Trendy

7 680 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

1 183 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

39 410 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 18.3.2013 Mattioliho 3248/15, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Historické adresy

22.11.2008 - 18.3.2013 Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3248/15, PSČ 10600

28477863

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

22. listopadu 2008

Datová schránka

cchde8n

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14772

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.12.2011

30 000 000 Kč

Historické jmění

8.12.2011 - 16.12.2011

30 000 000 Kč

23.11.2011 - 8.12.2011

30 000 000 Kč

19.10.2011 - 23.11.2011

10 000 000 Kč

22.11.2008 - 19.10.2011

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2011 - 8. prosince 2011 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.10.2011 takto: "Zvyšuje se základní kapitál společnosti CLARI-STARR a.s. takto: "Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 20... 3 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 20.000.000,-- Kč, slovy dvacet miliónů korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 100 (jedno sto) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu, Místem - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí třiceti (30) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že akcionářům či osobám oprávněným jednat jejich jménem bude osobně předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč lze upsat 2 nové akcie o jmenovité hodnotě každá 200.000,-- Kč. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec (2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto: a) jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, b) druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie, c) forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno, d) podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie, e) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. I nově upisované akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas valné hromady s jejich převodem. To neplatí (a souhlas se tedy nevyžaduje), pokud je nabyvatelem akcionář, který byl zakladatelem společnosti, nebo jeho potomek. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky ani nebudou nabízeny k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci. Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 2106940235/2700 vedený u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. na obchodní firmu CLARI-STARR a.s. b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny z části ve výši 30 %, slovy třicet procent, (30 %, slovy třicet procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií, neboť emisní ážio nevzniká) do třiceti (30) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, a z části ve výši 70 %, slovy sedmdesát procent, (70 %, slovy sedmdesát procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií) do jednoho (1) roku ode dne konání této valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 20. září 2011 - 19. října 2011 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 16.9.2011 takto Zvyšuje se základní kapitál společnosti CLARI-STARR a.s. takto: "částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 o... dstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 8.000.000,-- Kč, slovy osm miliónů korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 40 (čtyřicet) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Místem - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí třiceti (30) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že akcionářům či osobám oprávněným jednat jejich jménem bude osobně předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč lze upsat 4 (slovy čtyři) nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec (2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto: a) jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, b) druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie, c) forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno, d) podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie, e) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 200.000,-- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých. I nově upisované akcie společnosti na jméno jsou omezeně převoditelné. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas valné hromady s jejich převodem. To neplatí (a souhlas se tedy nevyžaduje), pokud je nabyvatelem akcionář, který byl zakladatelem společnosti, nebo jeho potomek. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky ani nebudou nabízeny k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určenému zájemci. Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet číslo 2106858629/2700 vedený u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. na obchodní firmu CLARI-STARR a.s. b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů