Trendy

18 587 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

379 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

116 637 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.3.2009 Kyšice, Nová 101, okres Kladno, PSČ 27351

28550617

DIČ

Není plátce DPH

28.4.2009 - 31.12.2010

CZ28550617

Datum vzniku

19. března 2009

Datová schránka

9dffycu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 15144

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.8.2015

37 000 000 Kč

Historické jmění

14.2.2011 - 19.8.2015

20 500 000 Kč

19.3.2009 - 14.2.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Provozovny

od 2.12.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Lidická 1296, 274 01, Slaný

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. srpna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. dubna 2015 : I.Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a.s. činí jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla toto prohlášení:Já, Ing. Zdeněk I.Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a.s. činí jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla toto prohlášení:Já, Ing. Zdeněk ...Čabla, narozený 14. 10. 1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a.s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a.s. o částku 16.500.000,- Kč, vzdávám v plném rozsahu svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu.II.Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. se zvyšuje o částku 16.500.000,- Kč, slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 20.500.000,- Kč, slovy dvacet miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 37.000.000,- Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky.Celkem bude upisováno 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě.Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406 a obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499.Určenému zájemci obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., bude nabídnuto k upsání 22 (slovy dvacet dva) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých.Určenému zájemci obchodní společnosti obchodní společnosti REČAVA a.s., bude nabídnuto k upsání 11 (slovy jedenáct) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých.Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi každým určeným zájemcem a obchodní společností Real Finance CZ, a. s. činí šest měsíců.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., činí 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů tisíc korun českých.Celkový emisní kurs všech 11 (slovy jedenácti) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost REČAVA a.s., činí 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých.Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s..Určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s..Společnost Real Finance CZ, a. s. doručí každému určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.1.2010. Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem.Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých.Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti REČAVA a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost REČAVA a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. a základě smlouvy o půjčce ze dne 7.11.2011.Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností REČAVA a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smluv mezi obchodní společností Real Finance CZ, a. s. a určenými zájemci, tedy obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společností REČAVA a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávkám obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií těmito určenými zájemci, činí šest měsíců ode dne uzavření každé smlouvy o upsání nových akcií.Obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určenými zájemci doručí každému určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním každému tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může každý určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. s příslušným určeným zájemcem do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 20. února 2014 : Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla činí toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla činí toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk... Čabla, narozený 14.10.1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. o částku 16.500.000,- Kč, vzdávám v plném rozsahu svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu." Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. se zvyšuje o částku 16.500.000,- Kč, slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 20.500.000,- Kč, slovy dvacet miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 37.000.000,- Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406 a obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499. Určenému zájemci obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., bude nabídnuto k upsání 22 (slovy dvacet dva) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Určenému zájemci obchodní společnosti obchodní společnosti REČAVA a.s., bude nabídnuto k upsání 11 (slovy jedenáct) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi každým určeným zájemcem a obchodní společností Real Finance CZ, a. s. činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., činí 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 11 (slovy jedenácti) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost REČAVA a.s., činí 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.Určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost Real Finance CZ, a. s. doručí každému určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2011.Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti REČAVA a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost REČAVA a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. a základě smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2009.Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností REČAVA a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem.Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smluv mezi obchodní společností Real Finance CZ, a. s. a určenými zájemci, tedy obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společností REČAVA a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávkám obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií těmito určenými zájemci, činí šest měsíců ode dne uzavření každé smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určenými zájemci doručí každému určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním každému tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může každý určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. s příslušným určeným zájemcem do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. února 2014 - 16. dubna 2015 : Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla činí toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk... Čabla, narozený 14.10.1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. o částku 16.500.000,- Kč, vzdávám v plném rozsahu svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu." V.Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. takto:Základní kapitál obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. se zvyšuje o částku 16.500.000,- Kč, slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 20.500.000,- Kč, slovy dvacet miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 37.000.000,- Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406 a obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499. Určenému zájemci obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., bude nabídnuto k upsání 22 (slovy dvacet dva) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Určenému zájemci obchodní společnosti obchodní společnosti REČAVA a.s., bude nabídnuto k upsání 11 (slovy jedenáct) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi každým určeným zájemcem a obchodní společností Real Finance CZ, a. s. činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pět set tisíc korun českých.Celkový emisní kurs všech 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., činí 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů tisíc korun českých.Celkový emisní kurs všech 11 (slovy jedenácti) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost REČAVA a.s., činí 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost Real Finance CZ, a. s. doručí každému určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2011.Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 11.000.000,- Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti REČAVA a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost REČAVA a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. a základě smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2009.Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 5.500.000,- Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností REČAVA a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smluv mezi obchodní společností Real Finance CZ, a. s. a určenými zájemci, tedy obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společností REČAVA a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávkám obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií těmito určenými zájemci, činí šest měsíců ode dne uzavření každé smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určenými zájemci doručí každému určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním každému tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může každý určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. s příslušným určeným zájemcem do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
  • 19. listopadu 2010 - 14. února 2011 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 18.500.000 Kč (slov... y: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 20.500.000 Kč (slovy: dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 185 ks (slovy: jedno sto osmdesát pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě akcií. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem.Jediný akcionář se vzdává, a tímto již vzdal, svého přednostního práva na upsání akcií a rozhoduje, že všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, IČ 278 87 499.Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Real Finance CZ, a.s., doručí představenstvo společnosti upisovateli, tj. společnosti REČAVA a.s., ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovatelem, tj. společností REČAVA a.s., a společností Real Finance CZ, a.s., bude sídlo společnosti Real Finance CZ, a.s., tedy Kyšice, Nová 101, okres Kladno, PSČ 273 51.Lhůta pro upisování nových akcií upisovatelem, tj. společností REČAVA a.s., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti REČAVA a.s. Tato lhůta bude společnosti REČAVA a.s. oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením pohledávky společnosti REČAVA a.s. co věřitele za společností Real Finance CZ, a.s. co dlužníkem ve výši 18.500.000 Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 2.11.2009.Písemný návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti upisovateli, tj. společnosti REČAVA a.s., ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií.Dohodu o započtení bude možno uzavřít ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž podpisy účastníků na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Nové akcie budou vydány a doručeny upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 9. prosince 2009 - 19. listopadu 2010 : Vzhledem k tomu, že emisní kurz všech stávajících akcií společnosti je zcela splacen zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony koru... n českých) o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit celkem 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálů se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů pro rozvoj podnikání společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 120 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých) a emisním kurzu 100.000,-Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých) na 1 akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Ke zvýšení základního kapitálu dojde pouze peněžitými vklady stávajících akcionářů, bez veřejné výzvy k upisování akcií. V souladu s ust. § 204a odst. 2 obch. zákoníku vzniká každému akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých) lez upsat šest nových akcií, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých). Stávající akcie, jejich druh, forma a podoba zůstávají beze změny. Veškerá práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny.Lhůta pro upisování akcií započne běžet první den, následující po zveřejnění oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude trvat 15 dnů. Představenstvo má povinnost vyrozumět akcionáře o této skutečnosti neprodleně, jakmile se o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu dozví. Upisovacím místem je sídlo společnosti: Kyšice, Nová 101, okres Kladno. Upisování se uskuteční zápisem do listiny upisovatelů v místě upisování, v době od 10 do 12 hodin. Oznámení o počátku běhu lhůty bude stávajícím akcionářům oznámeno představenstvem společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč ( slovy: jednostotisíc korun českých). Každý upisovatel je povinen zaplatit za jednu akcii částku ve výši její nominální hodnoty. Emisní kurs těchto akcií je splatný v plné výši do 15 dnů ode dne upsání nových akcií, a to poukázáním na zvláštní účet společnosti č. 807103/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Po splacení emisního kursu vydá předseda představenstva akcionářům potvrzení o splacení emisního kursu.V případě, že nebudou akcionáři upsány všechny akcie s využitím jejich přednostního práva, budou všechny zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody, uzavřené podle ust. § 205 obch. zák., která musí být uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude akcionářům doručeno písemné oznámení představenstva o tom, že všechny akcie nebyly upsány s využitím přednostního práva. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva započne běžet první den, následující poté, kdy bude zveřejněno písemné oznámení představenstva o tom, že nebyla upsány všechny akcie s využitím přednostního práva a bude trvat 15 dnů. Oznámení o počátku běhu lhůty bude akcionářům oznámeno způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.Upisovacím místem je sídlo společnosti. Upisování se uskuteční zápisem do listiny upisovatelů v místě upisování v době od 10 do 12 hodin. Emisní kurs těchto nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a každý upisovatel je povinen zaplatit za jednu akcii částku ve výši její jmenovité hodnoty. Lhůta ke splacení emisního kursu činí 90 dnů od podpisu výše uvedené dohody. Emisní kurs nových akcií upisovaných v druhém kole upisování činí 100 % jmenovité hodnoty každé nové akcie. Účinnost upisování akcií v obou kolech při dosažení nebo překročení nově navrhované výše základního kapitálu, tedy částky 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých), bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo. Upsání po dosažení nově navrhované výše základního kapitálu bude neúčinné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů