Trendy

2 484 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-1 139 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

16 652 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.2.2017 Špálova 413/2, Přívoz, 702 00 Ostrava

Historické adresy

21.10.2014 - 17.2.2017 Hrušovská 2653/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
16.3.2010 - 21.10.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Hrušovská 2653/14, PSČ 70200

28618971

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

16. března 2010

Datová schránka

32pnbia

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4289

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.3.2011

22 320 000 Kč

Historické jmění

16.3.2010 - 22.3.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. března 2011 - 22. března 2011 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ZETA - MIKA a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 2.3.2011:(i) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 20,320.000,- Kč (s... lovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), z původní výše základního kapitálu 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 22,320.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií;(ii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;(iii) na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) nových kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), dále také jen "nové akcie";(iv) s ohledem na to, že žádné nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku;(v) veškeré nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je pan Miloslav Hrdlička, datum narození 19.4.1961, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Keltičkova 1905/44, dále také jen "upisovatel", který je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vkladu;(vi) místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2653/14, PSČ 702 00;(vii) předem určený zájemce bude upisovat nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti upisovateli, přičemž počátek této lhůty bude upisovateli oznámen současně s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli; návrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií může být vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(viii) emisní kurs všech nových akcií činí 20.320.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých), a je roven úhrnu jmenovitých hodnot všech nových akcií a emisní kurs jedné akcie je tak roven její jmenovité hodnotě;(ix) emisní kurs všech nových akcií bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Hrušovská 2653/14, PSČ 702 00, ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(x) předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže uvedené nemovitosti:- jednotka číslo 5, způsob využití - byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10000/196531 (deset tisíc lomeno jedno sto devadesát šest tisíc pět set třicet jedna) na společných částech domu a pozemku, v budově č.p. 106, v části obce Moravská Ostrava, na pozemku parc. č. 530, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 7345 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, přičemž budova č.p. 106, v části obce Moravská Ostrava, na pozemku parc. č. 530, a pozemek parc. č. 530 - zastavěná plocha a nádvoří, jsou dále zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6005 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 70/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). pozemek parc. č. 41/4 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2028/14 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 2028/15 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez č.p./č.e. - způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 41/4,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2057 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 71/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 420.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 866 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 555/42 - zahrada, budova č.p. 882 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 866, v části obce Zábřeh,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2331 pro katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 72/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých). pozemek parc. č. 240 - zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 138 - způsob využití obč. vyb, na pozemku parc. č. 240, v části obce Starý Bohumín,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 779 pro katastrální území Starý Bohumín, obec Bohumín, okres Karviná,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 74/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). pozemek parc. č. St. 295/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 295/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1678 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1679 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 1680 - zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3399 pro katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 75/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 976 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 457/10 - zahrada, budova č.p. 983 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 976, v části obce Přívoz,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 76/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 1013 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 454/18 - zahrada, budova č.p. 1017 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 1013, v části obce Přívoz,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 77/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 2,800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). pozemek parc. č. St. 1025 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 519/3 - zahrada, budova č.p. 1016 - způsob využití bydlení, na pozemku parc. č. St. 1025, v části obce Přívoz,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1231 pro katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 78/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). pozemek parc. č. 1228/3 - zastavěná plocha a nádvoří, rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 1228/3,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2007 pro katastrální území Prostřední Suchá, obec Havířov, okres Karviná,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 79/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 2396/18, rozestavěná budova, na pozemku parc. č. 2396/19,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2851 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, přičemž pozemek parc. č. 2396/18 - zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 2396/19 - zastavěná plocha a nádvoří jsou dále zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3843 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 81/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). pozemek parc. č. 2396/6 - zastavěná plocha a nádvoří, budova bez č.p./č.e. - způsob využití prům. obj, na pozemku parc. č. 2396/6,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2851 pro katastrální území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město,Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 82/10 ze dne 30.6. 2010, zpracovaného znalcem Ing. Václavem Hrnčířem, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 41 Nc 4071/2010-7 ze dne 29.3.2010, celkem 700.000,- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých).Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu, který činí součet jednotlivě oceněných a výše popsaných nemovitostí činí na základě výše uvedených znaleckých posudků pana Ing. Václava Hrnčíře, IČ: 658 93 310, se sídlem Ostrava, Poruba, Vietnamská 1494/18, celkem 20,320.000,- Kč (slovy: dvacet milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.Valná hromada schvaluje předmět a ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu, jímž má být upisovatelem splacen emisní kurs všech 1.016 ks (slovy: jeden tisíc šestnáct kusů) kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), jakož i vydání těchto akcií za nepeněžitý vklad "upisovateli.". zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů