Trendy

1 226 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

0 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

98 032 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 5.1.2009 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

28508904

DIČ

od 2.9.2009

CZ28508904

Datum vzniku

5. ledna 2009

Datová schránka

ytqdb2b

Historické názvy

5.1.2009 - 17.9.2009

CATRODECTUS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14938

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.12.2009

30 700 000 Kč

Historické jmění

5.1.2009 - 23.12.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2016

5707582 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2017 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesá Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Snižuje se základní kapitál společnosti o částku 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesá...t devět tisíc osm set devadesát pět korun českých na částku 2 000 105,- Kč, tj. dva miliony jedno sto pět korun českých.Snížení základního kapitálu bude provedeno z důvodu a účelu výplaty akcionářům společnosti kvůli překapitalizování společnosti. - základní kapitál se snižuje o částku 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých, a to snížením jmenovité hodnoty akcií. Snížení základního kapitálu z výše uvedeného důvodu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií a provede se výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou a to tak, že z původní jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 100 000,00 Kč, tj. jedno sto tisíc korun českých na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 6 515,- Kč, tj. šest tisíc pět set patnáct korun českých. Počet akcií zůstává stejný tedy 307 kusů a změna jmenovité hodnoty se dotkne všech 307 kusů akcií společnosti.Částka 28 699 895,- Kč, tj. dvacet osm milionů šest set devadesát devět tisíc osm set devadesát pět korun českých bude vyplacena akcionářům dle jejich poměru akcií. Příslušná částka bude zaslána na účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů ve lhůtě šesti měsíců.- Jelikož v důsledku snížení základního kapitálu mají být předloženy společnosti akcie, představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem postupu podle § 525. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541. zobrazit více skrýt více
  • 22. května 2017 : Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 17. 05. 2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Lobos Investment a.s. a jeho přechodu na nástupnickou obch Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 17. 05. 2017 došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti Lobos Investment a.s. a jeho přechodu na nástupnickou obch...odní společnost LOBOS PROPERTY s.r.o., IČ 055 96 793, se sídlem Českobratrské náměstí 285/5, 293 01 Mladá Boleslav. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. července 2013 : Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 13.6.2013 došlo u společnosti SEAGATE a.s., IČ 28396596, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, jako sp Na základě projektu rozdělení odštěpením schváleného dne 13.6.2013 došlo u společnosti SEAGATE a.s., IČ 28396596, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, jako sp...olečnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpené části jmění na nástupnickou společnost Lobos Investment, a.s., IČ 28508904 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. srpna 2014 - 1. prosince 2017 : Počet členů správní rady: 1
  • 18. srpna 2014 - 1. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 7. prosince 2009 - 23. prosince 2009 : Ing. Martin Vlk, r.č. 760429/3180, bytem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 209, PSČ 293 01, jako jediný akcionář společnosti Lobos Investment, a.s., a to při výkonu působnosti v... alné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti Lobos Investment, a.s. o částku 28,700.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set tisíc korun českých), tedy z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 30,700.000,- Kč (slovy: třicet milionů sedm set tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Investment, a.s., bude provedeno upsáním nových akcií - 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti ? Ing. Martin Vlk, r.č. 760429/3180, bytem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 209/11, PSČ 293 01, který upíše všech 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů nových akcií vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a to jako předem určený zájemce.Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Lobos Investment, a.s., IČ: 285 08 904, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři ? tj. Ing. Martinu Vlkovi, r.č. 760429/3180, Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 209/11, PSČ: 293 01, do 14 (slovy: čtrnácti ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Investment, a.s., do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Lobos Investment, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vložení nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav, a to konkrétně těchto nemovitostí: bytová jednotka č. 8 a bytová jednotka č. 10 v bytovém domě č.p. 209 nacházející se na stavební parc. č. 943 o výměře 363 m?, druh pozemku: zastavěná plocha, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 8 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 855/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, o výměře 363m? nacházející se na stavební parc. č. 943 v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 10 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 1888/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 8 a č. 10 v bytovém domě č.p. 209 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1954/3911 jak zapsáno na listu vlastnictví 17883 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;? bytová jednotka č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 nacházející se na stavební parc. č. 7148 o výměře 515 m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 12 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 9940/113695 na společných částech budovy č.p. 1461, nacházející se na stavební parc. č. 7148, o výměře 515m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1988/22739, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 16221 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;? rozestavěná stavba, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí, nacházející se na pozemku parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;? pozemek parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;? pozemek parc. č. 46 o výměře 615 m?, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.(dále jen ? Nepeněžitý vklad?)Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku znaleckého ústavu ? společnosti APOGEO Esteem, a.s., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, IČ: 261 03 451, č. 106-89/2009, ze dne 31.10.2009, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2009, č.j. 2Nc 5051/2009 ? 7, které nabylo právní moci dne 19.10.2009. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku stanovena na částku ve výši 28.780.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých).Předem určený zájemce, Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zátakto:emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 28. 780.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) splatí Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, dnem, kdy bude společnosti Lobos Investment, a.s., doručeno písemné prohlášení Ing. Martina Vlka, dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a současně budou společnosti Lobos Investment, a.s. předány nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu.855/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, o výměře 363m? nacházející se na stavební parc. č. 943 v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 10 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 1888/7822 na společných částech budovy č.p. 209, nacházející se na stavební parc. č. 943, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17884 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 8 a č. 10 v bytovém domě č.p. 209 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1954/3911 jak zapsáno na listu vlastnictví 17883 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; bytová jednotka č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 nacházející se na stavební parc. č. 7148 o výměře 515 m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; k bytové jednotce č. 12 náleží navíc spoluvlastnický podíl ve výši 9940/113695 na společných částech budovy č.p. 1461, nacházející se na stavební parc. č. 7148, o výměře 515m?, v katastrálním území Mladá Boleslav, obec Mladá Boleslav II, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 17270 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; dále je součástí bytové jednotky č. 12 v bytovém domě č.p. 1461 spoluvlastnický podíl k pozemku ve výši 1988/22739, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 16221 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; rozestavěná stavba, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí, nacházející se na pozemku parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;pracoviště Mladá Boleslav;pracoviště Mladá Boleslav; pozemek parc. č. 44/2 o výměře 12317 m?, druh pozemku: trvalý travní porost, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav;pozemek parc. č. 46 o výměře 615 m?, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Bradlec, obec Bradlec, jak zapsáno na listu vlastnictví č. 603 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.(dále jen ? Nepeněžitý vklad?) Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku znaleckého ústavu ? společnosti APOGEO Esteem, a.s., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, IČ: 261 03 451, č. 106-89/2009, ze dne 31.10.2009, jmenovaného za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2009, č.j. 2Nc 5051/2009 ? 7, které nabylo právní moci dne 19.10.2009. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku stanovena na částku ve výši 28.780.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých).Předem určený zájemce, Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, takto:emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 28. 780.000,- Kč, (slovy: dvacet osm milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) splatí Ing. Martin Vlk, jako upisovatel, dnem, kdy bude společnosti Lobos Investment, a.s., doručeno písemné prohlášení Ing. Martina Vlka, dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem a současně budou společnosti Lobos Investment, a.s. předány nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.l) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.m) Jediný akcionář přijímá vysvětlení představenstva a schvaluje, že zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém, a to zejména ekonomickém zájmu společnosti. Předmětem podnikání společnosti Lobos Investment, a.s., je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí bude tudíž ve vztahu ke společnosti hospodářsky využitelný. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemovitosti, které jediný akcionář společnosti, Ing. Martin Vlk, zamýšlí vložit jako nepeněžitý vklad do společnosti Lobos Investment, a.s., je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, který může společnost využít ve vztahu k předmětu podnikání.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář přijímá vysvětlení představenstva a schvaluje, že zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém, a to zejména ekonomickém zájmu společnosti. Předmětem podnikání společnosti Lobos Investment, a.s., je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Nepeněžitý vklad ve formě nemovitostí bude tudíž ve vztahu ke společnosti hospodářsky využitelný. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemovitosti, které jediný akcionář společnosti, Ing. Martin Vlk, zamýšlí vložit jako nepeněžitý vklad do společnosti Lobos Investment, a.s., je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, který může společnost využít ve vztahu k předmětu podnikání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů