- 137 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

51 998 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

24.11.2008 - 31.8.2010 Olomouc, Vídeňská 20, PSČ 77200

28566734

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2009 - 31.8.2010

CZ28566734

Datum vzniku

24. listopadu 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. srpna 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. srpna 2010

Historické názvy

24.11.2008 - 31.8.2010

MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 10092

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

6.1.2010 - 31.8.2010

492 000 000 Kč

2.12.2009 - 6.1.2010

402 000 000 Kč

24.11.2008 - 2.12.2009

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2010 - 31. srpna 2010 : Společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pav... elkova 18, jako nástupnickou společností, a to na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15.06.2010. Na nástupnickou společnost OLMA, a.s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s.Rozhodný den : 01.01.2010 zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2009 - 6. ledna 2010 : a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 402.000.000,- Kč (čtyřistadva miliónů korun českých) o částku 90.000.000,- Kč (devadesát miliónů korun č... eských) na částku 492.000.000,- Kč (čtyřista devadesát dva miliónů korun českých).Upisování nad částku 90.000.000,- Kč (devadesát miliónů korun českých) se nepřipouští.Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.b) akcie budou upsány bez využití přednostního práva k úpisu akcií, kterého se všichni akcionáři před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali.c) zvýšení základního kapitálu o částku 90 000 000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, a to 9 ks akcií, které budou vydány v listinné podobě ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Upsané akcie budou splaceny výhradně peněžitým vkladem formou zápočtu, jak je v tomto rozhodnutí uvedeno dále.d) akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a sice společnosti AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, kdy tomuto zájemci bude k úpisu nabídnuto všech 9 ks kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč při emisním kurzu 10 000 000,- Kč/akcie.e) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií vybranému zájemci. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet dnem zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro úpis akcií bude vybranému zájemci oznámen formou písemného oznámení, které je představenstvo společnosti povinno odeslat na adresu sídla zájemce nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně s tímto oznámením bude vybranému zájemci odeslán návrh smlouvy o úpisu akcií. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a zájemcem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úpisu všech akcií, je upsání akcií neúčinné.f) vyslovuje se souhlas se splacením peněžitého vkladu zájemce formou započtení peněžitých pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií se připouští zápočet této pohledávky zájemce:- pohledávka zájemce AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, vůči společnosti ve výši 90 000 000,- Kč. Právním titulem pohledávky jenárok na zaplacení části kupní ceny ve výši 90 000 000,- Kč dle smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů, která byla uzavřena dne 22.6.2009 mezi původním věřitelemtéto pohledávky společnosti MILKAGRO a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 47677198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 849, jako prodávajícím, a společností MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, PSČ 77200, IČ 28566734, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 10092, jako kupujícím, a jejímž předmětem byl převod následujících cenných papírů: Emitent cenného papíru: OLMA, a.s., sídlo: Olomouc, Pavelkova 18, IČ: 476 75 730; Druh cenného papíru: kmenové akcie; ISIN: CZ0005101253;Forma: na majitele (doručitele); Podoba: zaknihované akcie; Jmenovitá hodnota: 10,-- Kč za akcii; Počet cenných papírů : 119.894 ks. Vybraný zájemce AGROFERT HOLDING a.s. se stal věřitelem této pohledávky ve výši 90 000 000,-- Kč vůči společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s. na základě smlouvy o postoupení této pohledávky uzavřené mezi společností MILKAGRO a.s. jako postupitelem a společností AGROFERT HOLDING a.s. jako postupníkem dne 24.11.2009.g) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen zápočtem pohledávky specifikované pod písm. f) tohoto rozhodnutí, a to formou dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi společností a předem vybraným zájemcem ? upisovatelem, s tím, že podpisy budou úředně ověřeny. Návrh dohody o zápočtu pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu bude zájemci předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Ke splacení emisního kurzu uvedenou formou musí dojít nejpozději do dvou měsíců od upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 2009 - 2. prosince 2009 : a) základní kapitál společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s. (dále jen "společnost") se zvyšuje z dosavadní výše 2 000 000,- Kč o 400 000 000,- Kč na 402 000 000,- Kč. Upisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- b) akcie budou upsány bez využití přednostního práva k úpisu akcií, kterého se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal- c) zvýšení základního kapitálu o částku 400 000 000,- Kč bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, a to 4 ks akcií, které budou vydány v listinné podobě ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Emisní kurz každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Upsané akcie budou splaceny výhradně peněžitým vkladem formou zápočtu, jak je v tomto rozhodnutí uvedeno dále- d) akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybranému zájemci, a sice společnosti AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, kdy tomuto zájemci budou k úpisu nabídnuty všechny 4 ks kmenových listinných akcií v listinné podobě ve formě na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč při emisním kurzu 100 000 000,- Kč/akcie- e) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií vybranému zájemci. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet dnem zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty pro úpis akcií bude vybranému zájemci oznámen formou písemného oznámení, které je představenstvo společnosti povinno odeslat na adresu sídla zájemce nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně s tímto oznámením bude vybranému zájemci odeslán návrh smlouvy o úpisu akcií. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a zájemcem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. 205 odst. 3 obch. zák. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k úpisu všech akcií, je upsání akcií neúčinné- f) vyslovuje se souhlas se splacením peněžitého vkladu zájemce formou započtení peněžitých pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií se připouští zápočet těchto pohledávek zájemce:- pohledávka zájemce AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IC 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, vůči společnosti ve výši 100 000 000,- Kč z titulu Smlouvy o podřízeném a nepodřízeném dluhu (Smlouva o úvěru) ze dne 22.1.2009, která byla uzavřena mezi zájemcem, jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, na základě které obdržela společnost od zájemce dne 22.1.2009 úvěr ve výši 100 000 000,- Kč,- pohledávka zájemce AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IC 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, vůči společnosti ve výši 100 000 000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 23.6.2009, která byla uzavřena mezi zájemcem, jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, na základě které obdržela společnost od zájemce dne 24.6.2009 půjčku ve výši 100 000 000,- Kč,- pohledávka zájemce AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IC 261 85 610, obchodní společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 6626, vůči společnosti ve výši 200 000 000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.8.2009, která byla uzavřena mezi zájemcem, jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, na základě které obdržela společnost od zájemce dne 26.8.2009 půjčku ve výši 200 000 000,- Kč- g) emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen zápočtem pohledávek specifikovaných pod písm. f) tohoto rozhodnutí, a to formou dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi společností a předem vybraným zájemcem - upisovatelem, s tím, že podpisy budou úředně ověřeny. Návrh dohody o zápočtu pohledávek zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu bude zájemci předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Ke splacení emisního kurzu uvedenou formou musí dojít nejpozději do dvou měsíců od upsání akcií, jinak je upsání akcií neúčinné zobrazit více skrýt více
posunout dolů