Trendy

5 516 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

2 500 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

57 106 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

11.2.2009 - 23.3.2015 Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10098
23.7.2008 - 11.2.2009 Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000

28428234

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2009 - 18.11.2014

CZ28428234

Datum vzniku

23. července 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. března 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. března 2015

Datová schránka

r8fe6ti

Historické názvy

18.12.2013 - 23.3.2015

EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci

13.1.2010 - 18.12.2013

EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s.

23.7.2008 - 13.1.2010

Mestio Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14453

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2012 - 23.3.2015

77 625 000 Kč

2.11.2009 - 19.12.2012

90 000 000 Kč

13.10.2008 - 2.11.2009

2 000 000 Kč

23.7.2008 - 13.10.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. března 2015 - 23. března 2015 : Společnost EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 10098, Identifikační číslo 28428234, se vymazává z obchodního rejstř... íku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: skončení likvidace. K použití likvidačního zůstatku došlo dne 11.2.2015 na základě schválení účetní závěrky, konečné zprávy likvidátora a návrhu na použití likvidačního zůstatku valnou hromadou společnosti dne 29.1.2015. zobrazit více skrýt více
  • 11. července 2014 - 23. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. července 2014 - 23. března 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 11. července 2014 - 23. března 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 18. prosince 2013 - 23. března 2015 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2013 o zrušení společnosti s likvidací s účinky vstupu do likvidace ke dni 29.11.2013
  • 2. července 2012 - 19. prosince 2012 : Valná hromada společnosti Elektrárna Čechy-Střed, a.s. rozhodla na řádné valné hromadě konané dne 6.6.2012 o snížení základního kapitálu takto:- Základní kapitál společnosti EČS ? ... Elektrárna Čechy-Střed, a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 90.000.000 Kč (devadesát milionů korun českých) o částku 12.375.000,- Kč (dvanáct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých), na částku 77.625.000,- Kč (sedmdesát sedm milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých).- Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu neúčelně vysoké současné výše základního kapitálu, která činí 90.000.000 Kč (devadesát milionů korun českých). S ohledem na další plánovaný vývoj podnikatelských aktivit Společnosti se tato výše jeví nadbytečnou.- Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na 17.250,- Kč (sedmnáct tisíc dvě stě padesát korun českých) každé akcie a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou;- Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena akcionářům Společnosti a to na bankovní účet, který pro tento účel každý z akcionářů Společnosti sdělí.- Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98 zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2009 - 2. listopadu 2009 : Společnost RWE Power Aktiengesellschaft, jako jediný akcionář společnosti Mestio Consulting a.s., činí v působnosti valné hromady společnosti Mestio Consulting a.s. tato rozhodnutí... :I. ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ- Základní kapitál společnosti Mestio Consulting a.s. (dále též "Společnost") se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých) o částku 88.000.000 Kč (osmdesát osm milionů korun českých), na částku 90.000.000 Kč (devadesát milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4.400 (čtyři tisíce čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) každé akcie;- Emisní kurz upisovaných akcií činí 88.000.000 Kč (osmdesát osm milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých);Akcie budou splaceny peněžitým vkladem;Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií;Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost RWE Power Aktiengesellschaft se sídlem Huyssenallee 2, 45128 Essen, Spolková republika Německo a v Stüttgenweg 2, 50935 Köln, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Amtsgericht Essen pod HR B 17420 (dále též jen "RWE Power Aktiengesellschaft"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře CESTR & PARTNERS na adrese Praha 4, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00 (dále jen "Místo upisování");- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě upisování určenému zájemci, společnosti RWE Power Aktiengesellschaft, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem;- Určený zájemce - společnost RWE Power Aktiengesellschaft - splatí emisní kurs akcií částečně započtením peněžité pohledávky společnosti RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií ve výši 40.608.000 Kč (čtyřicet milionů šest set osm tisíc korun českých) a zbývající část ve výši 47.392.000 Kč (čtyřicet sedm milionů tři sta devadesát dva tisíc korun českých) splatí v penězích na účet;- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost RWE Power Aktiengesellschaft - splatí emisní kurs akcií částečně započtením peněžité pohledávky společnosti RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:(i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 23.1.2009 mezi RWE Power Aktiengesellschaft jako věřitelem a Společností jako dlužníkem až do výše 800.000 EUR (osm set tisíc euro);(ii) smlouvy o úvěru uzavřené dne 7.5.2009 mezi RWE Power Aktiengesellschaft jako věřitelem a Společností jako dlužníkem až do výše 800.000 EUR (osm set tisíc euro);měla k 31.8.2009 společnost RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 1.600.000 EUR (jeden milion šest set tisíc euro) v přepočtu dle kurzu devizového trhu České národní banky odpovídající částce 40.608.000 Kč (čtyřicet milionů šest set osm tisíc korun českých).K započtení bude použita celá tato pohledávka ve výši 40.608.000 Kč (čtyřicet milionů šest set osm tisíc korun českých), která je tvořena jistinou;- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Místě upisování určenému zájemci - společnosti RWE Power Aktiengesellschaft do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Místě upisování;- Zbývající část emisního kursu akcií ve výši 47.392.000 Kč (čtyřicet sedm milionů tři sta devadesát dva tisíc korun českých) bude splacena peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet Společnosti číslo 2102519208/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a to tak, že celá tato část emisního kursu upsaných akcií bude splacena ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií.II. ROZHODNUTÍ O MOŽNOSTI ZAPOČTENÍJediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:(i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 23.1.2009 mezi RWE Power Aktiengesellschaft jako věřitelem a Společností jako dlužníkem až do výše 800.000 EUR (osm set tisíc euro);(ii) smlouvy o úvěru uzavřené dne 7.5.2009 mezi RWE Power Aktiengesellschaft jako věřitelem a Společností jako dlužníkem až do výše 800.000 EUR (osm set tisíc euro);měla k 31.8.2009 společnost RWE Power Aktiengesellschaft vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 1.600.000 EUR (jeden milion šest set tisíc euro) v přepočtu dle kurzu devizového trhu České národní banky odpovídající částce 40.608.000 Kč (čtyřicet milionů šest set osm tisíc korun českých).K započtení bude použita celá tato pohledávka ve výši 40.608.000 Kč (čtyřicet milionů šest set osm tisíc korun českých), která je tvořena jistinou. zobrazit více skrýt více
posunout dolů