1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

- 234 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

1 775 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

0

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

18.12.2014 - 27.4.2016 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
4.2.2013 - 18.12.2014 Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
27.2.2009 - 4.2.2013 Praha 1, Na Příkopě 15/583, PSČ 11000
5.1.2009 - 27.2.2009 Praha 5 - Malá Strana, Plaská 622/3, PSČ 15000

28510291

DIČ

Není plátce DPH

5.3.2010 - 13.3.2012

CZ28510291

Datum vzniku

5. ledna 2009

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. dubna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

13. dubna 2012

Datová schránka

yyeere4

Historické názvy

12.3.2012 - 27.4.2016

KELADONE a.s. v likvidaci

5.1.2009 - 12.3.2012

KELADONE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14947

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.7.2010 - 27.4.2016

122 000 000 Kč

5.1.2009 - 26.7.2010

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. dubna 2016 - 27. dubna 2016 : Společnost KELADONE a.s. v likvidaci, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 285 10 291, se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního... rejstříku. Právní důvod výmazu je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2014 - 27. dubna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 12. března 2012 - 27. dubna 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 29.2.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor, a to ke dni 1.3.2012
  • 1. července 2010 - 26. července 2010 : Dne 21.6.2010 rozhodl jediný akcionář navrhovatele - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele a to o ... částku 120.000.000- Kč. Uvedené rozhodnutí je uvedeno v notářském zápise č.j. NZ 366/2010 sepsaném jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Radimem Neubauerem, notářským kandidátem.Základní kapitál společnosti KELADONE a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy dvou milionů korun českých) o částku 120.000.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet milionů korun českých), na částku 122.000.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 12 (slovy: dvanácti) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé nové akcie bude činit 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) s tím, že emisní kurz nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě, t.j. emisní kurs každé nové akcie činí 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých). S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou 212, C & I Center, 2. poschodí, P.C. 3803, Limassol, Kyperská republika. Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností.Nově vydávané akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář jako zájemce uzavře se společností v sídle organizační složky jediného akcionáře v České republice na adrese Na Příkopě 6, Praha 1, PSČ: 110 00, ve lhůtě 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat nové akcie nejméně 1 (jeden) pracovní den předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Emisní kurz akcií bude splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií. Jediný akcionář, PENTA INVESTMENTS LIMITED je oprávněna vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ve výši celkem 120.000.000,- Kč (slovy jedno sto dvacet milionů korun českých) započítat část pohledávky jediného akcionáře PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči společnosti ve výši 168.435.227,- Kč (slovy jedno sto šedesát osm milionů čtyři sta třicet pět tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých) vzniklou na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem dne 8.2.2010. Výši a existenci dané pohledávky dokládá stanovisko auditora Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ: 639 86 884, č. KAČR 158 ze dne 21.6.2009. Dohodu o započtení bude moci jediný akcionář uzavřít se společností v sídle organizační složky jediného akcionáře v České republice na adrese Na Příkopě 6, Praha 1, PSČ: 110 00, ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh na uzavření dohody o započtení spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro uzavření doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář bude povinen oznámit svůj úmysl uzavřít dohodu o započtení nejméně 1 (jeden) pracovní den předem. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů