Trendy

564 884 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-21 310 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 652 943 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.10.2010 Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 43403

28733118

DIČ

od 1.1.2011

CZ28733118

Datum vzniku

30. října 2010

Datová schránka

ighvtfd

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 2153

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.10.2011

1 457 034 000 Kč

Historické jmění

30.10.2010 - 19.10.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Bankovní účty

zvěřejněno 28.7.2015

5040013909 / 5500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 27.9.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Teplárenská 2, 434 01, Most - Komořany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2015 : Na společnost Severočeská teplárenská, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., IČO 60281057, se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ Na společnost Severočeská teplárenská, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., IČO 60281057, se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ... 43401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 562, a PRVNÍ MOSTECKÁ Servis a.s., IČO 22797904, se sídlem Most, Velebudice, Stavbařů 32, PSČ 43401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 2278. zobrazit více skrýt více
  • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 29. července 2014 - 26. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
  • 4. srpna 2011 - 19. října 2011 : Obchodní společnost United Energy, a.s. jako jediný akcionář společnosti Severočeská teplárenská, a.s. při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 1.8.2011 zvýšení základního... kapitálu společnosti Severočeská teplárenská, a.s. (dále jen "společnost") a ve formě notářského zápisu přijala následující rozhodnutí:1. Základní kapitál se zvyšuje o částu 1.455.034.000,- Kč, tj. jedna miliarda čtyři sta padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 14 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, v listinné podobě, na jméno a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, v listinné podobě, na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými tedy stejného druhu.3. Všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je obchodní společnost United Energy, a.s. se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ 273 09 959.4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti United Energy, a.s. Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, v pracovních dnech od 8:00 - 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouvá o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obch.zák.5. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Severočeská teplárenská, a.s. určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinná učinit nejpozději do dvou týdnu ode den zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.6. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou, a činí tedy u 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, celkem 1.455.034.000,- Kč, tj. jednu miliardu čtyři sta padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých.7. Emisní kurs 14 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých, je upisovatel povinen splatit nejpozději do třiceti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti United Energy, a.s., který sestává ze středisek - 2201 Provoz CZT, 2213 Primární rozvody a VS Most, 2223 Primární rozvody Litvínov, 2224 Sekundární rozvody a VS Litvínov a 1021 Útvar prodeje. Tvoří ho dle znaleckého posudku:MAJETEKA. Dlouhodobý nehmotný majetek, do něho spadá software - Fakturace tepla 98, oceněný ve znaleckém posudku částkou 249.750,- Kč, tj. dvě stě čtyřicet devět tisích sedm set padesát korun českých.B Dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří:Nemovitý majetek:1) Vlastní rozvody tepelné infrastruktury (primární a sekundární rozvody, kolektory, apod) v následujích střediscích: 2201 provoz CZT, 2213 Primární rozvody Most, 2214 Sekundární rozvody a VS Most, 2223 Primární rozvody Litvínov, 2224 Sekundární rozvody a VS Litvínov, 1021 Útvar prodeje. Oceněné ve znaleckém posudku částkou 1.119.532.707,- Kč, tj. jedna miliarda jedno sto devatenáct milionů pět set třicet dva tisíc sedm set sedm korun českých.2) Objekt bydlení čp. 179 v k.ú. Chudeřín u Litvínova na pozemku parc. č. 475 a pozemek parc. č. 475, oceněný ve znaleckém posudku částkou 4.620.000,- Kč, tj. čtyři miliony šest set dvacet tisíc korun českých.3) Pozemky v kat. území Dolní Jiřetín, Hamr u Litvínova, Dolní Litvínov, Horní Litvínov, Most II, Čepihory, Třebušic, a sice: k.ú. Dolní Jiřetín-parc.č. 1289/1 - ostatní plocha, parc. č. 1289/3 - ostatní plocha, 1289/5 - ostatní plocha, k.ú. Hamr u Litvínova - parc. č. 401/3 - orná půda, parc. č. 413/2 - trvalý travní porost, parc č. 444/8 - ostatní plocha, parc. č. 459/9 - ostatní plocha, parc č. 525/9 - ostatní plocha, k.ú. Horní Litvínov - parc. č. 2846/1 - ostatní plocha, parc. č. 2847 - ostatní plocha, k.ú. Most II - parc. č. 4441/3 - ostatní plocha, parc. č. 4442 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 4991/4 - orná půda, parc. č. 5822/4 - ostatní plocha, parc. č. 5822/9 - ostatní plocha, k.ú. Čepihory - parc. č. 419/11 - ostatní plocha, parc. č. 419/22 - ostatní plocha, parc. č. 425/3 - ostatní plocha, parc. č. 464/11 - ostatní plocha, parc. č. 464/12 - ostatní plocha, k.ú. Dolní Litvínov - parc. č. 437/4 - ostatní plocha, parc. č. 827/2 - ostatní plocha, k.ú. Třebušice - prac. č. 1305/4 - ostatní plocha, parc. č. 1305/5 - ostatní plocha. Pozemky byly oceněny ve znaleckém posudku částkou 1.787.820,- Kč, tj. jeden milion sedm set odmdesát sedm tisíc osm set dvacet korun českých.Movitý majetek:1) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - stroje, přístroje, zařízení, měřidla včetně položek drobného majetku, který byl oceněn ve znaleckém posudku částkou 11.318.992,- Kč, tj. jedenáct milionů tři sta osmnáct tisíc devět set devadesát dva korun českých,2) motorová vozidla, která byla oceněna ve znaleckém posudku částkou 2.935.634,- Kč, tj. dva miliony devět set třicet pět tisíc šest set třicet čtyři korun českých.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek oceněný částkou ve znaleckém posudku 453.000,- Kč, tj. čtyři sta padesát tři tisíc korun českých.Dlouhodobý finanční majetek Součástí ocenění není žádný dlouhodobý finanční majetek.Zásoby hodnota zásob materiálu oceněná ve znaleckém posudku částkou 512.688,26 Kč, tj. pět set dvanáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých dvacet šest haléřů.Dlouhodobé pohledávky Součástí ocenění nejsou žádné dlouhodobé pohledávky.Krátkodobé pohledávky Součástí ocenění nejsou žádné krátkodobé pohledávky.Finanční majetek Součástí ocenění není žádný finanční majetek.Časové rozlišení aktiv - součástí ocenění není žádné časové rozlišení aktiv.ZÁVAZKY - nejsou žádné.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) a § 196a odst. 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1811-111/11 ze dne 19. července 2011 znaleckého ústavu A&CE Conlulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 441 19 097. Soudní znalec byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 24 Nc 1047/2011-28 ze dne 18.5.2011, které nabylo právní moci 24.5.2011 ve znění usnesení ze dne 17.6.2011 č.j. 24 Nc 1047/2011-37, které nabylo právní moci 20.6.2011 (byla provedena oprava výroku původního usnesení, a sice správné jméno ustanoveného znalce). Citovaný znalecký posudek stanoví hodnotu nepeněžitého vkladu výnosovou metodou částkou 1.455.034.000,00 Kč, tj. jedna miliarda čtyři sta padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 14 ks, tj. čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč, tj. jedno sto milionů korun českých, a 1 ks, tj. jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 55.034.000,- Kč, tj. padesát pět milionů třicet čtyři tisíc korun českých. Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59 odstavce 5 obchodního zákoníku splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku jako nepeněžitého vkladu do společnosti Severočeská teplárenská, a.s. na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti United Energy, a.s. Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů