Trendy

6 314 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

48 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 891 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 3.5.2013 Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

24.1.2011 - 3.5.2013 Praha 10, Služeb 609, PSČ 10800
27.11.2008 - 24.1.2011 Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1849/2a, PSČ 19300

28494105

DIČ

od 1.12.2008

CZ28494105

Datum vzniku

27. listopadu 2008

Datová schránka

qw3d9kz

Historické názvy

4.3.2013 - 18.11.2014

CLEANINGSYNERGY Czech a.s.

27.11.2008 - 4.3.2013

GHIBLI CR a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14853

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.5.2013

5 000 000 Kč

Historické jmění

27.11.2008 - 3.5.2013

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

3629182001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. března 2013 - 18. listopadu 2014 : Valná hromada:1. bere na vědomí, že zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, je přípustné podle § 203, odst. 1 obchodního zákoníku, neboť akcionáři zcela splat... ili emisní kurz dříve upsaných akcií.2. Schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 2 miliony Kč (dva miliony korun českých) o 3 miliony (tři miliony korun českých) na celkových 5 milionů Kč (pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.3. Bere na vědomí, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je restrukturalizace pasiv společnosti spojena s posílením složky vlastního kapitálu oproti složce cizích zdrojů, čímž se sleduje posílení konkurenceschopnosti společnosti.4. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií v počtu 300 ks (tři sta kusů) a to kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě ve výši 10 tisíc Kč (deset tisíc korun českých), přičemž s každou z těchto akcií budou spojena stejná práva a žádná z těchto akcií nebude kotována, výše emisního kurzu je rovna jmenovitě hodnotě jedné akcie.5. Na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva, schvaluje vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemci, kterým je – společnost GHIBLI S.P.A. akciová společnost, registrovaná pod č. 248193 u obchodní a průmyslové komory Pavia v Itálii se sídlem Itálie, Dorno (PV), Via Circonvallazione 5, která úpise všech 300 ks (tři sta kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcii ve výši 10 tisíc Kč (dest tisíc korun českých) znějících na majitele.6. Stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti.7. Stanoví lhůtu pro upisování akcií, přičemž tato lhůta pro upisování akcií činí 30 (třicet) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 30 (třiceti) dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je určený zájemce oprávněn na výše uvedeném místě upisování akcií upsat akcie každý pracovní den vždy od 10:00 do 16:00 hodin, a to tím způsobem, že uzavře se společností smouvu o upsání akcií a dále s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu § 203, odst. 4 obch. Zák. Upisovateli bude oznámeno počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií.8. Připouští možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií, upsaných předem určeným zájemcem a vyslovuje souhlas se započtením této pohledávky – pohledávek GHIBLI S.P.A. akciová společnost za společností GHIBLI CR a.s. IČ 28494105 ve výši 3 miliony Kč (tři miliony korun českých) vyplývajících z neuhrazených faktur po splatnosti za období od 14.5.2009 do 18.5.2012 v rozsahu přílohy tohoto notářského zápisu o závazcích jdoucími za společnosti GHIBLI CR a.s. IČ 208494105 se sídlem Praha 10, Služeb 609. PSČ 10800 proti pohledávce společnosti GHIBLI CR a.s., za splacení emisního kurzu akcií ve výši 3 miliony Kč (tři miliony korun českých). O té části pohledávky upisovatele akcií v hodnotě nad stanovenou výši 3 miliony Kč (tři miliony korun českých) plynoucích z uvedených neuhrazených faktur po splatnosti se smlouvou o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, účastníci dohodli na tom, že i nadále zůstává pohledávka upisovatele za společnost GHIBLI CR a.s. v rozsahu 42.929,53 Kč neuhrazenou pohledávkou. 9. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora pana Ing. Jana Jindřicha číslo oprávnění KA ČR 1133 vypracovaného za společnost PKF Audit, s.r.o. číslo oprávnění KA ČR 502 ze dne 19.12.2012 o tom, že z předložených dokladů vyplývá, že všechny výše uvedené pohledávky za společnosti GHIBLI CR a.s., která byla předmětem auditu, jsou ke dni 30.9.2012 při použití historických kurzů devizového trhu ve výši 118.345,28 EUR, tj. 3.042.929,53 Kč jsou obsazeny v soupisu závazků společnosti GHIBLI CR a.s.10. Ukládá upisovatelům akcií povinnost splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií ve lhůtě 7 (sedmi) dní po upsání nových akcií, tedy po uzavření smlouvy o upsání akcií a to uzavřením písemné smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu: jinak je upsání příslušného upisovatele neúčinné.11. Schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve stanovené lhůtě ve výše uvedeném místě úpisu akcií v některém z pracovních dní, vždy od 10:00 hodin do 16:00 hodin.b) upisovatel je oprávněn žádat uzavření smlouvy o započtení pouze tehdy, jestliže dříve uzavřel smlouvu o upsání akcií proti předložení potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na emisní kurz akcií, včetně dokladu dokazující právní důvod vzniku pohledávky.c) dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205, odst. 3 obch. zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií uvedené ve smlouvě o úpisu akcií. 12. Pověřuje představenstvo společnosti, aby provedlo příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu a vydání nových akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů