Trendy

8 489 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

646 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

157 700 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 1.12.2010Olomouc - Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 77900

Adresa z obchodního rejstříku

od 12.7.2011Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

28641060

DIČ

od 1.2.2011

CZ28641060

Datum vzniku

1. prosince 2010

Datová schránka

gp9wdhh

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 10149

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.6.2011

102 000 000 Kč

Historické jmění

1.12.2010 - 21.6.2011

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-8522240227 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 28. dubna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : Jediný společník dne 31.05.2011 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií splácených nepeněžitým vkladem takto:
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českýc... h) na novou výši 102.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : b) Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno a vydáno celkem 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné a... kcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : c) Všech celkem 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun če... ských), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti panu Ing. Zdeňku Kyselému, nar. 19.03.1957, r.č. 570319/2341, bytem Brodek u Přerova, Nerudova 529. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : d) Předem určený zájemce splatí emisní kurs těchto nových akcií svým nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: Padesát kusů kmenových akcií společnosti IDS - Inženýrské a dopravní s... tavby Olomouc a.s., znějící na jméno, v listinné podobě, datum emise 30.08.2010, čísla akcií 000051 až 000100, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), celkem tedy o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), které má ve svém vlastnictví Ing. Zdeněk Kyselý, nar. 19.03.1957, r.č. 570319/2341, bytem Brodek u Přerova, Nerudova 529. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 632-15/2011 znalce Ing. Jana Juráně, MBA, bytem Pod Letištěm 31, Olomouc, jmenovaného pro tento úkol usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, č.j. 35Nc 8056/2011-13 ze dne 16.05.2011, které nabylo právní moci dne 20.05.2011, na částku celkem ve výši 553.430.000,- Kč (slovy: pět set padesát tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých). Jediný akcionář schvaluje úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : e) Emisní kurs každé jedné akcie upisované nepeněžitým vkladem bude činit 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Z hodnoty popsaného nepeněžitého vkladu do základního kap... itálu společnosti, která byla citovaným znaleckým posudkem stanovena na částku celkem ve výši 553.430.000,- Kč (slovy: pět set padesát tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých) se započítává na zvýšení základního kapitálu společnosti částka ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu určenou znalcem ve výši 553.430.000,- Kč (slovy: pět set padesát tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých) a souhrnnou jmenovitou hodnotou upsaných akcií, která činí částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), což je částka ve výši 453.430.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých), bude použit z části na tvorbu rezervního fondu, a to částkou ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a ve zbytku, tj. v částce ve výši 433.430.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet tři milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : f) Předem určený zájemce upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií mus... í být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Akcie mohou být upsány již před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě však smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro úpis akcií je sídlo společnosti IDS building corporation a.s., člen koncernu IDS, na adrese Olomouc, Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00. zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2011 - 27. srpna 2012 : g) Emisní kurs všech 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc kor... un českých), upsaných předem určeným zájemcem Ing. Zdeňkem Kyselým, který má být splacen jejím výše uvedeným nepeněžitým vkladem, bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu akcií, na základě které upisovatel předá a společnost IDS building corporation a.s., člen koncernu IDS převezme akcie - nepeněžitý vklad. Podpisy na smlouvě o vkladu musí být úředně ověřeny. Lhůta pro uzavření smlouvy o vkladu a předání a převzetí akcií - nepeněžitého vkladu bude činit deset dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáře dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a nejpozději musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o vkladu akcií - nepeněžitého vkladu bude předem určenému zájemci doručen současně s uzavřením smlouvy o upsání akcií. Místo pro uzavření smlouvy o vkladu akcií - nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti IDS building corporation a.s., člen koncernu IDS, na adrese Olomouc, Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů