Trendy

1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-30 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

6 369 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 Oddechová 399, Lipence, 155 31 Praha 5

Historické adresy

28.1.2009 - 12.10.2016 Praha 5 - Zbraslav, K Radotínu 15, PSČ 15600

28509919

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

28. ledna 2009

Datová schránka

2x9edcr

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14946

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.4.2013

6 269 750 Kč

Historické jmění

28.1.2009 - 11.4.2013

17 120 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 14. dubna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 14. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. listopadu 2012 - 11. dubna 2013 : Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Hartman K 1, a.s. z původní výše základního kapitálu 17,120.000,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto... dvacet tisíc korun českých) o pevnou částku 10,850,250,-- Kč (slovy: deset miliónů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu společnosti 6,269,750,-- Kč (slovy: šest miliónů dvě stě šedesát devět tisíc sedm set padesát korun českých).Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je převod vlastnického práva k části nemovitého majetku ze základního kapitálu společnosti na nového majitele.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno:- úplatným vzetím třiceti devíti (39) kusů akcií na jméno v listinné podobě emise 01-2, č. 01-2-042 až č. 01-2-080 o jmenovité hodnotě 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) každé akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionáři na úplatné vzetí akcií z oběhu,- bezplatným vzetím dvanácti (12) kusů akcií na jméno v listinné podobě emise 01-2, č. 01-2-030 až č. 01-2-041 o jmenovité hodnotě 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) každé akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionáři o bezplatném vzetí akcií z oběhu.Pro veřejný návrh smlouvy platí přiměřeně ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7 obchodního zákoníku.Společnost nemá žádné vlastní akcie, které by mohly být použity ke snížení základního kapitálu.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři, jehož akcie budou úplatně vzaty z oběhu v souladu s tímto usnesením, tj. bude vyplacena akcionáři jako úplata za převod akcií akcionáře, a sníží se o ní majetek společnosti.Výše úplaty (kupní ceny) za úplatné vzetí akcií z oběhu odpovídá jmenovité hodnotě akcií, které budou brány z oběhu, tedy částce 212.750,-- Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc sedm set padesát korun českých) za každou akcii, a tato úplata je splatná do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, převodem na účet akcionáře, který společnosti sdělí.Částka snížení základního kapitálu odpovídá součtu jmenovitých hodnot kmenových akcií společnosti, které musí být vzaty z oběhu a činí 10,850,250,-- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých). Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle tohoto usnesení nedosáhne stanovené částky 10,850,250,-- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc dvě stě padesát korun českých), o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.Akcionář je povinen předložit listinné akcie, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu, do pěti (5) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku, tedy vyzve akcionáře, který je v prodlení, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložil akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí současně zveřejní.Představenstvo společnosti je povinno písemně do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.Představenstvo zveřejní rozhodnutí o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát po sobě s alespoň třiceti denním odstupem tak, aby věřitelé společnosti do devadesáti (90) dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) od druhého zveřejnění mohli požadovat zajištění svých pohledávek dostatečným způsobem; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů