Trendy

127 679 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

4 352 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

152 180 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2016 U Stanice 827/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Historické adresy

20.12.2011 - 1.2.2016 Ústí nad Labem - Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 40003
13.12.2010 - 20.12.2011 Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032
19.6.2008 - 13.12.2010 Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ 40003

28664116

DIČ

od 1.1.2011

CZ28664116

Datová schránka

inkgway

Historické názvy

19.6.2008 - 20.12.2011

VIAMONT Regio a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1942

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.1.2011

18 500 000 Kč

Historické jmění

7.1.2010 - 6.1.2011

2 000 000 Kč

19.6.2008 - 7.1.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 18.4.2015

117570453 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 4.6.2013

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Kpt. Jaroše 713/9, 358 01, Kraslice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. prosince 2010 - 6. ledna 2011 : Společnost VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03, IČ 646 51 711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl ... B, vložka 801 (dále jen "VIAMONT a.s.") jako jediný akcionář společnosti VIAMONT Regio a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03, IČ 286 64 116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1942 (dále jen "VIAMONT Regio a.s.") přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti VIAMONT Regio a.s. konané dne 6.12.2010 toto rozhodnutí jediného akcionáře:Základní kapitál společnosti VIAMONT Regio a.s. se zvyšuje z částky Kč 2.000.000,--, slovy dvamiliony korun českých, o částku Kč 16.500.000,--, slovy šestnáctmilionůpětsettisíc korun českých, na celkovou částku Kč 18.500.00,--, slovy osmnáctmilionůpětsettisíc korun českých.Zvýšení základního kapitálu společnosti VIAMONT Regio a.s. bude realizováno upsáním 165 ks, slovy jednostošedestátipěti kusů, kmenových akcií se jmenovitou hodnotou ve výši Kč 100.000,--, slovy jednostotisíc korun českých, v listinné podobě znějící na jméno. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář společnosti upíše veškeré nově upisované akcie, tj. 165 ks, slovy jednostošedesátpět kusů, kmenových akcií se jmenovitou hodnotou ve výši Kč 100.000,--, slovy jednostotisíc korun českých, v listinné podobě znějících na jméno, nepeněžitým vkladem - částí podniku společnosti VIAMONT a.s. označenou jako "Divize osobní doprava" a tvořící samostatnou organizační složku (dále jen "Část podniku"). Hodnota Části podniku (nepeněžitého vkladu) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem doc.Ing. Josefem Luňákem, CSc., jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Ústí nad Labem usnesením ze dne 9.11.2010, č.j. 72 Nc 1150/2010-7. Hodnota Části podniku dle znaleckého posudku znalce č. 868 ze dne 23.11.2010 činí Kč 16.508.000,--, slovy šestnáctmilionůpětsetosmtisíc korun českých.Souhrnný emisní kurs nově upisovaných akcií činí Kč 16.508.000,--, slovy šestnáctmilionůpětsetosmtisíc korun českých, a dle znaleckého posudku odpovídá hodnotě Části podniku (nepeněžitého vkladu). Rozdíl mezi souhrnným emisním kursem nově upisovaných akcií (hodnotou Části podniku) a celkovou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií činí 8.000,--, slovy osmtisíc korun českých, a představuje emisní ážio.Jediný akcionář společnosti schvaluje, aby veškeré nově upisované akcie byly upsány výše uvedeným nepeněžitým vkladem - Části podniku.Za tento nepeněžitý vklad (Část podniku) budou vydány veškeré nově upisované akcie, tj. 165 ks, slovy jednostošedesátpět kusů, kmenových akcií se jmenovitou hodnotou ve výši Kč 100.000,--, slovy jednostotisíc korun českých, v listinné podobě znějících na jméno.Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, jelikož shora uvedený nepeněžitý vklad (Část podniku) představuje pro společnost VIAMONT Regio a.s. jedinečnou příležitost, jak získat stabilní pozici na trhu provozování drážní dopravy, čehož nelze docílit jiným způsobem. Nepeněžitým vkladem (Části podniku) do základního kapitálu společnosti VIAMONT Regio a.s. totiž dojde k přechodu všech práv a povinností souvisejících s nepeněžitým vkladem (Částí podniku) ze společnosti VIAMONT a.s. jako vkladatele na společnost VIAMONT Regio a.s., a to zejména k přechodu práv a povinností vyplývajících ze smluv o závazku veřejné služby, jejichž obsahem je zajištění provozování osobní drážní dopravy ve čtyřech krajích České republiky. Kromě shora uvedených práv a povinností ze smluv o závazku veřejné služby na společnost VIAMONT Regio a.s. přejdou i další práva a jiné majetkové hodnoty, a to zejména know-how a zaměstnanci náležející k Části podniku,kteří mají zkušenosti s provozováním osobní drážní dopravy. Rozšíření podnikatelských aktivit společnosti VIAMONT Regio a.s. v oblasti provozování osobní drážní dopravy nelze docílit v krátkém časovém horizontu jiným způsobem. Singulární sukcesi smluv o závazku veřejné služby brání ustanovení § 170 správního řádu, uzavření smluv o závazku veřejné služby s jednotlivými kraji přímo společností VIAMONT Regio a.s. je z časového hlediska značně náročné a nejisté a provozování drážní dopravy mimo režim závazku veřejné služby je v současné situaci vysoce rizikové. Ze všech těchto důvodů je upsání akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem (Částí podniku) v důležitém zájmu společnosti.Nově upisované akcie budou upsány v sídle společnosti VIAMONT Regio a.s. na adrese Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385/29 uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností VIAMONT a.s. jako upisovatelem a společností VIAMONT Regio a.s. Akceptační lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií činí čtrnáct dnů ode dne, kdy společnost VIAMONT a.s. obdrží od společnosti VIAMONT Regio a.s. návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen společnosti VIAMONT a.s. společností VIAMONT Regio a.s. doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresu společnosti VIAMONT a.s.Nepeněžitý vklad (Část podniku) bude splacen v sídle společnosti VIAMONT Regio a.s., na adrese Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385/29, PSČ: 400 03, na základě písemné smlouvy o vkladu části podniku uzavřené mezi společností VIAMONT a.s. a společností VIAMONT Regio a.s. Smlouva o vkladu části podniku bude uzavřena ve lhůtě do deseti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností VIAMONT a.s. a společností VIAMONT Regio a.s. Společnost VIAMONT a.s. bude povinna splatit akcie nepeněžitým vkladem (Částí podniku) nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy o vkladu části podniku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů