Trendy

85 016 771 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

77 286 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

9 239 815 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 24.4.2017 Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

23.1.2013 - 24.4.2017 Rohanské nábřeží 670/19, Karlín, 186 00 Praha 8
26.1.2009 - 23.1.2013 Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 11000
20.10.2008 - 26.1.2009 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

28477090

DIČ

od 27.4.2009

CZ28477090

Datum vzniku

20. října 2008

Datová schránka

yy6kxxp

Historické názvy

20.10.2008 - 26.1.2009

ACONCAGUA, SE

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: H 81

Právní forma

932 Evropská společnost

Základní jmění

od 30.11.2010

172 655 000 Kč

Historické jmění

31.3.2010 - 30.11.2010

3 946 400 Kč

20.10.2008 - 31.3.2010

2 959 800 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 30.1.2015

CZ8779100000003135300119

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Historické provozovny

23.1.2014 - 10.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Rohanské nábřeží 670/19, 186 00, Praha 8 - Karlín

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. února 2015 : Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Alpiq Energija Lietuva AB, akciová společnost založená a existujíc Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Alpiq Energija Lietuva AB, akciová společnost založená a existujíc...í podle litevského práva, se sídlem Lvovo 25, Vilnius, Litva, IČ: 302 026 534, zapsaná v litevském obchodním rejstříku Rejstřík právnických osob Litvy, jako společnost zanikající. Jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. zobrazit více skrýt více
  • 26. dubna 2014 : Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku.
  • 30. listopadu 2010 : Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Polska Sp. z o.o., právní forma: společnost s ručením omezený Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Polska Sp. z o.o., právní forma: společnost s ručením omezený...m, založená podle polského práva, se sídlem Polská republika, Varšava, Armii Ludowej 26, PSČ 00-609, zapsaná v rejstříku podnikatelů Polského soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení polského soudního rejstříku, KRS č.: 0000074441, DIČ: 526-25-87-842, a společnost Alpiq Energia Magyarország Kft., právní forma: společnost s ručením omezeným založená podle maďarského práva, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Kálvin tér 12, PSČ 1085, Cg. 01-09-733910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve funkci rejstříkového soudu. Obě tyto společnosti sloučením se společností ALPIQ ENERGY SE zanikly a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2009 : Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Česká republika s.r.o., společnost s ručením omezeným založen Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Česká republika s.r.o., společnost s ručením omezeným založen...á podle českého práva, se sídlem Praha 1, Na příkopě 21, PSČ 117 19, IČ 264 68 026, společnost Atel Slovensko s.r.o., společnost s ručením omezeným založená podle slovenského práva, se sídlem Bratislava, Hodžovo nám. 2, PSČ 811 06, IČ 35 837 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou 26633/B a společnost Atel Austria GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem c/o Kanzlei Mag. Helmut Payr, Albertgasse 6/14, 1080 Wien, Rakousko, registrovaná v obchodním rejstříku města Vídeň pod číslem FN 208314 w, jako společnosti zanikající. Jmění zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. března 2010 - 31. března 2010 : Společnost Alpiq Central Europe AG jako jediný akcionář společnosti ALPIQ ENERGY SE (dále jen "Společnost") rozhodl dne 1.3.2010 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z jeho so... učasné výše 120.000,-- EUR (slovy jedno sto dvacet tisíc eur), resp. 2.959.800,-- Kč (slovy dva miliony devět set padesát devět tisíc osm set korun českých), na novou výši 160.000,-- EUR (slovy jedno sto šedesát tisíc eur), resp. 3.946.400,-- Kč (slovy tři miliony devět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta korun českých), tj. o částku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR, a to za těchto podmínek :- akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku,- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých) s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR. Tyto nové akcie nebudou kótované,- emisní kurz těchto čtyř nových kmenových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých),- na jednu dosavadní akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), připadne podíl jedné třetiny na jedné nové akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), přičemž upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všechny 4 (slovy čtyři) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Společností a jediným akcionářem a bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku,- lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem s využitím přednostního práva počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Představenstvo Společnosti je povinno návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit upisovateli, tj. jedinému akcionáři, doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu, a to ve lhůtě nejpozději 7 (slovy sedmi) dnů po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- jediný akcionář bude povinen splatit celý emisní kurs, tj. 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech čtyř nových akcií, které upíše, tj. částku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto čtyř nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 2102963157/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů