Trendy

144 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 152 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

8 170 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2009 Praha 2 - Nové Město, Ječná 550/1, PSČ 12000

Historické adresy

1.8.2008 - 24.9.2009 Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 13000

28428218

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

1. srpna 2008

Datová schránka

gf7dijv

Historické názvy

1.8.2008 - 24.9.2009

CTR Ječná II a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14455

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.11.2011

6 800 000 Kč

Historické jmění

3.8.2009 - 11.11.2011

5 400 000 Kč

1.8.2008 - 3.8.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 17. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 1. srpna 2008 : Společnost CTR Ječná II a.s. vznikla jako jedna z nástupnických společností v důsledku rozdělení odštěpením společnosti CTR group a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov , Sladkovského Společnost CTR Ječná II a.s. vznikla jako jedna z nástupnických společností v důsledku rozdělení odštěpením společnosti CTR group a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov , Sladkovského ... nám. 1/525, PSČ 130 00, IČ 264 56 176, se založením jedenácti nových nástupnických společností a přešla na ni část obchodního jmění rozdělované společnosti CTR group a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením. Dalšími nově založenými nástupnickými společnostmi rozdělované společnosti CTR group a.s. jsou: CTR Francouzská a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná I a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Jezerka a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130, CTR Kobylisy a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Libčice a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Pražačka a.s. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Sladkovského a.s. se sídlem Praha 3, Skladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná III s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná IV s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00, CTR Ječná V s.r.o. se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ 130 00 . zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. října 2011 - 11. listopadu 2011 : Valná hromada obchodní společnosti TDR a.s. přijala dne 29.9.2011 toto rozhodnutí:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.400.000, Kč (jedenmiliončtyřistatisíc korun če... ských) upsáním nových akcií z dosavadní výše 5.400.000, Kč (pětmilionůčtyřistatisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 6.800.000, Kč (šestmilionů-osmsettisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti bude splaceno nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, jímž je vlastník dále uvedené nemovitosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 7 ks (sedm kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Schvaluje se upsání akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je jednotka (jiný nebytový prostor) č. 550/220 v domě č.p. 550 na stavební parcele č. 1923 v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsanou u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5471 pro uvedené katastrální území, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 550 a pozemku č. 1923 ve výši 285/24611. Předmět vkladu byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce Jana Richtera ze dne 19.9.2011 č. 2769 100/2011; cena byla znalcem stanovena ve výši 1.450.000, Kč (jedenmilion-čtyřistapadesáttisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se započítává částka ve výši 1.400.000, Kč (jedenmiliončtyřistatisíc korun českých).Za nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno všech 7 ks (sedm kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 200.000, Kč (dvěstětisíc korun českých).Pro zvýšení základního kapitálu s využitím práva úpisu nepeněžitým vkladema) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese 120 00 Praha 2, Nové Město, Ječná 550/1, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.;b) lhůta pro vykonání práva úpisu nepeněžitým vkladem činí dvacet dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro vykonání práva úpisu nepeněžitým vkladem bude vlastníku nepeněžitého vkladu oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v katastru nemovitostí nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;d) vzhledem k tomu, že společnost vydává za nepeněžitý vklad všech 7 ks (sedm kusů) nových kmenových akcií, je vlastník nepeněžitého vkladu oprávněn upsat všech těchto 7 ks (sedm kusů), tedy 100 % nových akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2009 - 3. srpna 2009 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře1) Základní kapitá... l společnosti se zvyšuje o 3.400.000,--Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých), t.j. z 2.000.000,--Kč na 5.400.000,--Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 17 ks nových akcií.3) Popis akcií:a) druh - kmenové,b) forma - na jméno,c) podoba - listinnád) jmenovitá hodnota 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá,e) eministní kurs totožný s jmenovitou hodnotou akcie uvedenou pod písm. d).f) akcie neubdou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, t.j. nebudou kótované.4) Veškeré nové akcie upíše jediný akconář Jiří Muška, a to peněžitým vkladem.5) Doporučeným dopisem odeslaným jedinému akcionáři držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrhu smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat jedinému akcionáři společně s výzvou a poskytnout mu k uzavření smlouvy lhůtu alespoň 14 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti.6) Jediný akcionář splatí částku 3.400.000,--Kč na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí posledního dne lhůty k upisování (uzavření smlouvy).7) Zvláštním účtem u banky, uvedeným v odst. 6) je účet č. 43-5124590287/0100 u Komerční banky a.s., pob. Praha 1, Václavské nám. 42.8) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem poštovní licence nejpozději 10.den po datu emice na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, t.j. od 8.00 do 16.00 hod. Místem vydání bude sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů