlem Trutnov Na společnost BAK stavební společnost, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti BAK a.s., IČ:25289390, se sídlem Trutnov..., Vodní 177, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1799, jako společnosti zanikající včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. listopadu 2015 - 14. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 18. března 2014 - 20. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 4. listopadu 2008 - 17. prosince 2008 : Základní kapitál společnosti PJ Stavby Bohemia, a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akci... í, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští. Předmětem úpisu bude 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé z nich, které mohou být vydány ve formě hromadné listiny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.). Všechny nově upisované akcie, tj. všech 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: 1. akcionář pan Ing. Jaroslav Pečenka, r.č. 490310/373, bytem Poděbrady II, Dr. Beneše 607/2, PSČ 290 01, kterému bude nabídnuto k úpisu 900 (slovy: devět set) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), 2. akcionář paní Mgr. Jana Pečenková, r.č. 605114/0403, bytem Poděbrady II, Dr. Kryšpína 612/13, PSČ: 290 01, které bude nabídnuto k úpisu 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a tedy o celkové hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).Místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Poděbrady, L. Dostalové 776/II, PSČ 290 01. Úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií (dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií prvnímu z předem určených zájemců a neskončí dříve, než uplyne lhůta čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu z předem určených zájemců. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Výše emisního kursu upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, která je ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), emisní ážio se tedy neupisuje. Předem určení zájemci, kteří upíší nově vydávané akcie, jsou povinni splatit celých 100% (jedno sto procent) emisního kursu všech jimi upsaných akcií nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich úpisu, ne však později, než bude podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Valná hromada společnosti rozhodla, že připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu a stanovuje pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení, následovně:Valná hromada připouští možnost započtení společné peněžité pohledávky předem určených zájemců manželů pana Ing. Jaroslava Pečenky, r.č. 490310/373, bytem Poděbrady II, Dr. Beneše 607/2, PSČ 290 01, a paní Mgr. Jany Pečenkové, r.č. 605114/0403, bytem Poděbrady II, Dr. Kryšpína 613/13, PSČ 290 01, za společností PJ STAVBY BOHEMIA, a.s., v celkové výši 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých), která je podle potvrzení auditora vedena v účetní evidenci společnosti ke dni 9.10.2008 (devátého října roku dva tisíce osm) jako pohledávky vzniklé z titulu půjčky poskytnuté manželi panem Ing. Jaroslavem Pečenkou a paní Mgr. Janou Pečenkovou v celkové výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), takto:1. valná hromada připouští možnost započtení části této peněžité pohledávky ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) proti pohledávce společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s. vůči předem určenému zájemci panu Ing. Jaroslavu Pečenkovi na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých),2. valná hromada připouští možnost započtení části této peněžité pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) proti pohledávce společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s. vůči předem určenému zájemci paní Mgr. Janě Pečenkové na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).Pohledávky pana Ing. Jaroslava Pečenky a paní Mgr. Jany Pečenkové, resp. jejich společná pohledávka, v celkové výši 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých), vůči společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s. vznikla na základě smlouvy označené jako smlouva o půjčce, uzavřené dne 15.6.2008 mezi oběma těmito předem určenými zájemci na straně jedné jako společnými věřiteli a společností PJ STAVBY BOHEMIA, a.s. na straně druhé jako dlužníkem, k jejímuž uzavření udělila dne 15.6.2008 v souladu s ustanovením § 196a obchodního zákoníku souhlas valná hromada společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s., přičemž na základě této smlouvy poskytli manželé pan Ing. Jaroslav Pečenka a paní Mgr. Jana Pečenková společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s.,finanční částku v celkové výši 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých), a to ve dvou splátkách dne 20.6.2008 částku 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých) a dne 20.8.2008 částku 155.000.000,- Kč (jedno sto padesát pět milionů korun českých), existence a výše těchto pohledávek manželů pana Ing. Jaroslava Pečenky a paní Mgr. Jany Pečenkové vůči společnosti PJ STAVBY BOHEMIA, a.s. vyplývá rovněž z potvrzení auditora, kterým je společnost Moores Rowland Audit s.r.o. se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, číslo osvědčení KAČR 36, jednající jednateli paní Ing. Lenkou Bukovou, číslo osvědčení KAČR č. 1866, a panem Martinem Leveyem, osvědčení KAČR č. 6/2008/HA, ze dne 20.10.2008. Připuštěním možnosti započtení částí výše uvedených peněžitých pohledávek, resp. celé výše uvedené společné pohledávky, současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohody o započtení, resp. dohoda o započtení uzavřená s oběma předem určenými zájemci, musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i jejich účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této dohody, a tím ke splacení závazků ke zvýšení vkladů; má-li kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, kterýkoliv předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií. Nevyužije-li některý z předem určených zájemců připuštěné možnosti započtení shora uvedených pohledávek nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po tomto oznámení založit zvláštní účet společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu a příslušné bankovní spojení předem určenému zájemci sdělit a zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část nejpozději na takto založený účet nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů