Trendy

156 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

11 035 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.4.2009 Praha 10 - Vršovice, Ruská 777/152, PSČ 10000

Historické adresy

17.2.2009 - 6.4.2009 Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000

28531621

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

17. února 2009

Datová schránka

6xygfic

Historické názvy

17.2.2009 - 16.4.2009

BLANCOREN a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15064

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.3.2012

10 800 000 Kč

Historické jmění

17.2.2009 - 21.3.2012

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. března 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. listopadu 2011 - 21. března 2012 : Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti STATEK DIANA a.s. se sídlem v Praze 10,Vršovice, Ruská 777/152,PSČ 100 00, IČ 28531621,zapsané v obcho... dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 15064.Pan Miroslav Hájek prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti STATEK DIANA a.s. a vlastní všech deset kusů akcií s pořadovými čísly 1 až 10 na majitele v listinné podobě v jmenovité hodnotě po 200.000,- Kč, které předkládá k nahlédnutí a vykonává pravomoci valné hromady. V rámci výkonu působnosti valné hromady této společnosti jediný akcionář rozhodl o tom, že : z důvodu nutnosti zajistit financování významných investičních akí společnosti v dalších letech a to zejména rozsáhlých rekonstrukcí nemovitostí a opatření dalších prostředků k podnikání,sloužících k rozvoji podnikatelské činnosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti ;Společnost zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem, upsáním nových akcií o částku 8,800.000,- Kč ( slovy: osm milionů osme set tisíc korun českých ), upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 44 ( slovy: čtyřicet čtyři ) kusů kmenových listinných akcií na majitele, jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých ); Nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost do třiceti dnů ode dne zápisu o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě vydaných akcií, tj. 200.000,- Kč ( slovy : dvě stě tisíc korun českých ) ;Nepeněžitý vklad tvoří nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 52, pro obec Čenkov, katastrální území Čenkov u Příbramě u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram a to budova čp. 20 postavená na pozemku č. parc. 178 v části obce Čenkov, včetně nedokončené samostatně stojící stodoly přestavěné na rodinný dům, kolny, kolny na uhlí, studny a venkovních úprav a pozemků č. parcel: 174/3 vodní plocha, 177/10 - ostatní plocha, 178 - zastavěná plocha a nádvoří, 179 - zahrada, 180/1 - zahrada, 180/2 - zahrada, 183/7 - zahrada, 186/1 - ostatní plocha, 639/12 - ostatní plocha, 640/4 - ostatní plocha, 640/5 - ostatní plocha, 640/6 - ostatní plocha, 640/7 - ostatní plocha, 640/8 - ostatní plocha, 640/10 - ostatní plocha, 640/11 - ostatní plocha, 640/12 - ostatní plocha, 640/13 - ostatní plocha, 640/14 - ostatní plocha, 640/16 - ostatní plocha, 641/1 - trvalý travní porost, 641/2 - trvalý travní porost, 641/3 - trvalý travní porost, 642/3 - lesní pozemek, 642/4 - lesní pozemek, 642/5 - lesní pozemek, 642/6 - lesní pozemek, 642/7 - lesní pozemek, 642/8 - lesní pozemek, 643/1 - ostatní plocha, 643/3 - ostatní plocha, 643/4 - ostatní plocha, 643/5 - ostatní plocha, 643/6 - ostatní plocha, 643/7 - ostatní plocha, 643/8 - ostatní plocha, 643/9 - ostatní plocha, 643/10 - ostatní plocha, 643/11 - ostatní plocha, 644/1 - trvalý travní porost, 644/2 - trvalý travní porost, 644/3 - trvalý travní porost, 644/4 - trvalý travní porost, 645/1 - ostatní plocha, 645/2 -ostatní plocha, 646/1 - ovocný sad, 647/3 - trvalý travní porost, 647/10 - trvalý travní porost, 647/11 - trvalý travní porost, 647/16 - trvalý travní porost, 647/20 - trvalý travní porost, 647/24 - trvalý travní porost, 647/27 - trvalý travní porost, 647/30 - trvalý travní porost, 647/31 - trvalý travní porost, 647/32 - trvalý travní porost, 648/3 - ostatní plocha, 648/4 - ostatní plocha, 648/5 - ostatní plocha, 648/6 - ostatní plocha, 649/1 - lesní pozemek, 649/2 - lesní pozemek, 649/3 - lesní pozemek, 649/4 - lesní pozemek, 650/4 - trvalý travní porost, 650/8 - trvalý travní porost, 650/10 - trvalý travní porost, 652/5 - ostatní plocha, 652/6 - ostatní plocha, 652/7 - ostatní plocha, 652/8 - ostatní plocha, 653/1 - trvalý travní porost, 653/2 - trvalý travní poros, 654/1 - ostatní plocha, 654/2 - ostatn plocha, 654/3 - ostatní plocha, 654/4 - ostatní plocha, 654/5 - ostatní plocha, 654/6 - ostatní plocha, 654/7 - ostatní plocha, 654/10 - ostatní plocha, 706/13 - vodní plocha, 706/25 - vodní plocha, 706/26 - vodní plocha, 706/39 - vodní plocha, 706/45 - vodní plocha, všechny pozemky včetně trvalých porostů. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem č. 1738/66/2009, vypracovaným soudním znalcem Václavem Kroftem, se sídlem Medový Újezd 130, 337 01 Rokycany ( ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4915/2009-18 z 6. 11. 2009), oceněn částkou 8.800.000,- Kč ( slovy: osm milionů osm set tisíc korun českých ). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů