Základní údaje

Sídlo

od 11.3.2009 Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ 11000

28540808

DIČ

od 20.3.2009

CZ28540808

Datum vzniku

11. března 2009

Datová schránka

hnmcuu5

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15112

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.3.2012

10 000 000 Kč

Historické jmění

11.3.2009 - 7.3.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 3.10.2013

226692011 / 0300

Provozovny

od 9.1.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • třída Tomáše Bati 190, 760 01, Zlín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 24. ledna 2012 - 7. března 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti APERTA GROUP a.s. rozhodla dne 30.12.2011 o zvýšení základního kapitálu, takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- K... č, tj. z částky 2,000.000,- Kč na částku 10.000.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Upisovat se budou tyto akcie: 8 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.c) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali.d) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, takto:- Jan Řehák, datum narození 21.7.1947, bytem Praha, Nové Město, Na Děkance 2109/1, PSČ 128 00, upíše 4 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.- Roman Málek, datum narození 6.8.1962, bytem Zlín, Nivy II 4249, PSČ 760 01, upíše 2 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.- Josef Gronych, datum narození 7.8.1971, bytem Praha, Háje, Horčičkova 548/4, PSČ 149 00, upíše 2 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč.e) Lhůta pro upsání akcií činí 60 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty a emisní kurz akcií je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určenému zájemci na adresu jeho sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určenému zájemci osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určenému zájemci zaslat návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti APERTA GROUP a.s. na adrese Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1588/4, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin.g) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč činí 1,000.000,- Kč.h) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen.i) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 249465129/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s.j) Připouští se, aby předem určení zájemci započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky:(i) Pohledávka věřitele Jana Řeháka, datum narození 21.7.1947, bytem Praha, Nové Město, Na Děkance 2109/1, PSČ 128 00, ve výši 1.500.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 29.9.2011. Připouští se možnost započtení pouze do výše 1.500.000,- Kč.(ii) Pohledávka věřitele Romana Málka, datum narození 6.8.1962, bytem Zlín, Nivy II 4249, PSČ 760 01, ve výši 1.000.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2011. Připouští se možnost započtení pouze do výše 1.000.000,- Kč.(iii) Pohledávka věřitele Josefa Gronycha, datum narození 7.8.1971, bytem Praha, Horčičkova 548, PSČ 149 00, ve výši 2.300.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 16.11.2011. Připouští se možnost započtení pouze do výše 2.000.000,- Kč.Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií nebo proti části pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti APERTA GROUP a.s. na adresu jejího sídla. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.k) Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady a nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů