Trendy

37 088 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 617 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

74 319 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.10.2015 Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

14.6.2011 - 31.10.2015 Praha - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000
9.11.2010 - 14.6.2011 Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 70200

28640608

DIČ

od 28.2.2011

CZ28640608

Datum vzniku

9. listopadu 2010

Datová schránka

y3vvumx

Historické názvy

9.11.2010 - 14.6.2011

Next Right Thing a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4370

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.9.2013

10 704 850 Kč

Historické jmění

28.7.2012 - 4.9.2013

4 563 000 Kč

23.11.2010 - 28.7.2012

2 000 000 Kč

9.11.2010 - 23.11.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 17.1.2018

4211016588 / 6800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2014 - 31. října 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 26. července 2014 - 31. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 6. září 2012 - 4. září 2013 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní... společnosti Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608, zvyšuje z dosavadní výše 4,563.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliony pět set šedesát tři tisíc Kč) o částku 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 10,704.850,-- Kč, (slovy: deset milionů sedm set čtyři tisíce osm set padesát Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.Společnost vydá 122.837 ks (jedno sto dvacet dva tisíce osm set třicet sedm kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).Při zvýšení základního kapitálu:a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude ackionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat 61 (šedesát jeden) kus nových akcií na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) nabídnuty určitému zájemci a to: společnosti QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama, které bude nabídnuto (která upíše) zbytek nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých), akcie nebudou kótované (registrované), tak aby byly upsány tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ: 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin;b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;d) emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechyn akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno.Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 43-8128770297/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům ne splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných ackií se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovatelům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nívrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kaptiálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude upisovatelům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zákadního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Upisovatelé upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společnosti.Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce proti společnosti a to:- pohledávky ve výši 6,141.850,-- Kč, (slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc osm set padesát Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 6.5.2011 mezi obchodní společností Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608 a obchodní společností QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama.Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a může být splacen výhradne započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moci rozhodnutí o zamítnutí nvárhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanové lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu;- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií;- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií souhlasíme s tímto započtením. zobrazit více skrýt více
  • 22. listopadu 2011 - 28. července 2012 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání, za účelem posílení vlastních finančních zdrojů a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní... společnosti Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608, zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,-- Kč, (slovy: dva milióny Kč) o částku 2,563.000,-- Kč, (slovy: dva milióny pět set šedesát tři tisíc kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4,563.000,-- Kč, (slovy: čtyři milióny pět set šedesát tři tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení.Společnost vydá dva tisíce pět set šedesát tři (2.563) ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované (registrované).Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to:- Tomáši Plojharovi, narozenému 15.7.1975, bytem Písek, Václavské Předměstí, Vratislavova 150, kterému bude nabídnuto (který upíše) všech dva tisíce pět set šedesát tři (2.563) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), akcie nebudou kótované (registrované), který tedy upíše tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Keen Software House a.s., IČ 28640608, Praha 3, Kubelíkova 1224/42, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na majitele. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce proti společnosti a to pohledávky ve výši 2.563.000,-- Kč (slovy: dva milióny pět set šedesát tři tisíc Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 6.5.2011 mezi obchodní společností Keen Software House a.s., se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 28640608 a obchodní společností QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama a dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 26.9.2011 mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností QUINTIN Investment S.A., se sídlem 53rd E Street, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16 th Floor, Panama, Republica Panama.Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu;- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií;- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů