Trendy

17 839 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 220 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

6 788 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.3.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

20.2.2014 - 14.3.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
9.1.2014 - 20.2.2014 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
20.7.2009 - 9.1.2014 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602

28594771

DIČ

od 5.8.2010

CZ28594771

Datová schránka

cbxf3d8

Historické názvy

4.3.2015 - 20.5.2015

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

27.2.2015 - 4.3.2015

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

3.2.2015 - 27.2.2015

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

20.7.2009 - 3.2.2015

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4189

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.1.2016

3 000 000 Kč

Historické jmění

5.8.2010 - 6.1.2016

10 000 000 Kč

20.7.2009 - 5.8.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 5099930277 / 0100

Provozovny

od 1.11.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Purkyňova 648/125, 612 00, Brno - Medlánky

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 2016 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty minulých let takto:1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7.000.000,- Kč (slovy Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty minulých let takto:1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7.000.000,- Kč (slovy...: sedm miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen poměrným snížením nominální hodnoty akcií, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, takto: 1)Snížení nominální hodnoty 8 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, Emise: 2 - série D, čísla akcií 000001-000008 z 1.000.000,- Kč na 300.000,- Kč u každé akcie 2)Snížení nominální hodnoty 1 ks kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, Emise: 1 - série A, číslo akcie 000001 z 1.000.000,- Kč na 300.000,- Kč 3)Snížení nominální hodnoty 8 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, Emise: 1 - série B, čísla akcií 000001-000008 z 100.000,- Kč na 30.000,- Kč u každé akcie 4)Snížení nominální hodnoty 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, Emise: 1 - série C, čísla akcií 000001-000020 z 10.000,- Kč na 3.000,- Kč u každé akcie2.Účelem a důvodem pro snížení základního kapitálu je potřeba částečné úhrady ztráty ve výši 7 351 583,65,- Kč vykázané v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2014 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 6 533 571,47 Kč), v rubrice jiný výsledek hospodaření minulých let (v rozsahu 620 000 Kč) a v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozsahu 220 305,14 Kč), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 25. června 2015 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Tato valná hromada rozhodla o převedení zůstatku rezervního fondu (v rozsahu 22 292,96 Kč) na účet neuhrazená ztráta minulých let, čímž byla celková ztráta snížena na výše uvedenou výši 7 351 583,65 Kč.3.Celá částka ve výši 7.000.000,00 Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let.4.Jediný akcionář předloží představenstvu společnosti akcie k výměně/vyznačení změny jmenovité hodnoty do 3 měsíců ode dne zapsání snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. června 2014 - 14. února 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 20. února 2014 - 14. února 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 26. července 2010 - 5. srpna 2010 : 1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE ÚAM a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ... ÚAM a.s. ze stávajících 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 8,000.000,-- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se n e p ř i p o u š t í .2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 8 ks (slovy: osmi kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá.3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek:- Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii.5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 285 94 771, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4189. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE ÚAM a. s., číslo účtu 43-6979940267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští.8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů