Trendy

16 915 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 774 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

12 169 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2016 Kotlářova 3199/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Historické adresy

23.6.2014 - 27.5.2016 Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
25.3.2011 - 23.6.2014 Ostrava, Hrušovská 2678/20, PSČ 70200
27.11.2008 - 25.3.2011 Markvartovice, Okružní 520, PSČ 74714

28567161

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

27. listopadu 2008

Datová schránka

ssmdy4v

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4091

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.1.2011

3 000 000 Kč

Historické jmění

27.11.2008 - 28.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. prosince 2010 - 28. ledna 2011 : 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.2) Základní kapitál Společnosti j... e v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména posílení kapitálových zdrojů, zvýšení bonity, restrukturalizace závazků Společnosti a posílení stability hospodaření a ekonomické situace i s ohledem na výši vlastního kapitálu Společnosti.3) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: Jedenmilion korun českých), tedy ze stávající výše 2,000.000,-Kč (slovy: Dvamiliony korun českých) na částku ve výši 3,000.000,-Kč (slovy: Třimiliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 200 (slovy: Dvěstě) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-Kč (slovy: Pěttisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány podle zvláštního předpisu.5) Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva k úpisu akcií.6) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, jimiž jsou pan MUDr. Hynek Kudělka, datum narození 15.1.1969, bytem Markvartovice, Okružní 520, který upíše celkem 166 (slovy: Jednostošedesátšest) kusů akcií a pan MUDr. Tomáš Jaroš, datum narození 23.6.1963, bytem Bílovec, Svobodova 917/34, který upíše celkem 34 (slovy: Třicetčtyři) kusy akcií.7) Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře paní JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 41/3138, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin a lhůta pro upisování akcií činí 60 (šedesát) dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit předem určeným zájemcům počátek běhu této lhůty nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným určeným zájemcům s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to vše s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tak u každé jedné upisované akci částku ve výši 5.000,-Kč (slovy: Pěttisíc korun českých).8) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodní zákoník". Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost je povinna doručit předem určeným zájemcům návrh Smlouvy o upsání akcií současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.9) Předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu upisovaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to peněžitým vkladem na účet č. 43-7886540277/0100 u Komerční banky, a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů