Trendy

28 645 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-18 270 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

306 942 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.12.2008 Praha 1, Na Poříčí 1040, PSČ 11000

28510984

DIČ

od 31.12.2008

CZ28510984

Datová schránka

3had9fk

Historické názvy

31.12.2008 - 12.4.2017

Gestin Centrum, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14950

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 12.4.2017

6 000 000 Kč

Historické jmění

4.12.2012 - 12.4.2017

6 000 000 Kč

31.12.2008 - 4.12.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 17.9.2014

117577583 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. dubna 2017 : Společnost Gestin Centrum, a.s., změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
  • 12. dubna 2017 : Zákaz zřízení zástavního práva k podílu:Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 15. prosince 2016 mezi společností Ewart Prague B.V., se sídlem Herikerbergweg 23 Zákaz zřízení zástavního práva k podílu:Na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 15. prosince 2016 mezi společností Ewart Prague B.V., se sídlem Herikerbergweg 23...8, 1101 CM Amsterdam, Nizozemsko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou pod číslem 67238408, jako zástavcem, a společností Raiffeisen Bank International AG, se sídlem Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko, zapsanou obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 122119, jako zástavním věřitelem, byl zřízen zákaz zcizení a zatížení podílu společníka Ewart Prague B.V. ve společnosti Gestin Centrum, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1040/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28510984. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. prosince 2008 : Společnost je nástupnickou společností, na kterou přešla část jmění společnosti Gestin Holding, a.s. se sídlem Praha 1,Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, identifikační číslo 283 91 306, r Společnost je nástupnickou společností, na kterou přešla část jmění společnosti Gestin Holding, a.s. se sídlem Praha 1,Na Poříčí 1040, PSČ 110 00, identifikační číslo 283 91 306, r...ozdělené formou odštěpení se vznikem nové společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. července 2014 - 12. dubna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. července 2014 - 12. dubna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 10. února 2014 - 14. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 15. října 2012 - 4. prosince 2012 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s., z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 4,000.000 Kč (slovy: čtyři miliony koru... n českých) na částku 6,000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 13,50 Kč (slovy: třináct korun českých a padesát haléřů), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 12,50 Kč (slovy: dvanáct korun českých a padesát haléřů). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 4000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kursu 13,50 Kč (slovy: třináct korun českých a padesát haléřů), z čehož emisní ážio činí 12,50 Kč (slovy: dvanáct korun českých a padesát haléřů). 3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s., a to společnost BRE/Hospitality Europe Holding B.V., se sídlem Prinsengracht 315 t/m 331, 1016 GZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34248446, a to na základě uplatnění přednostního práva. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat akcie je čtrnáct (14) dnů. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští. 4. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva upsat akcie oznámí obchodní společnost Gestin Centrum, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a obchodní společností Gestin Centrum, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s. (místo pro vykonání přednostního práva). 7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. spo-lečnosti BRE/Hospitality Europe Holding B.V., až do celkové výše 4,000.000,-EUR (slovy: čtyři miliony euro), za obchodní společností Gestin Centrum, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.11.2010 mezi společností BRE/ Hospitality Europe Holding B.V., jako věřitelem, a obchodní společností Gestin Centrum, a.s., jako dlužníkem, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr až do výše 4,000.000,-EUR (slovy: čtyři miliony euro), resp. příslušné části této peněžité pohledávky, odpovídající ke dni uzavření smlouvy o zápočtu pohledávek, a to dle platného kurzu České národní banky k takovému dni, částce ve výši 54,000.000,-Kč (slovy: padesát čtyři miliony korun českých). 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka (resp. její příslušná část) uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením. 9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2012 - 25. září 2012 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s., z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun ... českých) na částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs každé upisované akcie činí 23,- Kč (slovy: dvacet tři koruny české), tj. emisní ážio u každé upsané akcie činí 22,-Kč (slovy: dvacet dvě koruny české). Tyto upisované akcie budou nahrazeny jednou (1) hromadnou listinou nahrazující 2000000 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká), každá o emisním kursu 23,-Kč (slovy: dvacet tři koruny české), z čehož emisní ážio u každé upsané akcie činí 22,-Kč (slovy: dvacet dvě koruny české).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s., a to společnost BRE/Hospitality Europe Holding B.V., se sídlem Prinsengracht 315 t/m 331, 1016 GZ Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34248446, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Gestin Centrum, a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do pěti (5) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akicí bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5.Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání mezi jediným akcionářem a obchodní společností Gestin Centrum, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s..7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti BRE/Hospitality Europe Holding B.V., až do výše 4,000.000,-EUR (slovy: čtyři miliony euro), za obchodní společností Gestin Centrum, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.11.2010 mezi společností BRE/Hospitality Europe Holding B.V. jako věřitelem a obchodní společností Gestin Centrum, a.s. jako dlužníkem, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr až do výše 4,000.000,- EUR (slovy: čtyři miliony euro), resp. příslušné části této peněžité pohledávky, odpovídající ke dni uzavření smlouvy o zápočtu pohledávek, a to dle platného kurzu České národní banky k takovému dni, částce ve výši 46,000.000,-Kč (slovy: čtyřicet šest milionů korun českých).8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka (resp. její příslušná část) uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Gestin Centrum, a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzařena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů