Trendy

642 305 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 517 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

120 890 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

29.5.2013 - 1.7.2014 U Jezera 3, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín
8.7.2008 - 29.5.2013 Most, Moskevská 14/1, PSČ 43401
1.7.2008 - 8.7.2008 Most, Moskevská 1/14, PSČ 43401

28666674

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2008 - 30.6.2014

CZ28666674

Datum vzniku

1. července 2008

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2014

Historické názvy

1.7.2008 - 1.7.2014

SD - KOMES, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1948

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.10.2013 - 1.7.2014

61 734 820 Kč

1.7.2008 - 22.10.2013

181 573 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litvínov

Historické provozovny

3.7.2013 - 1.7.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Jezera 3, 434 01, Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 1. července 2014 : Právní důvod výmazu: Obchodní společnost SD - KOMES, a.s., se sídlem U Jezera 3, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín, IČ: 286 66 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským... soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1948 zanikla sloučením s obchodní společností PRODECO, a.s., se sídlem Důlní 437, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina, IČ: 250 20 790, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 989 jako nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 - 1. července 2014 : Společnost SD - KOMES, a.s., se sídlem U Jezera 3, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín, IČ: 286 66 674 se vymazává z obchodního rejstříku.
 • 1. července 2008 - 1. července 2014 : Společnost SD-KOMES, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, vznikla rozdělením společnosti SHD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČO 445 69 891, dl... e ust. § 69 odst. 4 obchodního zákoníku, z důvodu jejího zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost SD-KOMES, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 a nástupnickou společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 dle projektu rozdělení. O této skutečnosti rozhodla mimořádná valná hromada společnosti dne 9.5.2008 a byl o tom sepsán notářský zápis Mgr. Alenou Zahradníkovou, notářkou v Mostě, N 69/2008, NZ 63/2008. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2013 - 22. října 2013 : Obchodní společnost Severočeské doly a.s., jakojediný akcionář společnosti SD - KOMES, a.s., při výkonu působnosti valné hromady s c h v a l u j e, s účinností ode dne zápisu zm... ěny formy a podoby akcií společnosti do obchodního rejstříku dle předchozího rozhodnutí o změně stanov společnosti SD - KOMES, a.s., snížení základního kapitálu společnosti takto:I. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 119.838.180,-- Kč (jednostodevatenáctmilionůosmsettřicetosmtisícjednostoosmdesát korun českých), tj. z původní výše 181.573.000,-- Kč (jednostoosmdesátjedenmilionpětsetsedmdesáttřitisíce korun českých) na částku na 61.734.820,-- Kč (šedesátjedenmilionsedmsettřicetčtyřitisíceosmsetdvacet korun českých).II. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace její kapitálové struktury v reakci na snížení objemu dlouhodobých aktiv a zohlednění předpokládaného menšího rozsahu činnosti v nadcházejících obdobích. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů.III. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 119.838.180,-- Kč (jednostodevatenáctmilionůosmsettřicetosmtisícjednostoosmdesát korun českých) bude vyplacena akcionářům (aktuálně má společnost jediného akcionáře - společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 495).IV. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tedy takto:a) Jmenovitá hodnota každé z 363.146 (třistašedesátitřítisícjednostočtyřicetišesti) kusů kmenových akcií společnosti SD - KOMES, a.s. o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pětset korun českých) znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, (dále též jen „Stávající akcie“), se sníží o 330,-- Kč (třistatřicet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 170,-- Kč (jednostosedmdesát korun českých).b) Snížení jmenovité hodnoty Stávajících akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s písmenem a) tohoto odstavce rozhodnutí valné hromady, tzn. jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pětset korun českých) bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 170,-- Kč (jednostosedmdesát korun českých).c) Nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí jeden měsíc ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení akcií. d) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 2013 - 17. července 2013 : 4) Hlavní akcionář poskytne (v souladu s ustanovením § 183m, odstavce 2) až 4) obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřit... elé) bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva na majetkovém účtu v přislušné evidenci cenných papírů (evidenci centrálního depozitáře vedenou společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), a to prostřednictvím banky - společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1171. Společnost je povinna dát příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií společnosti na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu (centrálnímu depozitáři) do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 2013 - 17. července 2013 : 3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě ... 500,-- Kč (pětset korun českých) vydané v zaknihované podobě protiplnění ve výši 520,-- Kč (pětsetdvacet korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 180-11/2012 ze dne 21. prosince 2012 vypracovaným znaleckým ústavem - společností RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 639 98 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 3439. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přiměřená. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 2013 - 17. července 2013 : 2) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního ... akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře - společnost Severočeské doly a.s., přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 2013 - 17. července 2013 : 1) Valná hromada určuje, že akcionář - společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 499 01 982, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K... rajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 495, (dále též jen "Severočeské doly a.s." nebo jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti SD - KOMES, a.s., se sídlem Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01, IČ 286 66 674, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, číslo vložky 1948, (dále též jen "SD - KOMES, a.s." nebo jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní 336469 (třistatřicetšesttisícčtyřistašedesátdevět) kusů kmenových akcií společnosti SD - KOMES, a.s. znějících na majitele o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (pětset korun českých) vydaných v zaknihované podobě, tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,65 % (devedesátdvěceláašedesátpětsetin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a současně s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 92,65 % (devadesátdvěceláašedesátpětsetin procenta). zobrazit více skrýt více
 • 27. března 2013 - 17. července 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti SD - KOMES, a.s., konaná dne 19.3.2013 od 13:00 hodin v budově Městského divadla v Chomutově, Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01, schválila dle u... stanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku usnesení tohoto znění: zobrazit více skrýt více
posunout dolů