Trendy

1 036 875 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 474 952 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

416 314 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2013 Čajkovského 1474/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

21.10.2009 - 29.11.2013 Říčany - Jažlovice, Na Dlouhém 86, PSČ 25101
15.1.2009 - 21.10.2009 Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 29.12.2009 Jažlovice, Na Dlouhém 86, PSČ 25101

28513347

DIČ

Není plátce DPH

27.11.2009 - 31.1.2016

CZ28513347

Datum vzniku

15. ledna 2009

Datová schránka

gkad3pp

Historické názvy

23.10.2009 - 19.4.2016

KENVELO HOLDING a.s.

15.1.2009 - 23.10.2009

Fatelo Consulting a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 14969

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.10.2010

267 000 000 Kč

Historické jmění

9.12.2009 - 11.10.2010

186 000 000 Kč

21.10.2009 - 9.12.2009

2 000 000 Kč

15.1.2009 - 21.10.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Provozovny

od 1.4.2010

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Fajtlova 1090/1, 161 00, Praha - Ruzyně

... více provozoven (celkem 54) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 24. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 24. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 1. ledna 2010 : Na společnost KENVELO HOLDING a.s. přešla část obchodního jmění společnosti KENVELO Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém č.p. 86, PSČ 25101, IČ 275 Na společnost KENVELO HOLDING a.s. přešla část obchodního jmění společnosti KENVELO Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém č.p. 86, PSČ 25101, IČ 275...79409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113147, uvedená v projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti kombinovaným se sloučením. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2010 - 11. října 2010 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s. z částky ve výši 186,000.000,-- Kč (slovy: jednostoosmdesátšestmilionů korun českých) o částku ve výši 81,... 000.000,-- Kč (slovy: osmdesátjedenmilion korun českých) na částku ve výši 267,000.000,-- Kč (slovy: dvěstěšedesátsedmmilionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 810 kusu kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář obchodní společnost KENVELO HOLDING a.s., a to společnost KENVELO (H.K.) LIMITED, se sídlem 11/F, Rays Industrial Building, 71 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong, Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky, zapsaná v rejstříku společností Honkong - Zvláštní administrativní zóny Čínské lidové republiky pod číslem 1296381, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost KENVELO HOLDING a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému povrtzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do čtrnácti (14) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta tří (3) týdnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a obchodní společností KENVELO HOLDING a.s. dojde v sídle kanceláře obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s. na adrese Praha 5, Bucharova 2657/12.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení: (i) části peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti KENVELO (H.K.) LIMITED ve výši 24,462.000,-- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyčtyřistašedesátdva tisíce korun českých) za obchodní společností KENVELO HOLDING a.s., jako dlužníkem, a společností KENVELO (H.K.) LIMITED, jako věřitelem, na základě níž byla věřitelem poskytnuta dlužníkovi půjčka ve výši 92,400.000,-- HDK (slovy: devadesátdvamilionyčtyřistatisíc honkongských dolarů), odpovídající částce ve výši 205,959.600,-- Kč (slovy: dvěstěpětmilionůdevětsetpadesátdevěttisícšestset korun českých), a ze které zbývá uhradit částka ve výši 9,851.772,-- HDK (slovy: devětmilionůosmsetpadesátjedentisícsedmsetsedmdesátdva honkongské dolary), odpovídající částce ve výši 24,462.000,-- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyčtyřistašedesátdvatisíce korun českých), jejíž existence byla potvrzena zprávou auditora Ing. Pavla Novotného, osvědčení KA ČR č. 1136, vydanou dne 18.08.2010; (ii) části peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti KENVELO (H.K.) LIMITED ve výši 56,538.000,-- Kč (slovy: padesátšestmilionůpětsettřicetosmtisíc korun českých) za obchodní společností KENVELO HOLDING a.s., kterou společnost KENVELO (H.K.) LIMITED nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 28.07.2010 mezi společností KENVELO (H.K.) LIMITED, jako postupníkem, a společností European Assets Management S.A., jako postupitelem, na základě níž postupitel postoupil na postupníka pohledávku ve výši 2,300.000,-- EUR (slovy: dvamilionytřistatisíc euro), jenž odpovídá částce ve výši 57,166.500,-- Kč (slovy: padesátsedmmilionůjednostošedesáttisícpětset korun českých) za obchodní společností KENVELO HOLDING a.s., jejíž existence byla potvrzena zprávou auditora Ing. Pavla Novotného, osvědčení KA ČR č. 1136, vydanou dne 18.08.2010.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7 tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinen vypracovat člen představenstva obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smolouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 2009 - 9. prosince 2009 : 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s. z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 184,000.000,-Kč (slov... y: jedno sto osmdesát čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 186,000.000,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů korun českých), a to peněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1840 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).3. Všechny nové akcie upíše jediný akcionář obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s., a to společnost KENVELO (H.K.) LIMITED, se sídlem 11/F, Rays Industrial Building, 71 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong, Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky, zapsaná v rejstříku společností Hongkong - Zvláštní administrativní zóny Čínské lidové republiky pod číslem 1296381, a to na základě uplatnění přednostního práva. Nedojde-li k využití přednostního práva jediného akcionáře do čtrnácti (14) dnů od počátku běhu lhůty pro upisování akcií, přednostní právo jediného akcionáře zaniká. Nedojde-li ve výše uvedené lhůtě k upsání všech akcií, je upisování neúčinné a další upisování akcií se nepřipouští.4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost KENVELO HOLDING a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do čtrnácti (14) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základ-ního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5. Spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bu-de poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a obchodní společností KENVELO HOLDING a.s. dojde v sídle advokátní kanceláře Sabolová & Co., s.r.o. na adrese Praha 1, Olivova 4/2096.7. Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií jediným akcionářem se připouští možnost započtení části peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti KENVELO (H.K.) LIMITED ve výši 184,000.000,-Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři miliony korun českých) za obchodní společností KENVELO HOLDING a.s., vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 06.11.2009 mezi obchodní společností KENVELO HOLDING a.s., jako dlužníkem, a společností KENVELO (H.K.) LIMITED, jako věřitelem, na základě níž byla věřitelem poskytnuta dlužníkovi půjčka ve výši 92,400.000,-HDK (slovy: devadesát dva miliony čtyři sta tisíc hongkongských dolarů), odpovídající částce ve výši 205,959.600,-Kč (slovy: dvě stě pět milionů devět set padesát devět tisíc šest set korun českých), jejíž existence byla potvrzena zprávou auditora Ing. Pavla Novotného, osvědčení KA ČR č. 1136, vydanou dne 11.11.2009.8. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. Toto započtení se schvaluje. Emisní kurs může být splacen výhradně započtením.9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči jedinému akcionáři je povinen vypracovat člen představenstva obchodní společnosti KENVELO HOLDING a.s. a doručit mu ho nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií.10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli.11. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13. Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů