Základní údaje

Sídlo

od 29.12.2008 Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800

28507428

DIČ

od 31.1.2009

CZ28507428

Datová schránka

2x3ez2w

Historické názvy

21.1.2016 - 4.5.2017

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

29.12.2008 - 21.1.2016

LUCROS uzavřený investiční fond a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14923

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2016

711 000 000 Kč

Historické jmění

23.1.2014 - 21.1.2016

790 000 000 Kč

17.1.2011 - 23.1.2014

709 000 000 Kč

26.3.2010 - 17.1.2011

153 000 000 Kč

29.12.2008 - 26.3.2010

10 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

117029763 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. ledna 2016 : Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
  • 31. prosince 2015 : Společnost byla sloučena se zanikající společností TECTUS s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 28209494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městsk Společnost byla sloučena se zanikající společností TECTUS s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 28209494, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městsk...ým soudem v Praze pod sp. zn. C 132864. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti TECTUS s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. července 2014 - 21. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 2. července 2014 - 21. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 2. ledna 2014 - 23. ledna 2014 : Dne 19.12.2013 učinila mimořádná valná hromada společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 285 07 428, následující r... ozhodnutí:1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 709 000 000,- Kč (slovy: sedm set devět milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 81 000 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů korun českých), na částku 790 000 000,- Kč (slovy: sedm set devadesát milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované.3. Připouští, aby 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce – akcionáře Společnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255.4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen ochrannými známkami se shodným prvkem „SIKO“, které jsou ve vlastnictví paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255:- Mezinárodní ochranná známka „Siko“, zapsaná v databázi WIPO č. 914405, - Národní ochranná známka „SIKO – tvorca kúpelní“, registrovaná v databázi UPV SK pod č. 230368.5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 10-12-2013/249, částkou ve výši 81 911 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů devět set jedenáct tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 81 000 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů korun českých) a částka ve výši 911 000,- Kč (slovy: devět set jedenáct tisíc korun českých) bude představovat emisní ážio.Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 81 (slovy: osmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, činí 81 911 000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů devět set jedenáct tisíc korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií a jejich emisním kurzem se považuje za emisní ažio.6. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je realizace investování akcionářů do ochranných známek v souladu se statutem Společnosti na principu diverzifikace rizika.7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi Společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou.Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet po rozhodnutí valné hromady běžet a od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa bydliště předem určeného zájemce či dopisem osobně předaným proti podpisu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2009 - 23. ledna 2014 : Na společnost LUCROS uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ: 285 07 428, přešlo v důsledku převodu jmění na akcionáře jmění společn... osti OSKADOM, a.s., se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ: 279 11 152. zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2011 - 17. ledna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. rozhodla takto:1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 153 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři... milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 556 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů korun českých), na částku 709 000 000,- Kč (slovy: sedm set devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované.3. Připouští, aby 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - akcionáře společnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255.4. Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen ochrannými známkami se shodným prvkem "SIKO", které jsou ve vlastnictví paní Ing. Jaroslavy Valové, narozené 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255:- Siko, číslo zápisu 214391, číslo spisu 113745, kombinovaná ochranná známka, datum podání 08.08.1996, datum zápisu 28.12.1998, datum obnovení 08.08.2006,- Siko "NIKDO TAK DOBŘE ZA MÍŇ", číslo zápisu 214392, číslo spisu 113746, kombinovaná ochranná známka, datum podání 08.08.1996, datum zápisu 28.12.1998, datum obnovení 08.08.2006,- Siko "NIKDE TAK DOBŘE ZA MÍŇ", číslo zápisu 245807, číslo spisu 170206, kombinovaná ochranná známka, datum podání 02.08.2001, datum zápisu 29.07.2002,- Siko PRODEJNY KOUPELEN PLNÉ INSPIRACE, číslo zápisu 271479, číslo spisu 192731, slovní grafická ochranná známka, datum podání 12.06.2003, datum zápisu 29.03.2005,- Siko KOUPELNY, číslo zápisu 270488, číslo spisu 192869, kombinovaná ochranná známka, datum podání 17.06.2003, datum zápisu 29.03.2005,- KOUPELNY SIKO prodejny plné inspirace, číslo zápisu 270506, číslo spisu 197620, kombinovaná ochranná známka, datum podání 04.11.2003, datum zápisu 29.03.2005,- Siko, číslo zápisu 277120, číslo spisu 197619, slovní ochranná známka, datum podání 04.11.2003, datum zápisu 14.12.2005.5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 23-12-2010/298, částkou ve výši 556 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů deset tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 556 000 000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, narození 15.04.1947, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 556 (slovy: pět set padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je kolektivní investování a statutem společnosti, podle nějž je investiční politika zaměřená především na investice do nemovitostí a ochranných známek.7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou.Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa podnikání či dopisem osobně předaným proti podpisu.8. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 16. března 2010 - 26. března 2010 : Valná hromada společnosti přijala dne 4.3.2010 následující usnesení:1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), upsáním nový... ch akcií o částku 143 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů korun českých), na částku 153 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované.3. Připouští se, aby 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie bylo upsáno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce ? akcionáře společnosti paní Ing. Jaroslavy Valové, rodné číslo 475415/113, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255.4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen:a) Nemovitostmi, které tvoří část podniku fyzické osoby ? podnikatele Ing. Jaroslavy Valové, s místem podnikání Čimelice 330, PSČ 398 04, IČ 123 35 517:Nemovitosti v obci Liberec, kterými se rozumí:- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/66, ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, výměra 1 610 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/74, ostatní plocha, způsob využití - zeleň, výměra 984 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, list vlastnictví 1726, parcelní číslo 1332/81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 681 m2;- budova evidovaná v katastru nemovitostí v obci 563889 Liberec, katastrální území 682209 Růžodol I, Liberec XI - Růžodol I, č.p. 626, list vlastnictví 1726, na parcele číslo 1332/81, list vlastnictví 1726, způsob využití ? obchod, s příslušenstvím.Nemovitosti v obci Čimelice, kterými se rozumí: pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, list vlastnictví 585, parcelní číslo St. 558/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2 961 m2; pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, list vlastnictví 585, parcelní číslo St. 558/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 22 m2; - stavba evidovaná v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, bez čp/če, list vlastnictví 585, na parcele číslo St. 558/1, list vlastnictví 585, způsob využití ? garáž;stavba evidovaná v katastru nemovitostí v obci 549339 Čimelice, katastrální území 623822 Čimelice, bez čp/če, list vlastnictví 585, na parcele číslo St. 558/2, list vlastnictví 585, způsob využití ? výroba.Nemovitosti v obci Ostrava, kterými se rozumí:- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo St. 6472, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1 237 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/14, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 263 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/30, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 606 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/36, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 141 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 728/37, ostatní plocha, způsob využití ? ostatní komunikace, výměra 1 141 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/11, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 2 729 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/13, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 360 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/37, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 1 359 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/68, ostatní plocha, způsob využití ? ostatní komunikace, výměra 179 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 732/69, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 126 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 1095/24, ostatní plocha, způsob využití ? silnice, výměra 8 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, list vlastnictví 1258, parcelní číslo 4373, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, výměra 54 m2;- budova evidovaná v katastru nemovitostí v obci 554821 Ostrava, katastrální území 714305 Zábřeh nad Odrou, bez čp/če, list vlastnictví 1258, na parcele číslo St. 6472, list vlastnictví 1258, způsob využití ? obchod, s příslušenstvím.Pozemky ?Černý Most?, kterými se rozumí:- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 731226 Kyje, list vlastnictví 2049, parcelní číslo 2589/41, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - stavba LV 2792, o výměře 496 m2;- pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v obci 554782 Praha, katastrální území 731226 Kyje, list vlastnictví 2049, parcelní číslo 2589/42, ostatní plocha, způsob využití ? jiná plocha, o výměře 1 375 m2.b) Ostatní majetek podnikatele Ing. Jaroslavy Valové, s místem podnikání Čimelice 330, PSČ 398 04, IČ: 123 35 517, kterým se rozumí:Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zaznamenaný evidenci v nominální hodnotě 5 910 102,69 Kč,Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, a to:- elektronický zabezpečovací systém skladu v Čimelicích zaznamenaný evidenci v pořizovací ceně 100 000,00 Kč snížené o kumulované odpisy ve výši 78 333,33 Kč, tj. v zůstatkové hodnotě 21 666,67 Kč;- klimatizace umístněná ve Stavbě Liberec a zaznamenaný evidenci v pořizovací ceně 2 013 900,00 Kč snížené o kumulované odpisy ve výši 151 042,50 Kč, tj. v zůstatkové hodnotě 1 862 857,50 Kč; Krátkodobé pohledávky zaznamenané v evidenci ve jmenovité hodnotě 2 459 971,60 Kč;Krátkodobý finanční majetek zaznamenaný v evidenci v nominální hodnotě 1 000 000,00 Kč.5. Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu byla ve smyslu ustanovení § 59a obchodního zákoníku určena obecně uznávaným odborníkem - společností Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ: 275 99 582, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, zpráva č. 26-02-2010/42, částkou ve výši 143 010 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři milionů deset tisíc korun českých), když na vklad předem určeného zájemce se započítává částka ve výši 143 000 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři - Ing. Jaroslavě Valové, rodné číslo 475415/113, bytem Bystřice nad Perštejnem, Bočkova 255, vydáno 143 (slovy: jedno sto čtyřicet tři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Emisní kurs akcií, které mají být předem určeným zájemcem upsány, se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se v souladu se zákonem považuje za emisní ážio.6. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když shora citovaný nepeněžitý vklad je hospodářsky využitelný s ohledem na předmět podnikání, kterým je kolektivní investování a statutem investičního fondu, podle nějž je investiční politika zaměřená především na investice do nemovitostí.7. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., mezi společností a předem určeným zájemce, paní Ing. Jaroslavou Valovou.Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva a lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií paní Ing. Jaroslavě Valové po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho místa podnikání či dopisem osobně předaným proti podpisu.8. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem v sídle společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s. do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů