Základní údaje

Sídlo

od 11.4.2012 Praha - Liboc, Za vokovickou vozovnou 362/19, PSČ 16100

Historické adresy

12.9.2008 - 11.4.2012 Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 13000
20.8.2008 - 12.9.2008 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

28447671

DIČ

od 28.1.2009

CZ28447671

Datum vzniku

20. srpna 2008

Datová schránka

kgwk63v

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 59

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 22.7.2013

14 823 480 Kč

Historické jmění

20.8.2008 - 22.7.2013

3 025 200 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

2400054680 / 2010

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2013 - 22. července 2013 : Jediný akcionář společnosti MELVINSTON, SE rozhodl dne 14.6.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti MELVINSTON, SE nepeněžitým vkladem a schválil předmět a ocenění nepeněžit... ého vkladu takto:1. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 11.798.280, Kč (jedenáct milionů sedm set devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých) z dosavadní výše 3.025.200,- Kč (tři miliony dvacet pět tisíc dvě stě korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.823.480,- Kč (čtrnáct milionů osm set dvacet tři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen pouze nepeněžitým vkladem.3. V rámci upisování nových akcií bude možno celkem upsat 39 (třicet devět) kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 302.520,- Kč (tři sta dva tisíce pět set dvacet korun českých) každá. Nové akcie společnosti nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.4. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 302.520,- Kč (tři sta dva tisíce pět set dvacet korun českých) bude činit 302.520,- Kč (tři sta dva tisíce pět set dvacet korun českých). Poukázky na akcie nebudou vydány.5. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.6. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a s ohledem na skutečnost, že emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, ale budou upsány předem určeným zájemcem postupem dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.7. Všechny akcie v rozsahu zvyšovaného základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Leona Schubertová, MBA, nar. 2.10.1967, bytem Haslice 12, Homole u Panny, okres Ústí nad Labem (dále jen jako předem určený zájemce), kterému bude nabídnuto k úpisu celkem 39 (třicet devět) kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 302.520,- Kč (tři sta dva tisíce pět set dvacet korun českých) každá.8. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí 90 (devadesát) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem.9. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií (včetně uvedení emisního kursu) předem určenému zájemci na adresu jeho bydliště do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku účinným vůči třetím osobám.10. Místem pro úpis nových akcií, tj. místem kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin.11. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 90 (devadesát) dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií předáním písemného prohlášení vkladatele dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku (s úředně ověřeným podpisem) o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti.12. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je sídlo společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin.13. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, a to pozemek p.č. 260/1 (orná půda) zapsaný v katastrálním území Žalany, obec Žalany na listu vlastnictví LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice (dále též jen jako nepeněžitý vklad).14. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 9606-112/13 vyhotoveným dne 30.4.2013 znalcem Ing. Vítězslavem Veselým, Teplice, J. Šafaříka 1536/10, znalcem jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 4890/2012-6 ze dne 16.4.2012 a dle kterého byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 11.800.000,- Kč (jedenáct milionů osm set tisíc korun českých).15. Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad popsaný výše pro upsání akcií (a jejich splacení) při tomto zvýšení základního kapitálu a výši ocenění nepeněžitého vkladu uvedenou ve znaleckém posudku uvedeném výše s tím, že za shora specifikovaný nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno celkem 39 (třicet devět) kusů nových kmenových akcií ve formě na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 302.520,- Kč (tři sta dva tisíce pět set dvacet korun českých) každá.16. Předmět nepeněžitého vkladu je plně hospodářsky využitelný pro společnost a upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti.17. Rozdíl mezi oceněnou hodnotou (hodnotou nepeněžitého vkladu) a jmenovitou hodnotou akcií (tj. i emisním kursem), tj. částka ve výši 1.720,- Kč (jeden tisíc sedm set dvacet korun českých) je v souladu s ust. § 163a odst. 3 ObchZ určena na tvorbu rezervního fondu.18. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů