Trendy

11 376 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 185 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

8 901 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.10.2015 Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2

Historické adresy

16.10.2012 - 1.10.2015 Praha 5 - Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 15000
5.5.2011 - 16.10.2012 Praha 4 - Nusle, Lomnického 1705/7, PSČ 14000
6.11.2009 - 5.5.2011 Praha 1 - Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 11000
2.3.2009 - 6.11.2009 Praha 2 - Nové Město, V Tůních 1770/10, PSČ 12000

28538137

DIČ

od 9.3.2009

CZ28538137

Datová schránka

d4jdhup

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15102

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.7.2014

4 640 000 Kč

Historické jmění

20.12.2012 - 7.7.2014

4 400 000 Kč

11.5.2010 - 20.12.2012

4 160 000 Kč

6.11.2009 - 11.5.2010

4 000 000 Kč

2.3.2009 - 6.11.2009

3 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 : Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitá Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 22.5.2014 došlo ke změně stanov společnosti, kdy na základě článku 25. stanov je představenstvo pověřeno zvýšením základního kapitá...lu společnosti, za následujících podmínek:a)ke zvýšení dojde upisováním nových akcií, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40,-- Kč b)základní kapitál bude zvýšen nejvýše o 480.000,-- Kč,c)v případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce je oprávněna rozhodnout dozorčí radad)v rámci tohoto pověření je představenstvo oprávněno zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celkové částka zvýšení 480.000,-- Kč.Pověření představenstvu ke zvýšení základního kapitálu je uděleno na dobu 5 let, tj. do 22.5.2019. zobrazit více skrýt více
  • 28. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. května 2014 - 16. června 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. května 2014 - 16. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 28. května 2014 - 7. července 2014 : Valná hromada společnosti konané dne 22.5.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je získání finančních... prostředků pro další rozvoj společnosti.Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen společnost) se zvyšuje, o částku ve výši 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.400.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřista tisíc korun českých) na částku ve výši 4.640.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony šestset čtyřicet tisíc korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč (slovy: dvěstě čtyřicet tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 6.000 (šesti tisíc) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40,-- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). Akcie budou upisovány za emisní kurs ve výši 500,-- Kč (pět set korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 40,-- Kč (čtyřicet korun českých), tedy celkový emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů akcií činí 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českých). Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 488 zákona o obchodních korporacích je vyloučeno. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 24704415, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313 (dále jen předem určený zájemce). Předem určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností, kdy podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 5, Křížová 4/2598, PSČ 150 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet v den konání valné hromady a skončí po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu, a to elektronicky na emailovou adresu, kterou předem určený zájemce představenstvu sdělil. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akciíl Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) bude uhrazen na účet 2011510056/6000 vedený u PPF Banka a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs 6.000 (šesti tisíc) kusů upsaných akcií bude splacen do 30 dnů (třiceti) ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 7. prosince 2012 - 20. prosince 2012 : Základní kapitál obchodní společnosti Credo Ventures a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, IČO 285 38 137, se zvyšuje upsáním nových akcií za těchto podmínek... : Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability obchodní společnosti a její důvěryhodnost vůči investorům. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), tedy z částky 4.160.000,- Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) na částku 4.400.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: - 6 kusů (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; - všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov obchodní společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva; - vzhledem k upisování nových akcií peněžitým vkladem a v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 a 7 obchodního zákoníku se všichni akcionáři obchodní společnosti Credo Ventures a.s. vzdali svého přednostního práva upsat část nových akcií obchodní společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu obchodní společnosti; - místem pro uplatnění práva akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, tj. Praha 5 – Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ 150 00, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování; - představenstvo obchodní společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, oznámí písemně akcionáři či akcionářům počátek lhůty k upisování akcií s tím, že jim zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit patnáct (15) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doručen upisovateli návrh smlouvy o upsání akcí. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě určený upisovatel doručí do sídla společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií, přičemž podpis určeného upisovatele na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřen a nedojde-li k naplnění rozvazovací podmínky ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) připadá podíl na 1/104 (slovy: jedna lomeno jedno sto čtyři) nové akcie s tím, že dosavadní akcionář společnost ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, jako vlastník 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) upíše všech 6 (slovy: šest) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých); - emisní kurs bude 270.000,- Kč na každou takto upisovanou akcii; - emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4,KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrované v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547; - emisní kurs 6 (slovy: šesti) kusů akcií v celkové hodnotě 1.620.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) bude dosavadním akcionářem společností ABSURD CAPITAL LIMITED se sídlem Diagrou 4, KERMIA BUILDING, 6th Floor, Office 601, P. C. 1097, Nikósie, Kyperská republika, registrovaná v obchodním rejstříku v Nikósii pod číslem HE 265547, celý splacen do 15 dnů (slovy: patnácti dnů) od upsání akcií s tím, že tak bude učiněno před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet vedený u PPF banka a.s., zřízený na firmu společnosti Credo Ventures a.s., IČO 285 38 137, za účelem splacení emisního kursu akcií; - pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií, a to z 104 (slovy: jednoho sta čtyř) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na 110 (slovy: jedno sto deset) kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 20. dubna 2010 - 11. května 2010 : Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 14.4.2010 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Důvodem navrhovaného zvýšení základního k... apitálu společnosti je získání finančních prostředků pro další rozvoj společnosti.Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen ?společnost?) se zvyšuje, o částku ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) s emisním ážiem ve výši 840.000,- Kč (slovy: osm set čtyřicet tisíc korun českých) tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 4.160.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony jednosto šedesát korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 4 (čtyř) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Akcie budou upisovány za emisní kurs jedné akcie ve výši 250.000,-- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), kdy částka ve výši 210.000,-- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) představuje emisní ážio.Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Pavlu Šťovíčkovi, r.č. 730722/0514, bytem Praha 4, Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00 (dále jen ?upisovatel?).Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 1, Nové Město, Klimentská 50/1443, PSČ 110 00 v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č. 2011510013/6000 vedený u PPF banky a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 4 (čtyř) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2009 - 6. listopadu 2009 : Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Důvodem navrhovaného zvýšení základního ... kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti.Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel").Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 14. července 2009 - 14. července 2009 : Valná hromada společnosti Credo Ventures a.s. konaná dne 8. 7. 2009 přijala níže uvedené usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Důvodem navrhovaného zvýšení základního ... kapitálu společnosti je získání finačních prostředků pro další rozvoj společnosti.Základní kapitál společnosti Credo Ventures a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje, o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy základní kapitál se zvyšuje z částky 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady.Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, nekótované, budou vydány v listinné podobě, v počtu 25 (dvacet pět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jednoho kusu akcie činí 40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).Přednostní právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Tomáši Orlíkovi, r. č. 67-03-14/0730, bytem Praha 10, Meruňková 3246/6, PSČ 106 00 (dále jen "upisovatel").Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Praha 2, Nové Město, V Tůních 1770/10, v pracovních dnech od 8,00 hodin do 16,00 hodin.Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 (třetí) den od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobodu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií. Lhůta k upsání akcií předem určeným zájemcem bude činit 20 (dvacet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet 5061101705/5500 vedený u Raiffeisnbank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs 25 (dvacet pět) kusů upsaných akcií bude splacen do 60 dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle ů 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů