Trendy

-20 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

2 929 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 16.1.2015 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Historické adresy

21.1.2011 - 16.1.2015 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602

28647491

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

21. ledna 2011

Datová schránka

h27xrun

Historické názvy

7.3.2013 - 17.5.2016

VTK SPECIAL SYSTEMS a.s.

27.3.2012 - 7.3.2013

ALBORZ YADAC CO., a.s.

21.1.2011 - 27.3.2012

VITERM a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 4406

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. února 2018 : Dne 9.2.2018 přijala valná hromada společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. toto usnesení:I.Základní kapitál společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice Dne 9.2.2018 přijala valná hromada společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. toto usnesení:I.Základní kapitál společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice..., 703 00 Ostrava, IČO 286 47 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4406 (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku maximálně 45.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) na částku maximálně 47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští.II.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 4.500 kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, s jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).III.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně každém dalším upisovacím kole.IV.Lze upisovat pouze celé akcie. V.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Českomoravská energetika s.r.o., IČO: 035 31 384, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.VI.Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích.VII.Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě dvou týdnů ode DNE ZVEŘEJNĚNÍ a zaslání akcionářům (tj. zveřejněním v obchodním věstníku, vyvěšením na internetových stránkách Společnosti a současně zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů dle stanov společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou osobu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích.VIII.Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě tří dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurz akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do pěti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č.ú. 117870413/0300.IX.Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo č.ú. 117870413/0300 ve lhůtě deseti dnů od skončení lhůty pro upisování akcií.X.Emisní kurz každé nové akcie s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se stanoví ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 16. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 31. března 2014 : Na společnost VTK SPECIAL SYSTEMS a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti iDTAX Česká republika, s. r. o., se sídlem Ostrava – Na společnost VTK SPECIAL SYSTEMS a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti iDTAX Česká republika, s. r. o., se sídlem Ostrava –... Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČO 285 88 487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 33408 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1.leden 2014. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. června 2014 - 30. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 9. června 2014 - 16. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. června 2014 - 16. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů