-43 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

10 008 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

21.11.2008 - 31.12.2010 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

28491611

DIČ

Není plátce DPH

24.11.2008 - 31.12.2010

CZ28491611

Datum vzniku

21. listopadu 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2010

Historické názvy

21.11.2008 - 31.12.2010

Bracebridge, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14844

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.1.2009 - 31.12.2010

100 000 000 Kč

21.11.2008 - 19.1.2009

10 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2010 - 31. prosince 2010 : Společnost Bracebridge, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Idesa s.r.o., Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soud... em v Praze, oddíl B, vložka 14844, která jako nástupnická společnost převzala obchodní jmění zanikající společnosti Bracebridge, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 6. ledna 2009 - 19. ledna 2009 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Bracebridge, as., z částky 10,000.000,-Kč (slovy:desetmilionů korun českých) o částku 90,000.000,-Kč (slovy: devadesátmilionů korun český... ch) na částku 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 900 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodně 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 900 kusů kmenových akcií znějících na jménem, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000k,. Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).3. Všechny nové akcie upíše předem určený zájemce, a to společnost HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 264 54 807, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114599.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Bracebridge, a.s předem určenému zájemci, a to společnosti HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, doručním návrhu smlouvy o úpisu akcií, a to do sedmi (7) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Návrh smlouvy o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že bude upisovateli poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6.K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností Bracebridge, a.s. dojde v sídle společnosti Bracebridge, as. na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83.7.Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit třicet procent (30%) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 226296879/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., založený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií a zbývající část na tento účet nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.8.Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.9.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.10.Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
posunout dolů