Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2016 Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

23.3.2009 - 14.11.2016 Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 15000
15.7.2008 - 23.3.2009 Praha 1, Břehová 208/8, PSČ 11000

28428943

DIČ

od 28.8.2008

CZ28428943

Datová schránka

t3edz3i

Historické názvy

5.8.2015 - 21.4.2017

ERB bank, a.s.

30.3.2009 - 5.8.2015

Evropsko-ruská banka, a.s.

23.3.2015 - 22.4.2015

Evropsko-ruská banka, a.s.

5.2.2015 - 23.3.2015

Evropsko-ruská banka, a.s.

8.1.2015 - 5.2.2015

Evropsko-ruská banka, a.s.

13.12.2014 - 8.1.2015

Evropsko-ruská banka, a.s.

15.7.2008 - 30.3.2009

Banka mezinárodní spolupráce, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14463

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2015

946 000 000 Kč

Historické jmění

28.5.2015 - 30.6.2015

766 000 000 Kč

8.1.2015 - 28.5.2015

697 000 000 Kč

25.8.2014 - 8.1.2015

671 000 000 Kč

16.6.2014 - 25.8.2014

616 000 000 Kč

15.7.2008 - 16.6.2014

600 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1548 / 2210

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. dubna 2017 : Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 2372/2016-6, ze dne 24.10.2016, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Společn Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83Cm 2372/2016-6, ze dne 24.10.2016, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Společn...ost vstoupila do likvidace dnem 25.10.2016. zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. června 2009 : Valná hromada rozhoduje o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno a se zastavením akcií na jméno.

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2015 - 30. června 2015 : Valná hromada přijala dne 19.6.2015 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. se zvyšuje o částku 180.000.000,- Kč (jedno ... sto osmdesát milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 946.000.000,- Kč (devětsetčtyřicetšest milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. bude provedeno úpisem 180000 ks (slovy jednostoosmdesáttisíc kusů) nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Vzhledem k tomu, že se oba akcionáři společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. vzdali svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, bude všech 180000 ks (slovy jednostoosmdesáttisíc kusů) nových zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) upsáno předem určeným zájemcem - akcionářem společnosti - Roman Jakubovič Popov, dat. nar. 30. března 1972, v Ruské federaci bytem Moskva, Rublevskoje šosse 11/2, byt.č. 7, Ruská federace, v České republice bydlištěm Pod kaštany 1107/19, Praha 6 - Bubeneč, 160 00.Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností Evropsko-ruská banka, a.s. a předem určeným zájemcem - Roman Jakubovič Popov.Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 31.8.2015 (třicátéhoprvního srpna roku dvoutisícíhopatnáctého). Emisní kurs nových upisovaných akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. Celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 180.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát milionů korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele. Celý emisní kurs upsaných akcí musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 31.8.2015 (třicátéhoprvního srpna roku dvoutisícíhopatnáctého), a to na účet vedený u Evropsko-ruské banky, a.s., č.ú. 1505/2210. zobrazit více skrýt více
  • 28. května 2015 - 30. června 2015 : Jediný akcionář rozhodl dne 22.5.2015 v působnosti valné hromady společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. takto:Jediný akcionář společnosti Evropsko-ruská banka, a.s., v působnosti v... alné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. z částky 697.000.000.- Kč (šest set devadesát sedm milionů korun českých) na částku 766.000.000,- Kč (sedm set šedesát šest milionů korun českých), tj. o částku 69.000.000,- Kč (šedesát devět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen na základě úpisu nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno a předmětem úpisu bude 69.000 (šedesát devět tisíc) kusů kmenových zaknihovaných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem ul. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419.Jediný akcionář společnosti Evropsko-ruská banka. a.s. pan Roman Jakubovič Popov se vzdal v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti.Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem ul. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, jako předem určenému zájemci. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. a lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zašle představenstvo společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. upisovateli do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Společnost PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem ul. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, má vůči společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. pohledávky z titulu Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 7.3.2011 ve znění jejích dodatků ve výši 2.000.000 EUR (dva miliony euro) a Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 22.4.2013 ve znění jejích dodatků ve výši l.000.000 EUR (jeden milion euro). Existence uvedených pohledávek, jejich řádné vedení v účetnictví společnosti je ověřeno potvrzením auditorské společnosti Deloitte Audit s.r.o. Jediný akcionář v působnosti valné hromady bere na vědomí, že kurz k přepočtu euro na koruny české je dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni 19. května 2015 27,400 Kč (dvacetsedm korun českých a čtyřicet haléřů)/Euro. Celková výše pohledávek vyjádřená v korunách českých činí 82.200.000,- Kč (osmdesát dva miliony dvěstě tisíc korun českých). Na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií bude započtená částka 69.000.000,- Kč (šedesát devět milionů korun českých) s tím, že pohledávka ve výši 2.000.000 EUR (dva miliony euro) bude započtena v plné výši a pohledávka ve výši 1.000.000 EUR (jeden milion euro) bude započtena částečně. Jediný akcionář společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávek společnosti PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost ručením omezeným, se sídlem ul. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, které má na základě smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 7.3.2011 (sedmého března roku dvoutisícíhojedenáctého) ve znění jejích dodatků a Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 22.4.2013 (dvacátého druhého dubna roku dvoutisícíhotřináctého) ve znění jejích dodatků v celkové výši 3.000.000 EUR (tři miliony euro), tj. v přepočtu 82.200.000,- Kč (osmdesát dva miliony dvě stě tisíc korun českých), z čehož na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií bude započtená částka 69.000.000.- KČ (šedesát devět milionů korun českých), proti pohledávce, která vznikne společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. za společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu.Výše uvedená možnost započtení pohledávek, které má společnost PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným vůči společnosti Evropsko-ruská banka, a.s., proti pohledávce společnosti Evropsko-ruská banka, a.s., na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela, naopak bude vhodné budoucí pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií započíst na dlužnou částku.Písemné smlouvy o započtení vyhotovené společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. budou uzavřeny se společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvách o započtení budou úředně ověřeny. Jediný akcionář schvaluje předložené návrhy smluv o započtení, které budou uzavřeny mezi společností Evropsko-ruská banka, a.s., se sídlem Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00, IČ 274 28 943, a společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem úl. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, jejichž obsahem bude započtení pohledávek společnosti PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem úl. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, které má na základě Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 7.3.2011 (sedmého března roku dvoutisícíhojedenáctého) ve znění jejích dodatků a Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 22.4.2013 (dvacátého druhého dubna roku dvoutisícíhotřináctého) ve znění jejích dodatků v celkové výši 3.000.000 EUR (tři miliony euro). tj. v přepočtu 82.200.000,-- Kč (osmdesát dva miliony dvě stě tisíc korun českých), z čehož na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií bude započtená částka 69.000.000,--Kč (šedesát devět milionů korun českých), proti pohledávce, která vznikne společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. za společností PRVNÍ ČESKO-RUSKA BANKA, společnost s ručením omezeným, z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu.Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení: Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, na základě které se pohledávka vůči společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. ve výši 2.000.000 EUR (dva miliony euro), která v přepočtu odpovídá částce 54.800.000,-- Kč (padesát čtyři miliony osmset tisíc korun českých) na základě Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 7.3.2011 (sedmého března roku dvoutisicíhojedenáctého) ve znění jejích dodatků, jejímž vlastníkem je společnost PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem úl. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, započítává proti pohledávce, která vznikne společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. za společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, na splacení nových akcií do výše 54.800.000,--Kč (padesát čtyři miliony osmset tisíc korun českých). Tím dojde k úplnému splacení pohledávky na základě Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 7.3.2011 ve znění jejích dodatků.Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy o započtení pohledávky, na základě které se pohledávka vůči společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. ve výši 1.000.000 EUR (jeden milion euro), která v přepočtu odpovídá částce 27.400.000,-- Kč (dvacet sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na základě Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 22.4.2013 (dvacátého druhého dubna roku dvoutisícíhotřináctého) ve znění jejích dodatků, jejímž vlastníkem je společnost PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem ul. Lobačevského 27, 119454 Moskva, Ruská federace, BIK: 044525300, DIČ:7701138419, částečně započítává proti pohledávce, která vznikne společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. za společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, na splacení nových akcií do výše 14.200.000,-- Kč (čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Tím dojde k částečnému splacení pohledávky na základě Smlouvy o podřízeném dluhu ze dne 22.4.2013 ve znění jejích dodatků. Započtením na základě výše uvedených smluv dojde k úplnému splacení emisního kurzu nově vydaných 69.000 (šedesáti devíti tisíc) kusů akcií upsaných společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. Lhůta 15 (patnáct) dnů pro uzavření smluv o započtení pohledávek společnosti PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, proti pohledávce společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti upisovatelem PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, počne běžet ode dne, kdy společnost Evropsko-ruská banka, a.s. doručí návrh na uzavření smluv o započtení předem určenému zájemci - upisovateli, a to společnosti PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným. Návrh smluv o započtení bude doručen předem určenému zájemci PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. upisovatelem (společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným) doručena smlouva o úpisu 69.000 (šedesáti devíti tisíc) kusů kmenových zaknihovaných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem jedné akcie 1.000,--Kč (jeden tisíc korun českých) v celkové jmenovité hodnotě 69.000.000,--Kč (slovy: šedesát devět milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 2015 - 5. února 2015 : Návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Evropsko - ruská banka, a.s., ze dne 4.12.2014 ve smyslu ust. § 477 zákona č. 90/2012... Sb., jímž jediný akcionář, pan Roman Jakubovič Popov, nar. 30.3.1972, bytem Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, schválil zvýšení základního kapitálu o částku 26.000.000,- Kč/slovy dvacet šest milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 697.000.000,- Kč /slovy šest set devadesát sedm milionů korun českých/, a to upsáním 26.000 /dvacet šest tisíc/ kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ je 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií v celkové výši 26.000.000,- Kč /slovy dvacet šest tisíc milionů korun českých/ bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Všechny nové kmenové akcie, znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie, budou upsány bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, panem Romanem Jakubovičem Popovem, nar. 30.3.1972, bydliště Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, a to na základě smlouvy o upsání akcií. Akcie musí být upsány do 31.12.2014. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31.12.2014, a to na účet č. 1505/2210 vedený u společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 25. srpna 2014 - 13. prosince 2014 : Návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Evropsko - ruská banka, a.s., ze dne 23.6.2014 ve smyslu ust. § 477 zákona č. 90/201... 2 Sb., jímž jediný akcionář, pan Roman Jakubovič Popov, nar. 30.3.1972, bytem Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, schválil zvýšení základního kapitálu o částku 55.000.000,- Kč /slovy padesát pět milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 671.000.000,- Kč /slovy šest set sedmdesát jeden milion korun českých/, a to upsáním 55.000 /padesáti pěti tisíc/ kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ je 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií v celkové výši 55.000.000,- Kč /slovy padesát pět milionů korun českých/ bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Všechny nové kmenové akcie, znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie, budou upsány bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, panem Romanem Jakubovičem Popovem, nar. 30.3.1972, bydliště Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, a to na základě smlouvy o upsání akcií. Akcie musí být upsány do 31.7.2014. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31.7.2014, a to na účet č. 1505/2210 vedený u společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 16. června 2014 - 25. srpna 2014 : Návrh na zápis rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Evropsko - ruská banka, a.s., ze dne 29.4.2014 ve smyslu ust. § 477 zákona č. 90/201... 2 Sb., jímž jediný akcionář, pan Roman Jakubovič Popov, nar. 30.3.1972, bytem Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, schválil zvýšení základního kapitálu o částku 16.000.000,- Kč /slovy šestnáct milionů korun českých/ na celkovou výši základního kapitálu společnosti 616.000.000,- Kč /slovy šest set šestnáct milionů korun českých/, a to upsáním 16.000 /šestnácti tisíc/ kusů nových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ je 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/. Emisní kurs všech nových akcií v celkové výši 16.000.000,- Kč /slovy šestnáct milionů korun českých/ bude splacen v penězích /peněžitým vkladem/. Všech 16.000 /šestnáct tisíc/ kusů nových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie a emisním kursem 1.000,- Kč /slovy jeden tisíc korun českých/ každé akcie, bude upsáno bez využití přednostního práva na úpis akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, panem Romanem Jakubovičem Popovem, nar. 30.3.1972, bydliště Moskva, Rublevskoje šosse 11, Ruská federace, a to smlouvou o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 15.5.2014, a to na účet č. 1505/2210 vedený u společnosti Evropsko-ruská banka, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů