Trendy

738 932 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

42 251 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

613 031 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 3.1.2013 Budínek 86, 263 01 Svaté Pole

Historické adresy

5.11.2008 - 3.1.2013 Svaté Pole - Budínek 80, PSČ 26301

28484754

DIČ

od 1.4.2011

CZ28484754

Datová schránka

ubhfen9

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14811

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.2012

62 000 000 Kč

Historické jmění

25.5.2011 - 15.3.2012

2 000 000 Kč

5.11.2008 - 25.5.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Dobříš

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

5003201003 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 24. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 24. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. listopadu 2011 - 15. března 2012 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 4.10.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti NOHEL GARDEN a.s. takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2.0... 00.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 62.000.000,-- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vklademUpisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští.b) za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.c) valná hromada schvaluje možnost upisování akcií nepeněžitým vkladem, neboť je to v důležitém zájmu společnosti. V důsledku toho je ze zákona vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu.d) všech 600 (slovy: šest set) kusů akcií bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, a to stávajícímu akcionáři společnosti Ing. Soni Nohelové, nar. 22.5.1965, bytem trvale Svaté Pole, Budínek 80.e) Akcie je vybraný zájemce oprávněn upsat v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zaslat písemný návrh smlouvy o upsání akcií vybranému zájemci do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vybraný zájemce musí ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručeno písemné vyrozumění představenstva společnosti o uzavření smlouvy o upsání akcií, předat v sídle společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. a ve stejné lhůtě musí společnosti předat níže uvedené nemovitosti, které jsou předmětem jeho nepeněžitého vkladu. Předáním výše uvedeného prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti bude vklad splacen.f) předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:- budova číslo popisné 86 postavená v části obce Budínek na pozemcích parcelní číslo St. 195 a parcelní číslo St. 224/2,- budova bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (způsob využití - jiná stavba) postavená na pozemku parcelní číslo St. 208,- budova bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (způsob využití - jiná stavba) postavená na pozemku parcelní číslo St. 209,- pozemky parcelní číslo St. 195, parcelní číslo St. 208, parcelní číslo St. 209, parcelní číslo St. 224/2, parcelní číslo St. 242 a parcelní číslo 344/5,- pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parcelní číslo 154/2 a parcelní číslo 161/1,vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 171 pro obec Svaté Pole a katastrální území Svaté Pole.Výše uvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ladislava Řehořka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 3.3.2011 č. 5168/2011, který byl na návrh společnosti jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch. zák. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.1.2011 čj. 2 Nc 4525/2011. Usnesení nabylo právní moci dne 15.2.2011.Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Ladislava Řehořka částku ve výši 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Valná hromada prohlašuje, že nepeněžitý vklad je věcí, která je hospodářsky využitelná ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 3. listopadu 2011 - 3. listopadu 2011 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 4.10.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti NOHEL GARDEN a.s. takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2.0... 00.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na celkovou částku ve výši 62.000.000,-- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vklademUpisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští.b) za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.c) valná hromada schvaluje možnost upisování akcií nepeněžitým vkladem, neboť je to v důležitém zájmu společnosti. V důsledku toho je ze zákona vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu.d) všech 600 (slovy: šest set) kusů akcií bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, a to stávajícímu akcionáři společnosti Ing. Soni Nohelové, nar. 22.5.1965, bytem trvale Svaté Pole, Budínek 80.e) Akcie je vybraný zájemce oprávněn upsat v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno zaslat písemný návrh smlouvy o upsání akcií vybranému zájemci do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vybraný zájemce musí ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručeno písemné vyrozumění představenstva společnosti o uzavření smlouvy o upsání akcií, předat v sídle společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. a ve stejné lhůtě musí společnosti předat níže uvedené nemovitosti, které jsou předmětem jeho nepeněžitého vkladu. Předáním výše uvedeného prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti bude vklad splacen.f) předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti:- budova číslo popisné 86 postavená v části obce Budínek na pozemcích parcelní číslo St. 195 a parcelní číslo St. 224/2,- budova bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (způsob využití ? jiná stavba) postavená na pozemku parcelní číslo St. 208,- budova bez čísla popisného nebo čísla evidenčního (způsob využití ? jiná stavba) postavená na pozemku parcelní číslo St. 209,- pozemky parcelní číslo St. 195, parcelní číslo St. 208, parcelní číslo St. 209, parcelní číslo St. 224/2, parcelní číslo St. 242 a parcelní číslo 344/5,- pozemky ve zjednodušené evidenci ? parcely původ Pozemkový katastr (PK) parcelní číslo 154/2 a parcelní číslo 161/1,vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 171 pro obec Svaté Pole a katastrální území Svaté Pole.Výše uvedené nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Ladislava Řehořka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 3.3.2011 č. 5168/2011, který byl na návrh společnosti jmenován ve smyslu § 59 odst. 3 obch. zák. usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13.1.2011 čj. 2 Nc 4525/2011. Usnesení nabylo právní moci dne 15.2.2011.Hodnota nepeněžitého vkladu představuje podle znaleckého posudku Ladislava Řehořka částku ve výši 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 600 (slovy: šest set) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).Valná hromada prohlašuje, že nepeněžitý vklad je věcí, která je hospodářsky využitelná ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů