Trendy

50 513 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 700 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

224 839 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.7.2010 Praha 1 - Staré Město, Celetná 590, PSČ 11000

Historické adresy

8.7.2008 - 12.7.2010 Most, Moskevská 14/1, PSČ 43401
1.7.2008 - 8.7.2008 Most, Moskevská 1/14, PSČ 43401

28666712

DIČ

od 1.7.2008

CZ28666712

Datum vzniku

1. července 2008

Datová schránka

xr9ef4n

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1949

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.7.2008

181 573 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 7.11.2014

35- 6901660257 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 10.6.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 341 92, Srní 117

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. dubna 2013 : Řádná valná hromada přijaladne 29. března 2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře.Hlavním akcionářem společnosti HOTELY SRNÍ, a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost KI Řádná valná hromada přijaladne 29. března 2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře.Hlavním akcionářem společnosti HOTELY SRNÍ, a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost KI...P, a.s., IČ 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174 (dále jen „hlavní akcionář“ či “KIP, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 336.862 kusů zaknihovaných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že KIP, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 168.431.000,- Kč, což představuje podíl 92,76% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníkub) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 26.284 kusů akcií přejdou, za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost KIP, a.s., IČ 492 41 788, se sídlem Praha 1, Templová 5, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2174. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“).c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 280,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, emitovanou Společností.Přiměřenost hodnoty protiplnění je, v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem č. 130208 ze dne 8. února 2013, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře.d) Způsob, místo a lhůta pro poskytnutí protiplnění.Protiplnění bude, po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře, poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po Datu přechodu akcií. Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavního akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění budou akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Datu přechodu akcií. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papíru k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2008 : Společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, vznikla rozdělením společnosti SHD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČO 445 69 891, Společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, vznikla rozdělením společnosti SHD-KOMES a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01, IČO 445 69 891,... dle ust. § 69 odst. 4 obchodního zákoníku, z důvodu jejího zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost SD-KOMES, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01 a nástupnickou společnost HOTELY SRNÍ, a.s., se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01. O této skutečnosti rozhodla mimořádná valná hromada společnosti dne 9.5.2008 a byl o tom sepsán notářský zápis Mgr. Alenou Zahradníkovou, notářkou v Mostě, N 69/2008, NZ 63/2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 - 12. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů