Trendy

149 407 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 309 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

113 518 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.11.2008 Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000

28495306

DIČ

od 1.1.2009

CZ28495306

Datum vzniku

26. listopadu 2008

Datová schránka

57ifqrn

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14866

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.3.2009

85 375 000 Kč

Historické jmění

26.11.2008 - 18.3.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

115482329 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 - 20. dubna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
  • 2. července 2014 - 20. dubna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
  • 30. prosince 2008 - 18. března 2009 : Rada městské části v působnosti valné hromady Poliklinika Prosek, a.s. rozhoduje na základě písemné zprávy představenstva podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku předložené je... dinému akcionáři o zvýšení základního kapitálu společnosti Poliklinika Prosek a.s., se sídlem: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 19000, takto:1. Základní kapitál společnosti Poliklinika Prosek, a.s. se zvyšuje z částky 2. 000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 85.375.000,- Kč (osmdesát pět miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem.2. Upsán bude 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Akcie nebude kótovaná.3. Emisní kurz nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě.4. S touto akcií je spojeno 4.168 (slovy: čtyři tisíce jedno sto šedesát osm) hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti.5. Novou akcii upíše jediný akcionář společnosti Poliklinika Prosek a.s., a to Městská část Praha 9, IČ: 063894, se sídlem Sokolovská 324/14, Praha 9.6. Počátek lhůty pro upisování akcií oznámí společnost Poliklinika Prosek, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do tří (3) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán společností podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že mu bude k jejímu uzavření poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku7. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a společností Poliklinika Prosek, a.s. dojde v kanceláři starosty Městské části Praha 9 na adrese Sokolovská 324/14, Praha 9.8. Emisní kurs nové akcie upisované na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, jehož předmětem je podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu akcionářem, na nějž podnik přejde jako na zřizovatele ke dni 31. 12. 2008 zrušením příspěvkové organizace Poliklinika Prosek IČ 45245878, které tyto věci, práva a jiné majetkové hodnoty sloužily k provozování Polikliniky Prosek. Vkládaný podnik je popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150.9. Nepeněžitý vklad ? podnik byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Stanislava Vinklera ze dne 7. 9. 2008, č. znal. deníku 150 na částku 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Znalec ing. Stanislav Vinkler byl pro vypracování posudku jmenován usnesením Městského soudu v Praze dne 15.07.2008, č.j. 2 Nc 4797/2008-13, které nabylo právní moci dne 9.8.2008.10. Za shora specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydán 1 (jeden) kus kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 83.375.000,- Kč (slovy: osmdesát tři milióny tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých).11. Lhůta pro splacení upsaného vkladu na zvýšení základního kapitálu činí patnáct (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií. Vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. O předání podniku bude sepsán písemný zápis.12. Důvodem ke vkladu podniku je důležitý zájem společnosti vlastnit veškeré zařízení sloužící k provozování polikliniky. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout, nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost ekonomicky a právně nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu společnosti Poliklinika Prosek, a.s.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů