Trendy

16 969 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 296 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

17 678 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.9.2008 Praha 1, Hybernská 1007/20, PSČ 11000

28460669

DIČ

od 1.11.2008

CZ28460669

Datum vzniku

17. září 2008

Datová schránka

2s4ejpc

Historické názvy

17.9.2008 - 3.5.2011

INTERACTIVE TV, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14666

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.11.2012

2 185 793 Kč

Historické jmění

17.9.2008 - 27.11.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 26.6.2013

CZ8320100000002500157687

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. října 2012 - 27. listopadu 2012 : K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 22.10.2012, v 9.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku toto rozhodn... utí: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 185 793,- Kč (slovy: sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 2 185 793,- Kč (slovy: dva miliony sto osmdesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých) a to upsáním:(i) 185 793 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen Nové akcie).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet číslo 107-3688340217/0100 (dále jen Účet). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií. Úpis Nových akcií bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, panu Friedrichu Wilhelmovi Tillerovi, nar. 07.05.1949, bytem Wilhelmstrasse 30, 80801 Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen Zájemce). Lhůta k upisování Nových akcií počne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude Zájemci oznámen emailem. Lhůta k upisování Nových akcií končí dne 22. 11. 2012. Emisní kurz Nových akcií činí 67,28 Kč (slovy: šedesát sedm korun českých dvacet osm haléřů) za jednu Novou akcii. Zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií ze strany společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, jinak je upsání neúčinné.Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je adresa Augustenstraße 10, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo s tím, že akcie je možné upsat i na adrese Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2.Upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. září 2012 - 29. října 2012 : K rozhodnutí jediného akcionáře došlo dne 14.8.2012, v 8.00 hodin. Jediný akcionář akciové společnosti učinil v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku tato rozhodnu... tí: I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyšuje o 3 914 787,- Kč (slovy: tři miliony devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 5 914 787,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtrnáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých)a to upsáním: (i) 526 316 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie I“); (ii) 3 388 471 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nová akcie II“) (Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“). Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 350 877,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých) s tím, že: (i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; a (ii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu té které podoby emitovaných akcií rozhodne představenstvo Společnosti. Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Lhůta k upisování Nových akcií I končí dne 15. 10. 2012. Emisní kurz Nových akcií I činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 14 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné. Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 1,694) kusy Nových akcií II s tím, že je vždy nutné upsat pouze celé akcie. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá do 22. 10. 2012 a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 57,- Kč (slovy: padesát sedm korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedojde ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Banky či jiného obchodníka s cennými papíry. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 14 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné. Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. zobrazit více skrýt více
  • 11. června 2012 - 10. září 2012 : Jediný akcionář rozhodle dne 14.05.2012 o zvýšení základního kapitálu takto:Z důvodů získání finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti se základní kapitál Společnosti zvyš... uje o 6 590 909,- Kč slovy: šest milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), to je z 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 8 590 909,- Kč (slovy: osm milionů pět set devadesát tisíc devět set devět korun českých), a to upsáním:i) 500 000 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie I“);ii) 6 090 909 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (dále jen „Nové akcie II“; Nová akcie I a Nová akcie II dále společně jen „Nové akcie“).Připouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to maximálně o částku 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že: i) pokud budou upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu stávající akcionáři Společnosti v rámci výše uvedeného limitu, budou vždy upisovat Nové akcie II; aii) o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti.Všechny Nové akcie musí být upsány peněžitými vklady. Emisní kurs Nových akcií bude splácen na účet č. 7034485001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet“). Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na Účet.Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na úpis Nových akcií I. Úpis Nových akcií I bude proveden v jednom kole a to tak, že všechny Nové akcie I budou nabídnuty maximálně 149 zájemcům předem určeným představenstvem na návrh Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“) či jiného obchodníka s cennými papíry. Lhůta k upisování Nových akcií I činí 4 (slovy: čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií I činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za jednu Novou akcii I. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií I do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií I ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií I na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií I, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií I, jinak je upsání neúčinné.Úpis Nových akcií II bude proveden ve dvou kolech a to tak, že v 1. kole mohou upisovat všechny Nové akcie II pouze dosavadní akcionáři Společnosti, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního práva upsat část Nových akcií II určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč lze upsat 3 (slovy tři) kusy Nových akcií II. Lhůta k upisování Nových akcií II v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 5 (slovy: pět) týdnů a počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Emisní kurz Nových akcií II upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva činí 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) za jednu Novou akcii II, tj. rovná se jmenovité hodnotě Nových akcií II; emisní kurz Nových akcií II upisovaných ve 2. kole činí 50,- Kč (slovy: padesát korun českých). Emisní kurz Nových akcií II s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na Účet tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na Účet připsána nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola, jinak bude upsání Nových akcií II, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto Nové akcie II budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola (tedy pokud budou v 1. kole účinně upsány všechny Nové akcie II, nedoje ke 2. kolu upisování Nových akcií II). Nové akcie II, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitým zájemcům osloveným a doporučeným Bankou. K upsání Nových akcií II v 2. kole bude těmto určitým zájemcům předem určeným představenstvem poskytnuta lhůta 10 pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat Nové akcie II v rámci 1. kola s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na internetových stránkách Společnosti na adrese emise.wooky.cz. Určitý zájemce je povinen (i) uzavřít smlouvu o upsání Nových akcií II do 5 pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání Nových akcií II ze strany Společnosti a (ii) splatit 100 % emisního kurzu upsaných Nových akcií II na Účet ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií II, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií II, jinak je upsání neúčinné.Místem pro upsání Nových akcií, tj. místem pro uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, je sídlo Banky na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 (18. patro) s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9 hodin do 18 hodin. zobrazit více skrýt více
posunout dolů